Informace o nejnovějších aktualizacích najdete v tématu Otevřené a vyřešené chyby pro nejnovější aktualizace schůzek Webex.


 

Hlásíme otevřené a vyřešené chyby zjištěné zákazníkem se závažností 1 až 3. Pokud aktualizace neobsahuje chyby nalezené zákazníkem, nebude pro tuto aktualizaci zobrazen seznam Vyřešené chyby.

Pomocí nástroje hledání chyb Cisco můžete zjistit podrobnosti o uvedených chybách a vyhledat další chyby, které mají vliv na konkrétní aktualizace aplikace Webex Meetings. Další informace o použití funkce hledání chyb naleznete v nápovědě nástroje hledání chyb.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvh90269

Webex Meetings

Funkce Vytvořit prázdnou obrazovku nefunguje na zařízeních s Windows 10, pokud je povoleno řízení uživatelských účtů.

CSCvi72293

Webex Meetings (Mac)

Je-li účet uživatele na Facebooku uzamčen, nemůže streamovat schůzky služby Webex na službě Facebook Live.

CSCvh63085

Webex Events (Windows)

Během událostí, kdy přednášející sdílí svou obrazovku, mohou účastníci zobrazit oznámení konverzace, která se přednášejícímu zobrazují.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chybyZávažnostDotčená oblast produktu

Popis

CSCwc01693

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se vzdálený zvuk nezaznamenává, pokud uživatel začal nahrávat před aplikací Webex Meetings pro stolní počítače připojenou k mediálnímu serveru.

CSCwc14515

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy uživatelé hlásili, že relace Webex havarovala v živých schůzkách.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chybyZávažnostDotčená oblast produktu

Popis

CSCwb83323

3

Webex Meetings (Mac)

Řešení problému, kdy se uživatel nemůže připojit ke schůzce kliknutím na odkaz z kalendáře, pozvánky a dalších aplikací v počítači Mac.

Následující chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chybyZávažnostDotčená oblast produktu

Popis

CSCwb68664

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém v seznamu účastníků aplikace Webex Meetings (Mac), který se nezobrazuje v meetingu (%1).

CSCwb63862

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé aplikace Webex Meetings Mac zaznamenali při připojování ke schůzkám dlouhá zpoždění.

CSCwb98571

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se panelisté webináře webexu po 5–10 minutách, kdy se k němu připojili, vyřazovali.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwb24342

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy když se interní uživatelé připojí ke schůzce, objeví se jako hosté na schůzce.

CSCwb73074

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy snímky obrazovky Windows pozastaví snímání obrazovky během změn oken nejvyšší úrovně.

CSCwb38835

3

Webex Webinar (Mac)

Byl opraven problém s pádem webináře Webex, když se hostitel připojil ze zařízení Mac.

CSCwb50139

3

Webex Events (klasické zobrazení)

Řešen problém, kde Webex Events (klasický) při sdílení videosouboru po dotazování zamrzne.

CSCwb73074

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy obrazovka systému Windows zachycuje pozastaví zachycení obrazovky během změn v okně nejvyšší úrovně.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa75478

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy jsou práva účastníka na schůzce nekonzistentní.

CSCwa75478

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy jsou práva účastníka na schůzce nekonzistentní.

CSCwa98103

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy když se uživatel připojil ke schůzce Webex se dvěma monitory, plovoucí video účastníka nebo profilový obrázek se náhodně změní (celá obrazovka se minimalizuje) během dlouhých schůzek (2–3 hodiny dlouhé).

CSCwb02823

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy desktop Webex Meeting Funkce laserového ukazovátka pro sdílení reflektorů Logitech Spotlight ukazuje vážnou prodlevu.

CSCwa99365

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se obnoví uživatelské rozhraní průzkumu a zamrzne desktopová aplikace Webex Meetings.

CSCwb09429

3

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému, kdy uživatel systému Windows může používat dálkové ovládání (stolní počítač), i když je dálkové ovládání v typu relace zakázáno.

