Zie de Openstaande en opgeloste bugs voor de meest recente Webex Meetings updates voor meer informatie over de nieuwste updates.


 

We melden openstaande en opgeloste door de klant gevonden bugs met ernst ernst 1 t/m 3. Wanneer een update geen door de klant gevonden bugs bevat, wordt er geen lijst met opgeloste bugs weergegeven voor die update.

Met het zoekprogramma voor bugs van Cisco Bug kunt u meer informatie vinden over bugs die in het overzicht staan en zoeken naar andere bugs die invloed hebben Webex Meetings bugs. Zie Help voor het zoeken naar bugs voor meer informatie over het gebruik van het zoekprogramma voorbugs.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvh90269

Webex Meetings

De functie Scherm leegmaken werkt niet op Windows 10-apparaten als Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld.

CSCvi72293

Webex Meetings (Mac)

Als het Facebook-account van een gebruiker is vergrendeld, kan deze geen Webex-vergaderingen streamen op Facebook Live.

CSCvh63085

Webex Events (Windows)

Tijdens gebeurtenissen, wanneer een presentator zijn of haar scherm deelt, kunnen deelnemers chatmeldingen zien die naar de presentator worden weergegeven.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

BugnummerErnstniveauBeïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCwc01693

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de externe audio niet werd opgenomen als de gebruiker een opname startte voordat de bureaublad-app Webex Meetings verbinding maakte met de mediaserver.

CSCwc14515

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost wanneer gebruikers meldden dat de Webex-sessie crashte in live-vergaderingen.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

BugnummerErnstniveauBeïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCwb83323

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij een gebruiker niet aan een vergadering kan deelnemen door op de koppeling in de agenda, uitnodiging en andere apps op een Mac te klikken.

De bugs die in de volgende tabel worden weergegeven, beschrijven onverwacht gedrag in deze release. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

BugnummerErnstniveauBeïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCwb68664

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost Webex Meetings in de lijst met deelnemers van de bureaublad-app (Mac) niet in de vergadering wordt weergegeven (%1).

CSCwb63862

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost Webex Meetings Mac-gebruikers die veel vertraging ondervinden bij het deelnemen aan vergaderingen.

CSCwb98571

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij in Webex Webinar-panelleden na 5 tot 10 minuten de tijd om deel te nemen aan de webinar, wordt opgelost.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCwb24342

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij, wanneer interne gebruikers deelnemen aan een vergadering, ze als gasten in de vergadering werden weergegeven.

CSCwb73074

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de Windows-schermafbeelding het vastleggen van het scherm onder pauzeert tijdens wijzigingen op het hoogste niveau.

CSCwb38835

3

Webex-webinar (Mac)

Er is een probleem opgelost met het crashen van de Webex-webinar wanneer de host vanaf een Mac-apparaat deelte.

CSCwb50139

3

Webex Events (klassiek)

Het probleem is opgelost dat Webex Events loopt vast bij het delen van een videobestand na enquête.

CSCwb73074

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de Windows-schermafbeelding het vastleggen van het scherm onder pauzeert wanneer er op het hoogste niveau vensterwijzigingen worden aangebracht.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCwa75478

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de rechten van aanwezigen in de vergadering inconsistent zijn.

CSCwa75478

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de rechten van aanwezigen in de vergadering inconsistent zijn.

CSCwa98103

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer een gebruikt deelnemer met twee monitoren aan een Webex-vergadering deelneem, de zwevende video van de deelnemer of profielfoto het scherm willekeurig werd verkleind (volledig scherm om te minimaliseren) gedurende lange vergaderingen (2-3 uur lang).

CSCwb02823

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij Webex Meeting Logitech Spotlight-functie voor het delen van laser aanwijzers ernstige vertraging laat zien.

CSCwa99365

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruikersinterface enquête wordt vernieuwd en de Webex Meetings bureaublad-app vast loopt.

CSCwb09429

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij een Windows-gebruiker computercomputers extern beheer (bureaublad) kan gebruiken, zelfs wanneer de extern beheer is uitgeschakeld op de sessietype.

CSCwb09548

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de gebruikers geen probleemrapporten kunnen verzenden via Webex Meetings bureaublad-app.

CSCwb22835

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de focus van één gebruiker verloren terwijl de vraag door een andere gebruiker werd beantwoord.

