Pogledajte otvorene i rešene greške za najnovije ispravke Webex sastanaka za informacije o najnovijim ispravkama.


 

Izveštavamo o otvorenim i rešenim greškama ozbiljnosti od 1 do 3. Kada ispravka ne uključuje greške koje je pronašao klijent, za tu ispravku neće biti prikazana lista rešenih grešaka.

Pomoću alatke za pretragu cisco grešaka možete da pronađete detalje o navedenim greškama i potražite druge greške koje utiču na određene ispravke Webex sastanaka. Više informacija o korišćenju alatke za pretragu grešaka potražite u pomoći za alatku za pretragu grešaka.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvh90269

Webex Meetings

Funkcija "Napravi ekran prazno" ne radi na Windows 10 uređajima ako je omogućena kontrola korisničkog naloga.

CSCvi72293

Webex sastanci (Mac)

Ako je Fejsbuk nalog korisnika zaključan, ne mogu da strimuju Webex sastanke na Facebook Live-u.

CSCvh63085

Webex događaji (Windows)

Tokom događaja, kada prezenter deli ekran, učesnici mogu da vide obaveštenja za ćaskanje koja se pojavljuju prezentatoru.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greškeStepen značajaPogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwc01693

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg udaljeni zvuk nije snimljen ako je korisnik počeo da snima pre webex aplikacije za sastanke na radnoj površini povezane sa serverom medija.

CSCwc14515

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem kada su korisnici prijavili da se Webex sesija srušila na sastancima uživo.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greškeStepen značajaPogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb83323

3

Webex sastanci (Mac)

Rešavanje problema u kojem korisnik ne može da se pridruži sastanku klikom na vezu iz kalendara, pozivnice i drugih aplikacija na Mac-u.

Greške koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greškeStepen značajaPogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb68664

3

Webex sastanci (Mac)

Problem je otklonjen u veb aplikaciji za desktop sastanke (Mac), a spisak učesnika se ne prikazuje na sastanku (%1).

CSCwb63862

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici Webex Meetings Mac računara imaju duga kašnjenja prilikom pridruživanja sastancima.

CSCwb98571

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se u Webex Webinar panelistima ispusti posle 5-10 minuta pridružili su mu se.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb24342

3

Webex sastanci (Windows)

Problem je riješen kada se interni korisnici pridruže sastanku i kada se pojave kao gosti na sastanku.

CSCwb73074

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg Windows hvatanje ekrana pauzira hvatanje ekrana tokom promena prozora najvišeg nivoa.

CSCwb38835

3

Vebinar Webex (Mac)

Problem sa Webex vebinarom je otklonjen kada se domaćin pridružio sa Mac uređaja.

CSCwb50139

3

Webex Events (klasični)

Rešeno je pitanje u kojem se Webex događaji (klasični) zamrznu prilikom deljenja video datoteke nakon ankete.

CSCwb73074

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada ekran sistema Windows snima pauzu u snimanju ekrana tokom promena prozora najvišeg nivoa.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa75478

3

Webex sastanci (Windows)

Rešeno je pitanje gde su privilegije učesnika sastanka nedosledne.

CSCwa75478

3

Webex sastanci (Windows)

Rešeno je pitanje gde su privilegije učesnika sastanka nedosledne.

CSCwa98103

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg kada se korišćeni pridružio Webex sastanku sa dva monitora, video zapis plutajućeg učesnika ili slika profila se nasumično (ceo ekran umanjuje) tokom dugih sastanaka (2-3 sata).

CSCwb02823

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje gde funkcija laserskog pokazivača za deljenje reflektora na radnoj površini kompanije Webex Logitech pokazuje ozbiljno kašnjenje.

CSCwa99365

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem u kojem se korisničko sučelje za ankete osvežava, a aplikacija za desktop Vebeks sastanke zamrzava.

CSCwb09429

3

Webex sastanci (Windows)

Rešeno je pitanje gde korisnik Windows-a može da koristi daljinski upravljač (površ) čak i ako je daljinski upravljač onemogućen na tipu sesije.

CSCwb09548

3

Webex Meetings

Rešavanje problema u kojem korisnici ne mogu da šalju izveštaje o problemima pomoću veb aplikacije za desktop sastanke.