CSCwb09548

3

Webex Meetings

Vyřešil/a jsem problém, kdy uživatelé nemohou odesílat hlášení o problémech pomocí aplikace Webex Meetings na ploše.

CSCwb22835

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy jeden uživatel ztratil zaměření, zatímco na otázku odpovídal jiný uživatel.

CSCwb21074

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy je nekonzistentní obnovit výchozí odkaz v okně oprávnění účastníků.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa97115

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy přednášející nemůže sdílet (šedé tlačítko) v x64 desktopové aplikaci Webex Meetings.

CSCwb01415

3

Webex Meetings (Mac)

Při řešení problému, kdy přednášející systému MacOS nemohl změnit snímky klávesou se šipkami vpravo nebo vlevo, když se někdo připojil ke schůzce nebo ji opustil, došlo k chybě.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa26230

3

Webex Meetings(Windows)

Opraven problém, kdy Windows spustí sdílení mcs, vždy použijte režimDUP (klasický) záznam

CSCvz54755

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy zákazník zažije zpoždění, když účastník sdílí obsah během schůzky osobního pokoje Webex.

CSCwa26224

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel při sdílení vidí šedou obrazovku.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa05390

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy se v okně před připojením k události pro účastníky Macu zobrazí vlastní video bez tlačítka pro zakázání videa.

CSCwa03591

3

Webex Training

Byl vyřešen problém, kdy je školicí služba dočasně nedostupná.

CSCwa01241

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy při pokusu o připojení ke schůzce došlo k selhání aplikace Webex Meetings na pracovních stanicích.

CSCvz81568

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se oprávnění účastníka během schůzky mění.

CSCwa01258

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy rozlišení fotoaparátu bylo ve výchozím nastavení 360p v 41.10.4.

CSCvz99931

2

Webex Events (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy během akce Všechny ruce – desktopová aplikace Webex Meetings pro více účastníků zamrzla (Mac)

CSCwa01263

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se při sdílení obsahu zobrazovala křížová vafle.

CSCvz99042

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy účastníci publika nevidí aktivního uživatele videa, když byl povolen "Zobrazit aktivní reproduktor se sdíleným obsahem".

CSCwa08612

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se upgrade zařízení Apple M1 ze 41.9.x na 41.10.7.14 nezdařil a nemůže se připojit ke schůzce.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz49344

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy schůzky (VMWare 8) nedokázaly detekovat zvuk a video (přerušovaně) a uživatelé museli zavolat nebo zavolat zpět.

CSCvz49301

3

Schůzky Webex (VDI)

Byl opraven problém, kdy sdílení obsahu VDI bylo po upgradu na Webex Meeting 41.2 rozostřeno.

CSCvz40298

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se virtuální pozadí aktivuje, i když bylo pro organizaci zakázáno.

CSCvz48455

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatelé připojující ke schůzkám Webexu mohli zobrazit v dialogovém okně vyloučení odpovědnosti, které vyžaduje, aby uživatelé uznali výběrem možnosti Přijmout nebo Odmítnout. Tlačítko Přijmout je zvýrazněno modře, ale když uživatelé stisknou klávesu Enter , nic se nestane.

CSCvz56519

3

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy se hlasitost mikrofonu automaticky přizpůsobila, i když je tato možnost zakázána.

CSCvz60606

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemůže získat ID zobrazení, když začne sdílet, takže přejde do režimu GDI.

CSCvz61764

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se během sdílení aplikací zobrazuje nesdílený obsah.

CSCvz62462

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se při sdílení jakékoli aplikace Microsoft Office nebo aplikace SnagIT ve schůzce Webex zobrazuje obsah na ploše (za sdílenou aplikací) na okraji (všechny 4 strany sdílené aplikace).

CSCvz41837

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy je obrazovka během sdílení obsahu pro účastníka na Macu prázdná.

CSCvz59221

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy by desktopová aplikace Webex Meeting měla ke schůzce používat token s povoleným ovládacím centrem přihlášeného uživatele, token Webex Oauth nebo název a e-mail.