CSCwb21074

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij herstellen naar de standaardkoppeling in het venster Deelnemerrechten inconsistent is.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCwa97115

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de presentator niet kon delen (grijze knop) in x64 Webex Meetings bureaublad-app.

CSCwb01415

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij een MacOS-presentator de dia's niet kon wijzigen met de pijltoets Rechts of Links, wanneer iemand aan de vergadering deeldeerde of deze verliet.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCwa26230

3

Webex Meetings(Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij Windows mcs delen start en altijd de DUP-opnamemodus (klassieke) gebruikt

CSCvz54755

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij een klant een vertraging ervaart wanneer een deelnemer inhoud deelt tijdens een Webex-vergadering in een persoonlijke ruimte.

CSCwa26224

2

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker een grijs scherm ziet tijdens het delen.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCwa05390

3

Webex Events (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de knop voor zelfvideo zonder video-uit-/uitschakelen wordt weergegeven in een venster voor vooraf deelnemen aan een gebeurtenis voor Mac-deelnemers.

CSCwa03591

3

Webex Training

Een probleem opgelost waarbij de trainingsservice tijdelijk niet beschikbaar was.

CSCwa01241

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij meerdere gebruikers crashten van het Webex Meetings-app werkstations wanneer zij probeerden deel te nemen aan een vergadering.

CSCvz81568

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de rechten van de deelnemer wijzigden tijdens een vergadering.

CSCwa01258

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de cameraresolutie standaard 360p was in 41.10.4.

CSCvz99931

2

Webex Events (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij tijdens een gebeurtenis alle handen - Meerdere deelnemers Webex Meetings bureaublad-app vast deelnamen (Mac)

CSCwa01263

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de weergave van een over elkaar geparseerde foto werd getoond wanneer de presentator inhoud deelde.

CSCvz99042

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij deelnemers van het publiek de actieve videogebruiker niet konden zien wanneer 'Actieve spreker met gedeelde inhoud tonen' was ingeschakeld.

CSCwa08612

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij een upgrade van een Apple M1-apparaat van 41.9.x naar 41.10.7.14 mislukte en niet aan de vergadering kon deelnemen.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvz49344

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij voor de VMware 8-vergaderingen audio en video niet kon worden gedetecteerd en gebruikers (met tussenpozen) moesten in- of terug bellen.

CSCvz49301

3

Webex Meetings (VDI)

Er is een probleem opgelost waarbij VDI-inhoud delen een vervagende ervaring had na het upgraden Webex Meeting 41.2.

CSCvz40298

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij de virtuele achtergrond wordt geactiveerd, zelfs als deze is uitgeschakeld voor de organisatie.

CSCvz48455

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost dat gebruikers die deelnamen aan Webex-vergaderingen mogelijk het vrijwaringsvenster te zien krijgen, wat betekent dat gebruikers moeten bevestigen door de optie Accepteren of Weigeren te kiezen. De knop Accepteren is blauw gemarkeerd, maar wanneer de gebruikers op Enter tikken, gebeurt er niets.

CSCvz56519

3

Webex Meetings (Windows en Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij het microfoonvolume werd aangepast aan automatisch, zelfs wanneer de optie was uitgeschakeld.

CSCvz60606

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij gebruikers geen weergave-id kunnen krijgen wanneer ze beginnen met delen en de functie naar de GDI-modus gaan.

CSCvz61764

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij niet-gedeelde inhoud werd weergegeven tijdens het delen van de app.

CSCvz62462

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de inhoud op het bureaublad (achter de gedeelde app) werd weergegeven in de rand (alle vier kanten van de gedeelde app) wanneer een Microsoft Office-app of SnagIT-app werd gedeeld in Webex Meeting.

CSCvz41837

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij het scherm leeg was tijdens het inhoud delen een deelnemer op een Mac.

CSCvz59221

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex Meeting-desktop-app gebruik zou moeten maken van de aangemelde control hub van de gebruiker met ingeschakelde token, Webex Oauth-token of naam en e-mail om deel te nemen aan de vergadering.

CSCvz48850

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij reacties niet kunnen worden verzonden op de Webex Meetings-app nadat de gebruiker vergaderingsopties als chatten vraag en antwoord in- of uitgeschakeld.

