Sprawdź, czy w telefonie analogowym są nowe wiadomości głosowe

Użytkownik ma dostęp do wiadomości głosowych bezpośrednio za pomocą telefonu. Najpierw administrator musi utworzyć dla użytkownika konto poczty głosowej oraz skonfigurować w jego telefonie dostęp do systemu poczty głosowej.

Podnieś słuchawkę i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania.

Jeśli usłyszysz sygnał przerywany, masz nowe wiadomości głosowe.

Sprawdzanie poczty głosowej w telefonie analogowym

Gdy podniesiesz słuchawkę i usłyszysz przerywany sygnał wybierania, oznacza to, że masz nowe wiadomości głosowe. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać dostęp do systemu wiadomości głosowych.
1

Naciśnij przycisk *, a następnie 0.

2

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez system wiadomości głosowych, aby odsłuchać wiadomości głosowe i zarządzać nimi.