CSCwb22835

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem kada je jedan korisnik izgubio fokus dok je drugi korisnik odgovarao na pitanje.

CSCwb21074

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je uspostavljanje početnih vrednosti podrazumevane veze u prozoru privilegija učesnika nedosledno.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa97115

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem koji prezenter ne može da deli (sivo dugme) u aplikaciji x64 Webex Meetings desktop.

CSCwb01415

3

Webex sastanci (Mac)

Rešavanje problema u kojem MacOS prezenter nije mogao da promeni slajdove tasterom sa strelicom desno ili levo, kada se neko pridružio ili napustio sastanak.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Pogledajte alatku za pretragu grešaka za više detalja.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa26230

3

Webex Meetings(Windows)

Rešen problem gde Windows počinje da deli mcs, uvek koristite DUP(klasični) režim snimanja

CSCvz54755

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje u kojem kupac doživljava kašnjenje kada učesnik deli sadržaj tokom sastanka u sobi za ličnu upotrebu kompanije Webex.

CSCwa26224

2

Webex Meetings

Rešen je problem kada korisnik vidi sivi ekran tokom deljenja.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa05390

3

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se samo-video zapis bez dugmeta za onemogućavanje video zapisa prikazuje u prozoru "Događaj pre spajanja" za Mac učesnike.

CSCwa03591

3

Webex Training

Rešen je problem zbog kojeg je usluga obuke privremeno nedostupna.

CSCwa01241

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je više korisnika iskusilo pad aplikacije Webex Meetings na radnim stanicama prilikom pokušaja pridruživanja sastanku.

CSCvz81568

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se privilegije učesnika menjaju tokom sastanka.

CSCwa01258

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je rezolucija kamere podrazumevano bila 360p u 41.10.4.

CSCvz99931

2

Webex događaji (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se tokom događaja "Sve ruke" - aplikacija za radnu površinu Webex Meetings zamrzla (Mac)

CSCwa01263

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se unakrsni vafl prikazuje kada prezenter deli sadržaj.

CSCvz99042

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg učesnici publike ne mogu da vide aktivnog video korisnika kada je omogućena "Prikaži aktivni zvučnik sa deljenim sadržajem".

CSCwa08612

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg nadogradnja Apple M1 uređaja sa 41.9.x na 41.10.7.14 nije uspela i ne može da se pridruži sastanku.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz49344

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg (VMWare 8) sastanci nisu uspeli da otkriju audio i video (povremeno) i korisnici su morali da se jamo ili da se jamo.

CSCvz49301

3

Webex sastanci (VDI)

Otklonjen je problem zbog kojeg je deljenje VDI sadržaja zamagljeno nakon nadogradnje na Webex sastanak 41.2.

CSCvz40298

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se virtuelna pozadina aktivira iako je onemogućena za organizaciju.

CSCvz48455

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem kada su korisnici koji se pridružuju Webex sastancima možda predstavljeni sa prozorom dijaloga odricanja odgovornosti koji zahteva da korisnici priznaju izborom opcije "Prihvati" ili "Odbiti". Dugme "Prihvati" je istaknuto plavom linijom, ali kada korisnici pritisnu taster Enter ništa se ne dešava.

CSCvz56519

3

Webex sastanci (Windows i Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se jačina zvuka mikrofona prilagođava automatskom čak i kada je opcija onemogućena.

CSCvz60606

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da dobije ID ekrana kada počne da deli tako da ide u GDI režim.

CSCvz61764

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se neseljeni sadržaj prikazuje tokom deljenja aplikacija.

CSCvz62462

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kog se, kada delite bilo koju Microsoft Office aplikaciju ili SnagIT aplikaciju na Webex sastanku, sadržaj na radnoj površini (iza deljene aplikacije) prikazuje na granici (sve 4 strane deljene aplikacije).

CSCvz41837

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je ekran prazan tokom deljenja sadržaja za učesnika na Mac računaru.

CSCvz59221

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg webex aplikacija za radnu površinu za sastanke treba da koristi oznaku omogućenu za korisničko kontrolno čvorište, simbol Webex Oauth ili ime i e-poštu da bi se pridružila sastanku.

CSCvz48850

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se reakcije ne mogu slati u aplikaciji Webex Meetings nakon što korisnik isključi opcije sastanka kao što su Q&A i chat.