CSCvz81572

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers Next inschakelen bij deelname aan een vergadering waarbij de gebruiker zich moet aanmelden vanaf Webex Meetings desktop-app.

CSCvz79108

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij live streamen wordt verbroken of gestopt als de cohost aan een van de deelsessies deel neemt.

CSCvz75584

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem Webex Meetings gebruikers op een Mac geen verbinding konden maken met video.

CSCvz81396

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker een probleem gaf waarbij de vergadering kon worden starten omdat die hash mislukte.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvy67539

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer een gebruiker scherm delen met de optie Optimaliseren voor bewegend beeld en video selecteert, de gedeelde inhoud flikkert voor de viewer.

CSCvz20677

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij wanneer een gebruiker Normaal delen en Veel fps delende deelnemers de toepassingsvensters flikkeren te zien.

CSCvz01735

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij tijdens het delen van het scherm of de toepassing in Webex Meeting sommige artefacten willekeurig op het scherm worden weergegeven voor alle ontvangende deelnemers, het flikkeren van de zwarte of witte vakken verschijnt en zichtbaar is in de opname.

CSCvz36429

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij, wanneer Caps Lock is in gebruik, de ruimte voor Push-To-Talk of de wachtruimte om het dempen tijdelijk op te lossen, niet werkte.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de host de chatinhoud niet kon zien tijdens het Webex Meeting.

CSCvy93849

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij het systeem crashte voor meerdere gebruikers die de Webex-vergaderapp (41.6 en 41.7) in Windows gebruiken.

CSCvy80185

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de knop de microfoon niet de juiste status had als de knop werd gedempt of het dempen op te lossen. Wanneer een gebruiker op Dempen klikt om het dempen op te zetten, is het microfoonsymbool groen, maar staat de tekst op de knop Dempenop.

CSCvy87911

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij Cisco Webex programma voor netwerkopname converteren voor niet-Engelstalige landingen een menu-item > Bestand openen bevat.

CSCvz08112

3

Webex Events (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij de tijdelijke toepassing voor Webex Events niet wordt starten na downloaden.

CSCvz16789

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers niet aan hun Webex Meetings konden deelnemen met de Webex Meetings-app in MacOS, wat leidde tot de fout met de melding 'U hebt een netwerkprobleem. Controleer uw lokale netwerk en probeer het opnieuw".

CSCvz10530

2

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij de meetings-app van gebruikers (Windows) crasht wanneer ze van de hoofdvergadering naar de lobby worden verplaatst.

CSCvz26556

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de reacties en handvergaderingen niet werkte tijdens een vergadering.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvy84944

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij een gebruiker een presentatie deelt in de toepassing Keynote. De cursor verdwijnt wanneer u naar een secundair scherm gaat.

CSCvy86883

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de deelnemers niet konden deelnemen aan het praktijklab.

CSCvy93250

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem met audio-uitzendingsverbinding opgelost.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij een gebruiker geen vergadering met volledige informatie kon openen via de Webex-app in Safari.

CSCvy01602

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij de Webex Meeting-app crashte wanneer de gebruiker een vergadering probeerde te starten.

CSCvy01602

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij de Webex Meeting-app crashte wanneer de gebruiker een vergadering probeerde te starten.

CSCvy09251

2

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij het venster Webex Meetings loopt vast na deelname aan een vergadering.

CSCvy24266

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij deelnemers van de chatlijst in een Mac-systeem verdwenen wanneer een iOS-presentator een deelnemer werd.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx50545

3

Webex Meeting (Mac)

Er is een probleem opgelost Webex Meeting-app voor Mac die de laatste vergaderinstellingen voor de optie 'Volume automatisch aanpassen' niet meer onthoudt.

CSCvx82048

2

Webex Meeting (Mac)

Een probleem opgelost waarbij een Mac-telefoniegebruiker niet kon schakelen tussen actieve sprekers.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij het deelvenster Deelnemers opnieuw verschijnt nadat de deelnemer terugschakelt naar de videostrookweergave tijdens het delen.

CSCvx55483

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de extern beheer verloren en het delen stopte tijdens een Webex Meeting.

CSCvx51075

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij deelnemersrechten voor sommige deelnemers werden uitgeschakeld.