CSCvz48850

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy reakce nelze odeslat v aplikaci Webex Meetings poté, co uživatel zapne nebo vypne možnosti schůzek, jako je Q&A a chat.

CSCvz81572

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy by uživatel měl povolit další při připojování ke schůzce, kterou uživatel potřebuje k přihlášení z desktopové aplikace Webex Meetings.

CSCvz79108

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy bude živé vysílání odpojeno nebo zastaveno, pokud se spoluhostitel připojí k jedné z dílčích relací.

CSCvz75584

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se uživatelé aplikace Webex Meetings na počítači Mac nemohou připojit k videu.

CSCvz81396

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nahlásil problém, kdy se spouštěcí schůzka nezdařila, protože ověření této hodnoty hash selhalo.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy67539

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy když uživatel vybere obrazovku Sdílet s možností Optimalizovat pro pohyb a video , sdílený obsah prodiváka bliká.

CSCvz20677

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel spustí normální sdílení a vysoké fps Účastníci sdílení uvidí blikat okna aplikace.

CSCvz01735

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se během sdílení obrazovky nebo aplikace ve službě Webex Meeting náhodně zobrazují některé artefakty na obrazovce pro všechny přijímající účastníky, blikání černých nebo bílých polí se objeví a jsou viditelné v záznamu.

CSCvz36429

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy funkce Push-To-Talk nebo blokování prostoru dočasně ztlumení nefunguje, když je zapnutá caps lock, nefunguje funkce Push-To-Talk nebo blokování.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy hostitel nemohl během schůzky Webex zobrazit obsah chatu.

CSCvy93849

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy systém havaroval pro více uživatelů, kteří používají aplikaci webex pro schůzky (41.6 a 41.7) ve Windows.

CSCvy80185

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy tlačítko ztlumení nebo ztlumení nezobrazuje správný stav mikrofonu. Když uživatel klikne na ztlumit, aby odtlumí, symbol mikrofonu je zelený, ale text na tlačítku přečte ztlumit.

CSCvy87911

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy software Cisco Webex Network Recording Converter pro neanglické národní prostředí obsahuje položku nabídky Soubor > Otevřít.

CSCvz08112

3

Webex Events (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se dočasná aplikace pro události Webex po stažení nespustí.

CSCvz16789

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se uživatelé nemohli připojit ke schůzkám Webex pomocí aplikace Webex Meetings v systému MacOS, což vedlo k chybě s nápisem "Máte problém se sítí. Zkontrolujte prosím místní síť a zkuste to znovu".

CSCvz10530

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy aplikace pro schůzky uživatelů (Windows) havaruje, když jsou přesunuti z hlavní schůzky do lobby.

CSCvz26556

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy reakce a gesta rukou během schůzky nefungovaly.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy84944

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel sdílí prezentaci v aplikaci Keynote. Kurzor zmizí při přechodu na sekundární obrazovku.

CSCvy86883

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se účastníci nemohli připojit k praktickému testovacímu prostředí.

CSCvy93250

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s připojením k audiosměrování.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl otevřít plnohodnotnou schůzku pomocí aplikace Webex v Safari.

CSCvy01602

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se při pokusech uživatele o zahájení schůzky zhroutí desktopová aplikace Webex Meeting.

CSCvy01602

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se při pokusech uživatele o zahájení schůzky zhroutí desktopová aplikace Webex Meeting.

CSCvy09251

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy okno Schůzky Webexu po připojení ke schůzce zamrzlo.

CSCvy24266

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy účastníci mizeli ze seznamu chatů v systému Mac, když se účastníkem stal prezentující iOS.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx50545

3

Schůzka Webex (Mac)

Byl vyřešen problém s aplikací Webex Meeting pro Mac, která si nepamatuje nastavení poslední schůzky pro možnost "automaticky upravit hlasitost".