CSCvz81572

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg bi korisnik trebalo da omogući sledeće kada se pridruži sastanku koji korisnik treba da prijavi iz webex meetings aplikacije za radnu površinu.

CSCvz79108

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg će Live Streaming biti prekinut ili zaustavljen ako se kohost pridruži nekoj od sesija prekida.

CSCvz75584

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici Webex sastanaka na Mac računaru ne mogu da se povežu sa video zapisom.

CSCvz81396

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je korisnik prijavio problem, pri kojem sastanak pokretanja nije uspeo jer provera da li je hash nije uspeo.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy67539

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg kada korisnik izabere deljeni ekran sa opcijom Optimizuj za kretanje i video, deljeni sadržaj treperi za prikazivač.

CSCvz20677

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg kada korisnik pokrene normalno deljenje i učesnici deljenja visokih fpsova vide treperenje prozora aplikacije.

CSCvz01735

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se tokom deljenja ekrana ili aplikacije u Webex sastanku neki artefakti pojavljuju nasumično na ekranu za sve učesnike koji primaju, trepereći crne ili bele kutije za vafle i vidljive su na snimku.

CSCvz36429

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg funkcija "Gurni na razgovor" ili "Blokiraj" ili "Drži prostor za privremeno nepromenj" ne funkcioniše.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg domaćin nije mogao da vidi sadržaj ćaskanja tokom Webex sastanka.

CSCvy93849

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg sistem pada za više korisnika koji koriste Webex aplikaciju za sastanke (41,6 i 41,7) u operativnom sistemu Windows.

CSCvy80185

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg dugme "Priguši ton" ili "Unmute" ne prikazuje ispravan status mikrofona. Kada korisnik klikne na dugme "Priguši ton" da bi se omutio, simbol mikrofona je zelen, ali tekst na dugmetu glasi "Unmute".

CSCvy87911

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg softver Cisco Webex Mrežnog konvertora za lokalne standarde koji nisu engleski sadrži stavku menija "Datoteka> "Otvaranje".

CSCvz08112

3

Webex događaji (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se privremena aplikacija za Webex događaje ne pokreće nakon preuzimanja.

CSCvz16789

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici ne mogu da se pridruže Webex sastancima koristeći aplikaciju Webex Meetings na MacOS-u, što je rezultiralo greškom u kojoj je navela "Imate problem sa mrežom. Proverite lokalnu mrežu i pokušajte ponovo".

CSCvz10530

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se aplikacija za sastanke korisnika (Windows) ruši kada su premešteni sa glavnog sastanka u predvorje.

CSCvz26556

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg reakcije i pokreti rukama nisu radili tokom sastanka.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy84944

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik deli prezentaciju u Keynote aplikaciji. Kursor nestaje prilikom premeštanja na sekundarni ekran.

CSCvy86883

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg učesnici nisu bili u mogućnosti da se pridruže laboratoriji "Hands-on".

CSCvy93250

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa vezom za audio emitovanje.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx98749

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da otvori sastanak sa punom funkcijom pomoću Webex aplikacije u safariju.

CSCvy01602

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se aplikacija Webex meeting na radnoj površini ruši kada korisnik pokuša da započne sastanak.

CSCvy01602

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se aplikacija Webex meeting na radnoj površini ruši kada korisnik pokuša da započne sastanak.

CSCvy09251

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se prozor Webex sastanaka zamrzava nakon pridruživanja sastanku.

CSCvy24266

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnici nestaju sa liste za ćaskanje u Mac sistemu kada je iOS prezenter postao učesnik.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx50545

3

Webex sastanak (Mac)

Rešen je problem sa webex aplikacijom za sastanke za Mac koja se ne seća postavki poslednjeg sastanka za opciju "automatski podesi jačinu zvuka".

CSCvx82048

2

Webex sastanak (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik Mac telefonije ne može da promeni aktivne zvučnike.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se panel učesnika ponovo pojavljuje nakon što se učesnik vrati na prikaz video trake tokom deljenja.

CSCvx55483

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je daljinski upravljač izgubljen, a deljenje zaustavljeno tokom Webex sastanka.

CSCvx51075

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg su se privilegije učesnika stalno isključivale za neke učesnike.