CSCvx86960

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de SSO niet werkte wanneer vergaderingen werden gehost op goto-dev.

CSCvx88506

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met het verbergen van deelnemers met video uit Webex Meetings.

CSCvx80999

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij panelleden die het beheer eenmaal over de panelleden kregen, niet meer terug kunnen nemen.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de upgrade van Webex Meetings VDI (ELux) naar Qt5.15: de ontbrekende libxcb-image.so.0 en een aantal andere bibliotheken op eLux 6.5.

CSCvx85090

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker meldt dat bij het delen van het scherm het zegt dat de vensters overlappen en de vensters grijs worden weergegeven.

CSCvx87915

3

Webex Training (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de Webex Training crashte op een Mac OS Apple M1-chip.

CSCvx85116

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost met een lokale MP4-opname die niet als zelfstandige kon actieve spreker.

CSCvx88163

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker de downloadfout krijgt nadat hij of zij het downloaden voor de eerste keer heeft geannuleerd.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de tijd voor deelnemen traag was vanuit de app als de API vast kwam te staan.

CSCvw73910

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij de schermlezersoftware ontbreekt wanneer de gebruiker het tekstvak van de aanmeldingspagina voor gasten bewerkt.

CSCvx69609

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de gebruikersinterface van de 41,3-deelnemer niet werkte wanneer een presentator deelde in de vergadering.

CSCvx85751

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex sneltoetsen gebruikt bij het delen, zelfs wanneer algemene sneltoetsen niet zijn ingeschakeld.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost in een videogerichte opname waarbij de documenten delen was voltooid, de opname nog steeds vastgelopen bij het document en niet naar een camera schakelde.

CSCvx96260

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de huidige ApeAttachConfirm werkstroom is in de AS-sessie (CB) gewijzigd van de hartslag-geactiveerde asynchroon modus naar de zelf geactiveerde synchrone modus.

CSCvx94301

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meeting toepassingsversie 41.3.5.8 in Windows crashte.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx00648

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de tekenreeksen worden afgekapt in andere talen in Webex Meetings 41.1.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij in een geconverteerd .arf-naar.mp4-bestand geen video werd tonen.

CSCvx51064

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij een nieuwe gebruiker werd geselecteerd als actieve videogebruiker.

CSCvx51013

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij het MTA-venster automatisch werd weergegeven en de gebruiker de vergadering niet normaal kon starten.

CSCvx52496

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de virtuele achtergrond veranderde van 'vervagen' naar 'geen' en de wijzigingen niet kon toepassen.

CSCvx58714

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij het gebruik van gebruikers zeer hoog is.

CSCvx44345

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met het bericht dat naar deelnemers werd verzonden wanneer de host niet aan een klassieke gebeurtenis deel kon nemen, niet was fout.

CSCvx56220

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij Webex de Webex-gebruikersinterface en bedieningselementen niet weer zou geven wanneer een scherm werd gedeeld en drukken op Ctrl + Shift + Q voor de tweede keer.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Een toegankelijkheidsprobleem opgelost met de sneltoets 'Alt + Enter' tijdens het delen van Webex Meetings fungeert als algemeen.

CSCvx04429

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij het CPU-gebruik hoog was in niet-actief na het wijzigen van het netwerk.

CSCvx48508

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meetings-audio standaard werd ingesteld op 'Geen verbinding maken met audio'.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de video voor alle deelnemers stopt nadat het aantal deelnemers is verhoogd naar meer dan 1000 deelnemers Webex Events.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij op de Mac-client delen van multimedia geen URL kon worden geopend met : ().

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw91688

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de tijd om deel te nemen aan een vergadering verkeerd was.

CSCvx43846

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij een gebruiker van Internet Explorer niet kon deelnemen via 40.10.12.

CSCvw70105

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij een nepex-exemplaar van Webex (stand-byvergaderingsproces) werd weergegeven als Alt + TAB werd aangetoetst.

CSCvw37960

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de muisaanwijzer niet zichtbaar was.

CSCvx25650

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost met Akamai waarbij de CDN-app 10 keer werd gedownload.

CSCvw96420

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het sitepakket na afloop van een vergadering niet meer kon worden bijgewerkt.

CSCvw91938

3

Webex Training (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij de Webex-app van de deelnemer crashte wanneer het panellid het scherm deelt (Webex Training).