CSCvx82048

2

Schůzka Webex (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel telefonování Macu nemohl přepínat aktivní reproduktory.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se panel účastníka znovu zobrazil poté, co účastník během sdílení přepnul zpět do zobrazení proužek videa.

CSCvx55483

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy došlo ke ztrátě dálkového ovladače a během schůzky Webex bylo sdílení zastaveno.

CSCvx51075

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se oprávnění účastníků pro některé účastníky stále vypínala.

CSCvx86960

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy ověřování SSO nefunguje, když jsou schůzky hostovány na goto-dev.

CSCvx88506

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém se skrytím účastníků s videem mimo schůzky Webex.

CSCvx80999

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy jakmile panelista dostane kontrolu, nemůžete ho vzít zpět.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s upgradem Webex Meetings VDI (ELux) na Qt5.15 chybí libxcb-image.so.0 a některé další knihovny na eLux 6.5.

CSCvx85090

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel hlásí, že při sdílení obrazovky stále říká, že se okna překrývají a zašedí okna.

CSCvx87915

3

Webex Training (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy webex training havaruje na čipu Mac OS Apple M1.

CSCvx85116

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém s místním nahráváním MP4, které nelze přepnout jako aktivní reproduktor.

CSCvx88163

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se uživateli po prvním zrušení stahování zobrazí chyba Stáhnout vbg.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k pomalému času připojení z aplikace kvůli zamrznutí rozhraní API.

CSCvw73910

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy chybí software čtečky obrazovky, když uživatel zadává do textového pole přihlašovací stránky hosta.

CSCvx69609

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatelské rozhraní účastníka 41,3 nefunguje, když se prezentující sdílí na schůzce.

CSCvx85751

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy Webex používá klávesové zkratky při sdílení, i když nejsou povoleny globální zkratky.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém při nahrávání zaměřeném na video, kdy po dokončení sdílení dokumentů je záznam stále přilepený v dokumentu a nepřepíná se na kameru.

CSCvx96260

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy aktuální ApeAttachConfirm pracovní tok byl změněn v relaci AS (CB) z asynchronního režimu spouštěného prezencí signálu do synchronního režimu spouštěného samočinným.

CSCvx94301

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy aplikace webex meeting verze 41.3.5.8 v systému Windows havarovala.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx00648

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy jsou řetězce gest zkráceny v jiných jazycích ve webexových schůzkách 41.1.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy převedený soubor .arf na.mp4 nezobrazuje video.

CSCvx51064

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy byl jako aktivní uživatel videa vybrán nový uživatel.

CSCvx51013

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se automaticky objeví okno MTA a uživatel nemůže normálně zahájit schůzku.

CSCvx52496

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se virtuální pozadí změnilo z "rozmazání" na "žádné" a nemohlo použít změny.

CSCvx58714

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy je spotřeba energie velmi vysoká.

CSCvx44345

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém se zprávou odeslanou účastníkům, když se hostitel nepřipojil ke klasické události, je chybný.

CSCvx56220

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy webex neodkryje nebo nezobrazí uživatelské rozhraní a ovládací prvky Webex při sdílení obrazovky a stisknutí Ctrl + Shift + Q podruhé.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s přístupností pomocí klávesové zkratky "Alt + Enter", zatímco obrazovka Sdílení na schůzkách Webex funguje jako globální.

CSCvx04429

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy po změně sítě došlo k vysokému využití procesoru v nečinném stavu.

CSCvx48508

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy zvuk schůzek Webex je ve výchozím nastavení nastaven na "Nepřipojovat zvuk".

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy se video zastaví pro všechny účastníky poté, co se počet účastníků zvýší na více než 1000 v událostech Webex.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy klient Macu nemůže otevřít adresu URL obsahující : ().

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw91688

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byl čas schůzky spojení nesprávný.

CSCvx43846

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel aplikace Internet Explorer nemohl připojit pomocí funkce 40.10.12.

CSCvw70105

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy falešná instance Webexu (pohotovostní proces schůzky) zobrazuje, jestli se stiskly Alt + TAB.

