Se etter nye talemeldinger på den analoge telefonen

Du kan ha tilgang til talepostmeldingene direkte på telefonen. Men administratoren ikke må konfigurere talepostkontoen og konfigurere telefonen slik at du får tilgang til talepostkassen.

Plukk opp håndsettet og lytt etter ringetonen.

Hvis du hører en varslingstone, har du nye talemeldinger.

Sjekk talepost fra den analoge telefonen

Når du tar av deg håndsettet og hører hakkete summetone, får du nye talemeldinger. Følg disse trinnene for å få tilgang til talemeldingssystemet.

1

Trykk * deretter 0.

2

Følg instruksjonene fra talemeldingssystemet for å lytte til og administrere talemeldingene.