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw75624

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij een Mac-gebruiker met veel problemen (MacOS 11.x) geen video van een vergadering kan starten.

CSCvw65481

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij het pictogram van de Webex-vergaderapp van de taakbalk verdween wanneer de gebruiker stopt met opnemen.

CSCvw59368

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij Mac een omgekeerde gebruikersnaam in plist weer gaf.

CSCvw63623

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de app niet sluit wanneer u op de knop 'x' klikt en wordt vervaagd als u probeert verbinding te maken met een eindpunt via Proximity.

CSCvw67585

3

Webex Training (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij een Mac-gebruiker in een trainingssessie geen PPT-, word- of excel-bestand kan delen.

CSCvw58188

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de functie 'Bestand overdragen' werd uitgeschakeld tijdens Remote Access sessies.

CSCvw57947

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Mac-gebruikers de cohostprompt niet konden accepteren wanneer de modus volledig scherm was.

CSCvw68248

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij de vergadering crashte wanneer de gebruiker een vergadering startte, de vergadering startte en deze verliet. Vervolgens crashte de vergadering.

CSCvw68272

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij de vergadering crashte wanneer de gebruiker een vergadering startte, de vergadering startte en deze verliet. Vervolgens crashte de vergadering.

CSCvw68265

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost met Mac-crash voor Videoapparaatbeheer.

CSCvw61720

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij een certificaatfout opkwam bij het deelnemen aan audio of video in de vergadering.

CSCvw68234

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij de vergadering crashte wanneer de gebruiker een vergadering startte, de vergadering startte en deze verliet. Vervolgens crashte de vergadering.

CSCvw67351

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost met de opdracht Ctrl+Shift+L die niet meer wordt herkend door de Excel in Webex-sharing.

CSCvw70008

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost bij het gebruik van 'Mijn apparaat bellen' via Webex Teams. URI is een oude accountnaam voor apparaat.

CSCvw76235

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met het foutbericht in de deelruimte wanneer u terugkeert naar de hoofdvergadering.

CSCvw53973

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij een deelnemer een vergadering verliet deelsessie deel kon nemen aan de video van de hoofdvergadering.

CSCvw76930

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de crash van de vergadering in T40.12.3.

CSCvw80334

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij enquêtecrash veel problemen veroorzaakte. De gebruiker kan niet deelnemen aan de deelsessie en kan zichzelf dempen of het dempen zelf dempen op.

CSCvw48337

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij de video werd bedekt met een groene kleur en een flash in de rasterweergave.

CSCvw84490

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met het crashen van de vergadering in de tabel deelnemerslijstweergave van controller.

CSCvw47450

2

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan audio en video in een vergadering.

CSCvw84477

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de crash van de vergadering in toewijzingsweergavecontroller.

CSCvw84483

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de crash van de vergadering in toewijzingsweergavecontroller.

CSCvw84475

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de vergadering die crashte in de weergave Toewijzingsoverzicht.

CSCvw85086

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de verkeerde tekens in namen voor zes van de deelnemers.

CSCvw93563

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost dat een fout veroorzaakte wanneer gebruikers verbonden waren met mediaknooppunten waar ze geen verbinding mee konden maken.

CSCvw80367

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost met het probleem met de opname-indeling voor de Superflix-webcam van Hamilton

CSCvw96416

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de hardwareversnelling niet werd weergegeven in de Windows Webex Meeting-app.

CSCvw68247

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker het vak 'Over Cisco Webex Meetings' niet kon sluiten op Windows 7-machines.

CSCvw96427

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met het crashen van de vergadering in Mijn chatcontroller.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw65850

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met problemen VoIP feedback na het upgraden.

CSCvw21571

2

Webex Meetings

Een probleem opgelost met het Cisco Webex Meeting VDI ter ondersteuning van VMWare Client 5.5 en VMWare Agent 7.13.

CSCvv71569

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de Poolse toetsenbordindeling Webex-sneltoetsen vergaderruimte gestart.

CSCvv71390

3

Webex Events (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker altijd verbinding kon maken met een Webex-gebeurtenis, zelfs nadat deze was verwijderd door de host.

CSCvw36345

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de Mac-bureaubladtoepassing bleef crashen en niet kon worden gebruikt.

