Kontrola nových hlasových zpráv na analogovém telefonu

Ke svým hlasovým zprávám máte přístup přímo z telefonu. Váš správce však musí nastavit účet hlasové schránky a  v telefonu nastavit přístup k systému hlasové schránky.

Zvedněte sluchátko a počkejte na oznamovací tón.

Pokud uslyšíte přerušovaný tón, máte nové hlasové zprávy.

Kontrola hlasové schránky z analogového telefonu

Když vyzvednete sluchátko a uslyšíte přerušovaný oznamovací tón, máte nové hlasové zprávy. Přístup k systému hlasových zpráv probíhá následujícím způsobem.

1

Stiskněte * a poté 0.

2

Postupujte podle pokynů systému hlasových zpráv, vyslechněte zprávy a spravujte je.