CSCvw37960

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy není viditelný ukazatel myši.

CSCvx25650

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s Akamai, kdy se aplikace CDN stahuje desetkrát.

CSCvw96420

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy po dokončení schůzky by se balíček webu neměl aktualizovat.

CSCvw91938

3

Webex Training (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se aplikace Webex účastníka zhroutí, když panelista sdílí obrazovku (Webex Training).

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw75624

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel Mac Big Sur (MacOS 11.x) nemohl začít s videem schůzky.

CSCvw65481

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel zastaví nahrávání, ikona aplikace schůzky Webex zmizí na hlavním panelu.

CSCvw59368

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy Mac zobrazoval obrácené uživatelské jméno v seznamu.

CSCvw63623

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se aplikace při kliknutí na tlačítko "x" nezavře a pokud se pokusíte připojit ke koncovému bodu pomocí blízkosti, bude rozmazaná.

CSCvw67585

3

Webex Training (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel Macu v tréninkové relaci nemůže sdílet soubor PPT, word nebo excel.

CSCvw58188

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy je funkce "Přenos souboru" během relací vzdáleného přístupu zakázána.

CSCvw57947

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé macu nemohli přijmout výzvu spoluhostitele v režimu celé obrazovky.

CSCvw68248

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel zahájil schůzku, vstoupil do schůzky a poté schůzku opustil, schůzka se zhroutila.

CSCvw68272

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel zahájil schůzku, vstoupil do schůzky a poté schůzku opustil, schůzka se zhroutila.

CSCvw68265

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s pádem Macu pro Správce video zařízení.

CSCvw61720

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy při připoji ke zvuku nebo videu na schůzce došlo k chybě certifikátu.

CSCvw68234

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel zahájil schůzku, vstoupil do schůzky a poté schůzku opustil, schůzka se zhroutila.

CSCvw67351

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s příkazem Ctrl+Shift+L, který už excel ve sdílení Webex nerozpozná.

CSCvw70008

3

Webex Meetings

Problém byl vyřešen při používání služby "Volat moje zařízení" prostřednictvím Webex Teams. Identifikátor URI je starý název účtu zařízení.

CSCvw76235

3

Webex Meetings

Při návratu na hlavní schůzku byl opraven problém s chybovou zprávou Breakout Room.

CSCvw53973

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy když účastník opustil breakout session, nemůže se připojit k videu hlavní schůzky.

CSCvw76930

2

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s pádem schůzky v T40.12.3.

CSCvw80334

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy selhání hlasování způsobovalo mnoho problémů. Uživatel se nemohl připojit k dílčí relaci a ztlumit nebo zrušit ztlumení.

CSCvw48337

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy bylo video pokryto zelenou barvou a bleskem v zobrazení mřížky.

CSCvw84490

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém se selháním schůzky v zobrazení tabulky Kontroleru zobrazení seznamu účastníků.

CSCvw47450

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke zvuku a videu na schůzce.

CSCvw84477

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém se selháním schůzky v kontroleru zobrazení přiřazení.

CSCvw84483

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém se selháním schůzky v kontroleru zobrazení přiřazení.

CSCvw84475

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém se selháním schůzky v zobrazení osnovy přiřazení.

CSCvw85086

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém s nesprávnými znaky na jménech šesti účastníků.

CSCvw93563

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, který způsoboval chybu, když jsou uživatelé připojeni k mediálním uzlům, ke kterým se neměli připojovat.

CSCvw80367

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s formátem zachycení pro webovou kameru Hamilton superflix

CSCvw96416

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se hardwarová akcelerace nezobrazuje v aplikaci pro schůzky Windows Webex.

CSCvw68247

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl zavřít pole "O schůzkách Cisco Webex" na počítačích se systémem Windows 7.

CSCvw96427

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s pádem schůzky v ovladači My Chat Controller.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw65850

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s problémy se zpětnou vazbou VoIP po upgradu.