CSCvx86960

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg SSO potvrda identiteta ne funkcioniše, kada se sastanci održavaju na goto-dev.

CSCvx88506

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa skrivanjem učesnika sa video zapisom van Webex sastanaka.

CSCvx80999

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg kada se panelisti da kontrola koju ne možete da vratite.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Otklonjen problem sa Webex Meetings VDI (ELux) nadogradnjom na Qt5.15 nedostaje libxcb-image.so.0 i još neke biblioteke na eLux 6.5.

CSCvx85090

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik izveštava da prilikom deljenja ekrana stalno govori da se prozori preklapaju i da se sive kroz prozore.

CSCvx87915

3

Webex Obuka (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se Webex Training ruši na Mac OS Apple M1 čipu.

CSCvx85116

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa MP4 lokalnim snimkom koji ne može da se promeni kao aktivan zvučnik.

CSCvx88163

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik dobija grešku "Preuzmi vbg" nakon što je prvi put otkazao preuzimanje.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do sporog vremena pridruživanja iz aplikacije zbog zamrzavanja API-ja.

CSCvw73910

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg nedostaje softver čitača ekrana kada je korisnik otkucao polje za uređivanje stranice za prijavljivanje gostiju.

CSCvx69609

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg UI učesnika 41.3 ne radi kada se prezentator deli na sastanku.

CSCvx85751

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg Webex koristi tasterske prečice prilikom deljenja čak i kada globalne prečice nisu omogućene.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Rešen je problem u video centričnom snimanju, gde kada se deljenje dokumenata dovrši, snimak je i dalje zaglavljen u dokumentu i ne prebacuje se na fotoaparat.

CSCvx96260

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je trenutni ApeAttachConfirm tok rada je promenjen u AS sesiji (CB) iz asinhronog režima okidača za otkucaje srca u samoinizani sinhroni režim.

CSCvx94301

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg webex aplikacija za sastanke verzije 41.3.5.8 u operativnom sistemu Windows pada.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx00648

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg su niske pokreta skraćene na drugim jezicima u Webex sastancima 41.1.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg konvertovana .arf .mp4 datoteka ne prikazuje video zapis.

CSCvx51064

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg bi novi korisnik bio izabran za aktivnog korisnika video zapisa.

CSCvx51013

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se automatski iskačući prozorI MTA prozora i korisnik ne mogu normalno da započnu sastanak.

CSCvx52496

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se virtuelna pozadina promenila iz "zamagljena" u "nijedna" i nije mogla da primeni promene.

CSCvx58714

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je upotreba energije veoma velika.

CSCvx44345

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa porukom poslatom učesnicima kada se domaćin nije pridružio klasičnom događaju.

CSCvx56220

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg Webex neće da otkrije ili prikaže Webex UI i Kontrole prilikom deljenja ekrana i pritiskanja tastera Ctrl + Shift + Q po drugi put.

CSCvx66701

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem pristupačnosti sa tasterskim prečicama "Alt + Enter" dok se deljeni ekran na Webex sastancima ponaša kao globalni.

CSCvx04429

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do visoke iskorišćenosti CPU-a u stanju dokone nakon promene mreže.

CSCvx48508

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je zvuk Webex sastanaka podrazumevano uključen u opciju "Ne povezuj zvuk".

CSCvx69962

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kog se video zapis zaustavlja za sve učesnike nakon što se broj učesnika poveća na više od 1000 u Webex događajima.

CSCvx73075

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg Mac klijent koji deli multimediju ne može da otvori URL adresu koja sadrži : ().

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw91688

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je vreme sastanka bilo pogrešno.

CSCvx43846

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik programa Internet Explorer ne može da se pridruži pomoću 40.10.12.

CSCvw70105

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg lažna instanca Webexa (proces pripravnosti sastanka) pokazuje da li je taster Alt + TAB pritisnut.

CSCvw37960

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg pokazivač miša nije vidljiv.

CSCvx25650

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa Akamai gde se CDN aplikacija preuzima 10 puta.

CSCvw96420

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg nakon završetka sastanka paket lokacije ne bi trebalo da se ažurira.

CSCvw91938

3

Webex obuka (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se Webex aplikacija učesnika ruši kada panelista deli ekran (Webex Training).

