Provjerite analogni telefon za nove glasovne poruke

Svojim glasovnim porukama možete pristupiti izravno s telefona. No, da biste pristupili sustavu glasovne pošte, administrator će morati postaviti vaš račun glasovne pošte i telefon.

Podignite slušalicu i slušajte ton biranja.

Ako čujete ponavljajući ton, imate nove glasovne poruke.

Provjerite glasovnu poštu s analognog telefona

Kada Podignite slušalicu i čujete mucanje ton biranja, imate nove glasovne poruke. Slijedite ove korake kako biste pristupili sustavu glasovnih poruka.

1

Pritisnite * zatim 0.

2

Slijedite upute iz sustava glasovnih poruka kako biste slušali glasovne poruke i upravljali njima.