CSCvw21571

2

Webex Meetings

Byl opraven problém se službou Cisco Webex Meeting VDI pro podporu VMWare Client 5.5 a VMWare Agent 7.13.

CSCvv71569

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy rozložení klávesnice polského jazyka iniciovalo zástupce zasedací místnosti Webex.

CSCvv71390

3

Webex Events (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel mohl vždy připojit k události Webex i poté, co byl hostitelem vyloučen.

CSCvw36345

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy desktopová aplikace pro Mac stále havarovala a nemohla být použita.

CSCvw45760

2

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém s hlavním oknem schůzky Webex, které se nenačítá poté, co uživatel přestane sdílet druhou obrazovku plochy.

CSCvw36656

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy když se uživatel přihlásí a připojí se ze systému Mac, účastníci Windows i Mac vidí uživatele jako anonymního uživatele.

CSCvw46309

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy při sdílení PDF jako souboru ve schůzce Webex je obsah zkreslený a zobrazuje barevné artefakty v systému MacOS 11.0.1 Big Sur.

CSCvw50010

3

Webex školení (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel mohl vždy připojit k tréninku Webex i poté, co byl hostitelem vyloučen.

CSCvw55861

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se uživatel po otevření anket znovu připojil ke schůzce.

CSCvw53875

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy když bylo v čekárně více než dva lidé a hostitelé připustili jednomu z uživatelů, že panel čekárny zešedl.

CSCvw47249

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatelé Windows 10, kteří spustili osobní zasedací místnost z desktopové aplikace, měli chyby JMF.

CSCvw53883

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings nepoužívá konfiguraci systémového proxy serveru nastavenou v konfiguraci místní sítě, místo toho se pokusí připojit přímo pouze v případě, že je Mozilla Firefox nastavena jako výchozí prohlížeč.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw32232

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy pokud uživatel nemá adresu URL avatara, obrázek avatara se stále zobrazuje.

CSCvw37770

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy systém Windows odesílá e-maily účastníkům, kteří se připojují ke schůzkám prostřednictvím modulu dotazování.

CSCvw23893

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s kvalitou VoIP, která není dobrá a někdy hlasitá.

CSCvw37815

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy Mac posílal e-maily jinému účastníkovi s informacemi o avatarovi.

CSCvw34605

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy ostatní účastníci neslyší připojení uživatele ze systému Windows 10. Uživatelské rozhraní ukazuje, že uživatel je neztlumený, ale stále zde nikdo nemůže uživatele. Uživatel také nemůže změnit svůj stav ztlumení.

CSCvw31598

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy levý centralizovaný ovládací panel na Macu na 40.9 nezmizí.

CSCvw15832

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl občas připojit počítač ke zvuku.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw34605

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy ostatní účastníci neslyší připojení uživatele ze systému Windows 10. Uživatelské rozhraní ukazuje, že uživatel je nemutovaný, ale stále nikdo neslyší uživatele. Uživatel také nemůže změnit svůj stav ztlumení.

CSCvw27829

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém s klienty windows OS a Webex Meetings, kteří hlásí abnormální hodnoty RTT v MQE.

CSCvw37770

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy systém Windows odesílá e-maily účastníkům, kteří se připojují ke schůzkám prostřednictvím modulu dotazování.

CSCvw37815

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy Mac posílal e-maily jinému účastníkovi s informacemi o avatarovi.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv44857

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy při otevírání ankety většina účastníků neviděla otázky.

CSCvu53534

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se v přehrávačích ARF a WRF pro Windows vyskytlo více chyb zabezpečení, které mohly útočníkovi umožnit spuštění libovolného kódu v postiženém systému.

CSCvu59610

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se v přehrávačích ARF a WRF pro Windows vyskytlo více chyb zabezpečení, které mohly útočníkovi umožnit spuštění libovolného kódu v postiženém systému.

CSCvu53451

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se v přehrávačích ARF a WRF pro Windows vyskytlo více chyb zabezpečení, které mohly útočníkovi umožnit spuštění libovolného kódu v postiženém systému.