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw75624

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik Mac Big Sur (MacOS 11.x) ne može da započne sastanak video zapisa.

CSCvw65481

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg ikona Webex aplikacije za sastanke nestaje na traci zadataka kada korisnik prestane da snima.

CSCvw59368

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je Mac prikazao obrnuto korisničko ime u plistu.

CSCvw63623

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija ne zatvara kada klikne na dugme "x" i biće zamagljena ako pokušate da se povežete sa krajnje tačkom koristeći blizinu.

CSCvw67585

3

Webex Obuka (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg mac korisnik u sesiji obuke ne može da deli PPT, word ili excel datoteku.

CSCvw58188

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je funkcionalnost "Transfer datoteke" onemogućena tokom sesija daljinskog pristupa.

CSCvw57947

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg Korisnici Mac računara nisu mogli da prihvate kohost odzivnik kada su u režimu celog ekrana.

CSCvw68248

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je, kada je korisnik započeo sastanak, ušao na sastanak, a zatim napustio sastanak, sastanak pao.

CSCvw68272

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je, kada je korisnik započeo sastanak, ušao na sastanak, a zatim napustio sastanak, sastanak pao.

CSCvw68265

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa programom Mac Crash for Video Device Manager.

CSCvw61720

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do greške certifikata tokom pridruživanja audio zapisu ili video zapisu na sastanku.

CSCvw68234

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je, kada je korisnik započeo sastanak, ušao na sastanak, a zatim napustio sastanak, sastanak pao.

CSCvw67351

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa komandom Ctrl+Shift+L koju Excel više ne prepoznaje u webex deljenju.

CSCvw70008

3

Webex Meetings

Rešen je problem prilikom korišćenja funkcije "Pozovi moj uređaj" putem Webex timova. URI je staro ime naloga za uređaj.

CSCvw76235

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa porukom o grešci u sobi za raskid prilikom povratka na glavni sastanak.

CSCvw53973

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg učesnici kada su napustili sesiju prekida ne mogu da se pridruže video zapisu glavnog sastanka.

CSCvw76930

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa padom sastanka u T40.12.3.

CSCvw80334

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je pad biračkog mesta izazvao mnoge probleme. Korisnik nije mogao da se pridruži sesiji prekida i sam priguši ili omami ili unmutira sebe.

CSCvw48337

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je video zapis prekriven zelenom bojom i bljeskom u prikazu koordinatne mreže.

CSCvw84490

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem sa padom sastanka u prikazu tabele kontrolera prikaza liste učesnika.

CSCvw47450

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži audio i video zapisu na sastanku.

CSCvw84477

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa padom sastanka u kontroloru prikaza dodele.

CSCvw84483

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa padom sastanka u kontroloru prikaza dodele.

CSCvw84475

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem sa padom sastanka u prikazu strukture dodele.

CSCvw85086

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa pogrešnim znakovima o imenima za šest učesnika.

CSCvw93563

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem koji je izazvao grešku kada su korisnici povezani sa čvorovima medija sa kojima nije trebalo da se povežu.

CSCvw80367

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa problemom formata hvatanja hamilton superflix-web kamere

CSCvw96416

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se ubrzanje hardvera ne prikazuje u aplikaciji za sastanke sistema Windows Webex.

CSCvw68247

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da zatvori polje "Osnovni podaci o Cisco Webex sastancima" na Windows 7 mašinama.

CSCvw96427

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa padom sastanka u mom kontroloru ćaskanja.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw65850

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa problemima sa VoIP povratnim informacijama nakon nadogradnje.

CSCvw21571

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa VDI sastankom Cisco Webex da bi podržao VMWare Client 5.5 i VMWare Agent 7.13.

CSCvv71569

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je raspored tastera na tastaturi na poljskom jeziku pokrenuo prečice webex sala za sastanke.

CSCvv71390

3

Webex događaji (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je korisnik uvek mogao da se poveže sa Webex događajem čak i nakon što ga je domaćin izbacio.

CSCvw36345

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je Mac aplikacija na radnoj površini stalno padala i nije mogla da se koristi.

CSCvw45760

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa tim što se glavni prozor Webex sastanka ne učitava nakon što korisnik prestane da deli drugi ekran radne površine.