CSCvw45760

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met het Webex-hoofdvergaderingsvenster dat niet wordt geladen nadat de gebruiker stopt met het delen van het tweede bureaubladscherm.

CSCvw36656

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem is opgelost waarbij wanneer een gebruiker zich vanaf een Mac-systeem aan- en meldt als gebruiker de gebruiker als anonieme gebruiker ziet als een gebruiker die zowel in Windows als op een Mac werkt.

CSCvw46309

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij bij het delen van een PDF-bestand in een Webex Meeting, de inhoud vervormd was en gekleurde artefacten weer geven in MacOS 11.0.1 Grote afbeelding.

CSCvw50010

3

Webex-trainingen (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker altijd verbinding kon maken met Webex Training-sessie nadat hij of zij door de host was verwijderd.

CSCvw55861

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker opnieuw aan de vergadering werd deed nadat de klant enquêten had geopend.

CSCvw53875

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer er meer dan twee personen in de wachtruimte waren en de host een van de gebruikers toelaat, de wachtruimtebalk grijs werd.

CSCvw47249

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij JMF-fouten hadden wanneer Windows 10-gebruikers het persoonlijke programma vergaderruimte startten vanuit de bureaubladtoepassing.

CSCvw53883

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij in de Webex Meetings-desktop-app geen gebruik wordt gemaakt van de configuratie van de systeemproxy die is ingesteld in de lokale netwerkconfiguratie, in plaats daarvan alleen wordt geprobeerd rechtstreeks verbinding te maken wanneer Mozilla firefox is ingesteld als de standaardbrowser.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw32232

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij als de gebruiker geen avatar-URL heeft, de avatarafbeelding nog steeds wordt weergegeven.

CSCvw37770

2

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij Windows een e-mail verstuurt naar deelnemers die deelnemen aan vergaderingen via de enquêtemodule.

CSCvw23893

3

Webex Meetings

Er is een probleem VoIP of de kwaliteit van uw kwaliteit niet goed was en soms luid.

CSCvw37815

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Mac e-mails verzonden naar een andere deelnemer met avatargegevens.

CSCvw34605

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij andere deelnemers geen gebruiker konden horen die deel nemen vanuit een Windows 10-systeem. De gebruikersinterface geeft aan dat het dempen van de gebruiker is opgebruikt, maar dat hier nog steeds niemand gebruik kan maken. Ook kan de gebruiker zijn of haar dempstatus niet wijzigen.

CSCvw31598

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij de linker gecentraliseerde bedieningsbalk niet vervagen op de Mac in 40.9.

CSCvw15832

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker de computer met tussenpozen niet kon verbinden met audio.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw34605

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij andere deelnemers geen gebruiker konden horen die deel nemen vanuit een Windows 10-systeem. De gebruikersinterface geeft aan dat het dempen van de gebruiker is opgebruikt, maar dat nog steeds niemand de gebruiker kan horen. Ook kan de gebruiker zijn of haar dempstatus niet wijzigen.

CSCvw27829

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost met Windows-besturingssysteem en Webex Meetings die abnormaal RTT-waarden rapporteerden in MQE.

CSCvw37770

2

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij Windows een e-mail verstuurt naar deelnemers die deelnemen aan vergaderingen via de enquêtemodule.

CSCvw37815

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Mac e-mails verzonden naar een andere deelnemer met avatargegevens.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv44857

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de meeste deelnemers geen vragen konden zien wanneer een enquête werd geopend.

CSCvu53534

2

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij meerdere beveiligingsproblemen in de ARF- en WRF-spelers voor Windows waren en het toe kon staan dat een misbruik op een beïnvloed systeem arbitraire code uitvoerde.

CSCvu59610

2

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij meerdere beveiligingsproblemen in de ARF- en WRF-spelers voor Windows waren en het toe kon staan dat een misbruik op een beïnvloed systeem arbitraire code uitvoerde.

CSCvu53451

2

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij meerdere beveiligingsproblemen in de ARF- en WRF-spelers voor Windows waren en het toe kon staan dat een misbruik op een beïnvloed systeem arbitraire code uitvoerde.

CSCvv78850

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de klant een probleem had met chatlogboeken in de Webex-ruimte.

CSCvv70179

2

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de webexmgr (0001-0008CAB9) crashte.