CSCvv78850

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy měl zákazník problém s protokoly chatu v prostoru Webex.

CSCvv70179

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy došlo k chybě webexmgr (0001-0008CAB9).

CSCvv68606

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzce Webex z aplikace pro stolní počítače schůzek, když byla k dispozici nová aktualizace desktopové aplikace Webex Meetings.

CSCvv92121

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy možnost videa zmizela během schůzky Webex.

CSCvv95540

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy zvuk sdílený během schůzky nebyl některými účastníky slyšet.

CSCvv86368

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy po kliknutí na klávesu Esc během hlasování je okno hlasování prázdné a nelze vytvořit další hlasování.

CSCvv73342

3

Webex Events (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy proximity nefunguje s událostí Webex.

CSCvw14048

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy metriky klienta (telemetrie) pro řešení potíží se schůzkami Centra řízení nebyly pro určité uživatele dostupné.

CSCvw13274

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se schůzka zhroutila, když uživatel zrušil výzvu proxy serveru.

CSCvv77380

2

Webex Meetings

Opraven problém s WCLDll s 40.9.5.dll [0001:00023440].

CSCvv76907

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy okno Události Webex pro hostitele nereagovalo.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvu44356

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k chybě zabezpečení zpřístupnění informací o schůzce Webex.

CSCvv66149

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy účastník mohl slyšet panelistu mimo tréninkovou relaci.

CSCvv67592

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatelé počítačů Mac měli občasný problém s anketami ve schůzkách Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv38581

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé při připojování nebo spuštění schůzky Webex automaticky nemuflovali.

CSCvv29100

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy když uživatel Macu sdílí soubor a pak přejde do praktické relace, účastník snímky ztratí.

CSCvv40125

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy v některých prostředích uživatelé nemohli aktualizovat ciscowebexstart.exe protože je obsazen systémem Windows. To způsobilo selhání počáteční schůzky a chybu vyskakovacího okna23.

CSCvv52819

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel Macu, který používá klienta schůzky, stále může používat rozostření virtuálního pozadí, i když ho správce webu zakázal.

CSCvv37475

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy hostitel schůzky nemohl zobrazit "Názvy společností" v seznamu účastníků v události.

CSCvv39812

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy je možnost fotoaparátu během schůzky pro všechny uživatele iOS zašeděná a účastníci se nemohou připojit ke své videokamerě.

CSCvv42971

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy byl v záznamu ARF panel účastníků prázdný.

CSCvu95289

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se nastavení jazyka pro schůzku nezobrazovalo podle očekávání.

CSCvv54222

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy pokud se nezdařila analýza TelemetryInfo v HKCU, webexapp bude ve stavu zámku a vždy bude stát asi 15% času procesoru.

CSCvv53391

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy došlo k chybě vyskakovacího okna (65028) při připojení ke schůzce pomocí stahování java. Aplikace schůzek se několikrát zhroutila.

CSCvv62946

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy bylo po aktualizaci 4. srpna 2020 smícháno formátování protokolu chatu.

CSCvv62945

3

Školení Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy Cisco Webex Training po několika hodinách odmítl ostatním lidem připojit se k breakout session kvůli tomu, že číslo registru schůzky bylo větší než 256.

CSCvv62948

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy JMF - nemůže zahájit schůzku nebo se připojit ke schůzce poprvé v desktopové aplikaci schůzky.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv13853

2

Webex Meetings

Opraven problém, kdy se host nemohl připojit ke schůzce Orion ze seznamu schůzek aplikace Webex Meetings desktop

CSCvv15897

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy klient Webex neustále vyvolá automaticky otevíranou chybu po zavření a publikování ankety.

CSCvu97649

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se v chatu Webex překrývá text, když je křestní jméno a příjmení uživatele velké.

CSCvv17638

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy došlo k chybě, když uživatel kliknul na Ne pro duplicitní schůzku z Nástrojů produktivity.