CSCvw36656

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg kada se korisnik prijavljivanje i pridruživanje sa Mac sistema i Windows i Mac učesnici vide kao anonimnog korisnika.

CSCvw46309

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se prilikom deljenja PDF datoteke kao datoteke na Webex sastanku sadržaj iskrivljuje i prikazuje obojene artefakte u MacOS 11.0.1 Big Sur.

CSCvw50010

3

Webex treninzi (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je korisnik uvek mogao da se poveže sa Webex trening sesijom čak i nakon što ga je domaćin izbacio.

CSCvw55861

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se korisnik ponovo pridružio sastanku nakon što kupac otvori ankete.

CSCvw53875

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem gde kada je u čekaonici bilo više od dve osobe, a domaćini priznaju da je jedan od korisnika bar u čekaonici postao siv.

CSCvw47249

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici operativnog sistema Windows 10 koji tamo pokreću ličnu salu za sastanke iz aplikacije na radnoj površini imaju JMF greške.

CSCvw53883

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kog aplikacija Webex Meetings na radnoj površini ne koristi konfiguraciju proxy servera sistema podešenu u konfiguraciji lokalne mreže, umesto toga pokušava da se direktno poveže samo kada je Mozilla firefox postavljen kao podrazumevani pregledač.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw32232

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg ako korisnik nema url avatara slika avatara je i dalje prikazana.

CSCvw37770

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg Windows šalje e-poštu učesnicima koji se pridružuju sastancima putem modula za anketiranje.

CSCvw23893

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa voIP kvalitetom koji nije dobar i ponekad glasan.

CSCvw37815

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je Mac slao e-poruke drugim učesnicima sa avatar informacijama.

CSCvw34605

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg drugi učesnici ne mogu da čuju korisnika koji se pridružuje sa Windows 10 sistema. Korisnički interfejs pokazuje da je korisnik neosložen, ali još uvek niko ovde ne može da bude korisnik. Takođe, korisnik ne može da promeni svoj status prigušivanja.

CSCvw31598

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg leva centralizovana kontrolna traka ne bledi na Mac računaru 40.9.

CSCvw15832

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao povremeno da poveže računar sa zvukom.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw34605

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg drugi učesnici ne mogu da čuju korisnika koji se pridružuje sa Windows 10 sistema. Korisnički interfejs pokazuje da korisnik nije omeo, ali još uvek niko ne može da čuje korisnika. Takođe, korisnik ne može da promeni svoj status prigušivanja.

CSCvw27829

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa klijentima Windows OS-a i Webex sastanaka koji prijavljuju nenormalne RTT vrednosti u MQE.

CSCvw37770

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg Windows šalje e-poštu učesnicima koji se pridružuju sastancima putem modula za anketiranje.

CSCvw37815

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je Mac slao e-poruke drugim učesnicima sa avatar informacijama.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv44857

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg prilikom otvaranja ankete većina učesnika ne može da vidi pitanja.

CSCvu53534

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je bilo više ranjivosti u ARF i WRF plejerima za Windows i to bi moglo da omogući napadaču da izvrši proizvoljni kôd na pogođenom sistemu.

CSCvu59610

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je bilo više ranjivosti u ARF i WRF plejerima za Windows i to bi moglo da omogući napadaču da izvrši proizvoljni kôd na pogođenom sistemu.

CSCvu53451

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je bilo više ranjivosti u ARF i WRF plejerima za Windows i to bi moglo da omogući napadaču da izvrši proizvoljni kôd na pogođenom sistemu.

CSCvv78850

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je klijent imao problema sa evidencijama ćaskanja u prostoru Webexa.

CSCvv70179

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se webexmgr (0001-0008CAB9) srušio.

CSCvv68606

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži Webex sastanku iz aplikacije za radne površine sastanaka kada je nova ispravka za Webex aplikaciju za sastanke na radnoj površini postala dostupna.

CSCvv92121

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem kada je opcija video zapisa nestala tokom Webex sastanka.

CSCvv95540

3

Webex sastanci (Windows)

Neki učesnici nisu rešili problem zbog kojeg neki učesnici nisu čuli audio zapis koji se deli tokom sastanka.

CSCvv86368

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg kada se tokom ankete klikne na taster Esc , prozor ankete je prazan i ne može se kreirati druga anketa.