CSCvv68606

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan een Webex-vergadering vanuit de bureaublad-app Meetings wanneer een nieuwe update voor de Webex Meetings-bureaublad-app beschikbaar werd.

CSCvv92121

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost toen de video-optie verdween terwijl de video-optie in een Webex Meeting.

CSCvv95540

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de audio die tijdens een vergadering werd gedeeld, niet door sommige deelnemers werd gehoord.

CSCvv86368

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij wanneer tijdens een enquête op de Esc-toets werd geklikt, het enquêtevenster leeg was en er geen andere enquête kon worden gemaakt.

CSCvv73342

3

Webex Events (Windows)

Een probleem opgelost waarbij Proximity niet werkte met Webex Event.

CSCvw14048

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij Control Hub Het oplossen van problemen met Meetings-clientstatistieken (telemetrie) niet beschikbaar was voor bepaalde gebruikers.

CSCvw13274

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering crashte wanneer een gebruiker de proxyprompt annuleerde.

CSCvv77380

2

Webex Meetings

Een probleem opgelost met de crash van WCLDll.dll [0001:00023440] voor de 40.9.5 crashte.

CSCvv76907

3

Webex Events

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Events-venster niet reageerde voor de host.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu44356

2

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij er een probleem Webex Meeting openbaar maken van informatie.

CSCvv66149

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de deelnemer een panellid kon horen van buiten oefensessie.

CSCvv67592

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij Mac-gebruikers met tussenpozen een probleem hadden met enquête in Webex Meetings.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv38581

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij het dempen van gebruikers automatisch werd opgelost wanneer zij deelnamen aan een Webex Meeting.

CSCvv29100

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer een Mac-gebruiker een bestand deelt en vervolgens naar een oefensessie gaat, de deelnemer de dia's losloopt.

CSCvv40125

2

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost dat gebruikers in bepaalde omgevingen hun update niet kunnen bijwerken. ciscowebexstart.exe omdat het wordt gebruikt door Windows. Hierdoor is de start van een vergadering mislukt en is er een pop-upfout opgetreden23.

CSCvv52819

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij een Mac-gebruiker die de vergaderclient gebruikte, nog steeds de virtuele achtergrond kon vervagen, zelfs wanneer de sitebeheerder deze had uitgeschakeld.

CSCvv37475

3

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de host van de vergadering de 'Bedrijfsnamen' niet kon zien in de deelnemerslijst in de gebeurtenis.

CSCvv39812

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de camera-optie grijs werd weergegeven voor alle iOS-gebruikers tijdens een vergadering en de deelnemers niet met hun telefoon konden videocamera.

CSCvv42971

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij in de ARF-opname het deelvenster Deelnemers leeg was.

CSCvu95289

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de taalinstellingen voor de vergadering niet werden weergegeven zoals verwacht.

CSCvv54222

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer de parse TelemetryInfo in HKCU mislukt, de Webex-app een vergrendelingsstatus heeft en altijd ongeveer 15% cpu-tijd kost.

CSCvv53391

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij een pop-upfout (65028) werd weergegeven wanneer java-download werd gebruikt om deel te nemen aan een vergadering. De meetings-app is meerdere keren gecrasht.

CSCvv62946

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de opmaak van chatlogbestanden werd gemixt na de update op 4 augustus 2020.

CSCvv62945

3

Webex Training (Windows en Mac)

Er is een probleem Cisco Webex Training waarbij anderen na een paar uur weer werden afgewezen om deel te nemen aan een deelsessie omdat het registratienummer voor de vergadering groter was dan 256.

CSCvv62948

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij JMF geen vergadering kan starten of de eerste keer niet aan een vergadering kan deelnemen in de bureaublad-app van Meetings.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv13853

2

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de gast niet kon deelnemen aan een Orion-vergadering vanuit de lijst met vergaderingen in de bureaublad-app van Webex Meetings.

CSCvv15897

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-client voortdurend de pop-upfout veroorzaakt nadat een enquête is gesloten en gepubliceerd.

CSCvu97649

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij er tekst overlapt in Webex Chat wanneer de voor- en achternaam van de gebruiker groot is.

CSCvv17638

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij een crash opkwam wanneer een gebruiker op Nee klikte voor een dubbele vergadering van Productiviteitstools.