CSCvv33369

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k chybě během ukončení pohotovostního režimu.

CSCvv15201

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se aplikace Webex Desktop nemohla připojit ke schůzce od roku meetingDaemon.dll chybělo na 40,8 místech.

CSCvv18038

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl zahájit nebo se připojit k žádné schůzce z aplikace Webex pro WBS40.6.6.

CSCvv28591

3

Webex Meetings

Opraveno a problém, kdy v audio vysílání nebyl žádný zvuk.

CSCvv21708

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy události Webexu zamrzly po ukončení relace cvičení.

CSCvv17017

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy video účastníka nebylo viditelné během sdílení obrazovky při použití externího monitoru na Mac OS.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvu89763 3 Webex Meetings (Windows) Byl vyřešen problém, kdy se zobrazovaly avatary uživatelů, i když pro ně nebyl zapnutý přepínač správce webu.
CSCvu39734 3 Webex Meetings (Mac) Byl vyřešen problém, kdy se všechny ovládací prvky Webex nezobrazovaly v režimu přehrávání kláves Apple Keynotes.
CSCvu84548 3 Školení Webex (Windows) Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit k tréninku breakout podle očekávání.
CSCvu88415 3 Webex Meetings (Windows) Byl opraven problém, kdy se zvuk neroztlumoval podle očekávání, když uživatel používal ke schůzce volání-já.
CSCvu95290 2 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy bylo využití procesoru pro uživatele vysoké při používání desktopové aplikace Webex.
CSCvu95821 2 Správa webu Webex Byl vyřešen problém, kdy se jazyk zobrazoval v angličtině a ne tradiční čínštině podle očekávání, když uživatel klikl na "Zkontrolovat aktualizaci na upgrade".
CSCvu92716 3 Webex Events (Windows) Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemohl připojit k události podle očekávání.
CSCvu82000 2 Webex Meetings (Windows) Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex nespustí schůzku podle očekávání.
CSCvu81568 3 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy schůzka nemohla začít podle očekávání z důvodu infrastruktury virtuální plochy (VDI).
CSCvv00887 3 Webex Events Byl vyřešen problém, kdy se uživatelské jméno nového hostitele nezobrazovalo podle očekávání.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvu81623 3 Webex Events Byl opraven problém, kdy se při pokusu uživatele o připojení k události zobrazila chybová zpráva "Toto ID registrace již bylo použito".
CSCvu84340 3 Webex Events Byl opraven problém, kdy se odpověď na otázku průzkumu zobrazovala v jiném sloupci, než se očekávalo.
CSCvu75957 2 Webex Meetings Byl opraven problém, kdy schůzka skončila dříve, než se očekávalo, když prezentující přestal sdílet a druhý uživatel upustil okno schůzky do jiného monitoru.
CSCvu58667 3 Webex Meetings (Mac) Byl vyřešen problém, kdy se znaky, které uživatel Macu zadal na italské klávesnici, nemohly shodovat s prezentujícím systémem Windows.
CSCvu62516 3 Webex Meetings (Windows) Byl vyřešen problém, kdy se při prvním zapojení uživatele ke schůzce zobrazovalo výchozí uživatelské jméno.
CSCvu66677 3 Webex Events (Windows) Byl opraven problém, kdy se účastník připojil k události neztlumené, i když bylo nastaveno ztlumení při vstupu.
CSCvu82000 2 Webex Meetings (Windows) Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex nespustí schůzku podle očekávání.
CSCvu84981 3 Správa webu Webex Byl vyřešen problém, kdy schůzka nezačala podle očekávání.
CSCvu71627 3 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy když uživatel klikl na tlačítko připojit, začal se otáčet a spouštět prohlížeč, a ne schůzku podle očekávání.

CSCvu86749

2

Správa webu Webex

Byl vyřešen problém, kdy se vybraný jazyk nezobrazoval pro klienta schůzky.

CSCvu88619 3 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy se uživatel Linuxu nemohl připojit ke schůzce podle očekávání.