Provjera analognog telefona zbog novih glasovnih poruka

Svojim glasovnim porukama možete pristupiti izravno s telefona. No, da biste pristupili sustavu glasovne pošte, administrator će morati postaviti vaš račun glasovne pošte i telefon.

Podignite slušalicu i slušajte ton biranja.

Ako čujete ponavljajući ton, imate nove glasovne poruke.

Provjera govorne pošte s analognog telefona

Kada podignete slušalicu i čujete isprekidani ton biranja, imate nove glasovne poruke. Slijedite ove korake da biste pristupili sustavu glasovnih poruka.
1

Pritisnite * , a zatim 0.

2

Slijedite upute sustava glasovnih poruka da biste slušali glasovne poruke i upravljali njima.