CSCvv33369

2

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij een crash opkwam tijdens het afsluiten via stand-by.

CSCvv15201

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost voor de Webex-bureaublad-app die geen verbinding kon maken met een vergadering sinds de meetingDaemon.dll ontbreekt op 40.8 sites.

CSCvv18038

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker geen vergadering kon starten of aan een vergadering kon deelnemen vanuit de Webex-toepassing voor WBS40.6.6.

CSCvv28591

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost dat er geen audio werd beluisterd in een audio-uitzending.

CSCvv21708

3

Webex Events

Er is een probleem opgelost Webex Events vast loopt na het afsluiten van een oefensessie.

CSCvv17017

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de video van de deelnemer niet zichtbaar was scherm delen het gebruik van een externe monitor in Mac OS.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu89763 3 Webex Meetings (Windows) Het probleem is opgelost waarbij de avatars van de gebruikers werden weergegeven, hoewel de sitebeheerder voor hen niet was in- of uitschakelen.
CSCvu39734 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij niet alle Webex-besturingselementen werden weergegeven in de Apple Keynotes-playmodus.
CSCvu84548 3 Webex-trainingen (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan de trainingssessie deelsessie zoals verwacht.
CSCvu88415 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de audio niet werd geluid aangezet zoals verwacht wanneer de gebruiker Bel mij gebruikte om deel te nemen aan de vergadering.
CSCvu95290 2 Webex Meetings Er is een probleem opgelost waarbij het CPU-gebruik voor de gebruiker hoog was bij gebruik van de Webex-desktop-app.
CSCvu95821 2 Webex-sitebeheer Een probleem opgelost waarbij de taal in het Engels en niet traditioneel Chinees werd weergegeven zoals verwacht wanneer de gebruiker op 'Controleren op bijwerken om te upgraden' klikte.
CSCvu92716 3 Webex Events (Windows) Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan de gebeurtenis zoals verwacht.
CSCvu82000 2 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost wanneer de Webex-bureaublad-app geen vergadering start zoals verwacht.
CSCvu81568 3 Webex Meetings Probleem opgelost waarbij de vergadering niet kan starten zoals verwacht vanwege de Virtual Desktop Infrastructure (VDI).
CSCvv00887 3 Webex Events Een probleem opgelost waarbij de gebruikersnaam voor de nieuwe host niet werd weergegeven zoals verwacht.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu81623 3 Webex Events Er is een probleem opgelost waarbij de foutmelding 'Deze registratie-id is al gebruikt' werd weergegeven wanneer een gebruiker probeerde deel te nemen aan de gebeurtenis.
CSCvu84340 3 Webex Events Er is een probleem opgelost waarbij het antwoord voor een enquêtevraag in een andere kolom werd weergegeven dan verwacht.
CSCvu75957 2 Webex Meetings Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering vóór verwacht werd beëindigd wanneer de presentator stopte met delen en de andere gebruiker het vergaderingvenster op een andere monitor stopte.
CSCvu58667 3 Webex Meetings (Mac) Het probleem is opgelost waarbij de tekens die een Mac-gebruiker op een Italiaans toetsenbord had getypt, niet overeen konden komen op de Windows-presentator.
CSCvu62516 3 Webex Meetings (Windows) Het probleem is opgelost waarbij een standaardgebruikersnaam werd weergegeven wanneer een gebruiker voor het eerst deelnam aan een vergadering.
CSCvu66677 3 Webex Events (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij het dempen van een deelnemer aan een gebeurtenis werd opgelost, hoewel Dempen bij binnenkomst is ingesteld.
CSCvu82000 2 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost wanneer de Webex-bureaublad-app geen vergadering start zoals verwacht.
CSCvu84981 3 Webex-sitebeheer Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet start zoals verwacht.
CSCvu71627 3 Webex Meetings Er is een probleem opgelost waarbij wanneer de gebruiker op de knop Deelnemen klikte, het begon om de browser te draaien en te starten, en niet de vergadering zoals verwacht.

CSCvu86749

2

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij de geselecteerde taal niet werd weergegeven voor de vergaderingsclient.

CSCvu88619 3 Webex Meetings Een probleem opgelost waarbij de Linux-gebruiker niet kon deelnemen aan de vergadering zoals verwacht.