CSCvv73342

3

Webex događaji (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg blizina ne radi sa Webex događajem.

CSCvw14048

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je metrika klijenta za rešavanje problema sa kontrolnim čvorištem (Telemetrija) bila nedostupna za određene korisnike.

CSCvw13274

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se sastanak srušio kada je korisnik otkazao odzivnik proxy servera.

CSCvv77380

2

Webex Meetings

Otklonjen problem sa padom WCLDll 40.9.5.dll [0001:00023440].

CSCvv76907

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg prozor Webex događaja ne reaguje na domaćina.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvu44356

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je postojala ranjivost informacija o Webex sastanku.

CSCvv66149

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je učesnik mogao da čuje panelistu izvan treninga.

CSCvv67592

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg su korisnici Mac računara imali povremeni problem sa anketama na Webex sastancima.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv38581

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici automatski nisu mutirani prilikom pridruživanja ili pokretanja Webex sastanka.

CSCvv29100

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg kada Mac korisnik deli datoteku, a zatim ide na trening, učesnik će izgubiti slajdove.

CSCvv40125

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg u nekim okruženjima korisnici ne mogu da ažuriraju ciscowebexstart.exe zato što ga zauzima Windows. To je prouzrokovalo grešku pri početku sastanka i iskačuću grešku23.

CSCvv52819

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg Mac korisnik koji koristi klijent sastanka i dalje može da koristi zamagljenu virtuelnu pozadinu čak i kada ga je administrator lokacije onemogućio.

CSCvv37475

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg domaćin sastanka nije mogao da vidi "Imena preduzeća" na listi učesnika u događaju.

CSCvv39812

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je opcija kamere siva za sve iOS korisnike tokom sastanka i učesnici nisu u mogućnosti da se pridruže svojoj video kameri.

CSCvv42971

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je na ARF snimku panel učesnika prazan.

CSCvu95289

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg jezičke postavke sastanka nisu prikazane na očekivani način.

CSCvv54222

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg će, ako raščlanjim TelemetryInfo u HKCU nije uspeo, webexapp biti u statusu brave i uvek koštati oko 15% CPU vremena.

CSCvv53391

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do iskačuće greške (65028) prilikom korišćenja preuzimanja java da biste se pridružili sastanku. Aplikacija za sastanke se srušila više puta.

CSCvv62946

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je oblikovanje evidencije ćaskanja pomešano nakon ažuriranja 4. avgusta 2020. godine.

CSCvv62945

3

Webex obuka (Windows i Mac)

Otklonjen je problem zbog kog Cisco Webex Training odbija druge ljude da se pridruže sesiji prekida nakon nekoliko sati zbog toga što je broj registra sastanka veći od 256.

CSCvv62948

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg JMF- ne može da započne sastanak ili da se pridruži sastanku prvi put u aplikaciji za radnu površinu sastanaka.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv13853

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg gost nije mogao da se pridruži sastanku Oriona sa Webex liste sastanaka aplikacija za sastanke na radnoj površini

CSCvv15897

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg Webex klijent konstantno baca grešku iskačućih prozora nakon što je anketa zatvorena i objavljena.

CSCvu97649

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se tekst preklapa u Webex ćaskanju kada su ime i prezime korisnika veliki.

CSCvv17638

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do pada kada je korisnik kliknuo na dugme "Ne" za duplirani sastanak iz alatki za produktivnost.

CSCvv33369

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do sudara tokom izlaska iz pripravnosti.

CSCvv15201

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog toga što aplikacija Webex Radne površine ne može da se poveže sa sastankom od meetingDaemon.dll je nestao na 40,8 lokacija.

CSCvv18038

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kog korisnik nije mogao da započne sastanak iz Webex aplikacije za WBS40.6.6.

CSCvv28591

3

Webex Meetings

Rešen je i problem zbog kojeg nije bilo zvuka u audio emitovanju.

CSCvv21708

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg se Webex Događaji zamrzavaju nakon izlaska iz sesije.

CSCvv17017

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg video zapis učesnika nije bio vidljiv tokom deljenja ekrana, kada je koristio spoljni monitor na Mac OS-u.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvu89763 3 Webex sastanci (Windows) Rešen je problem zbog kojeg su prikazani avatari korisnika iako preklopnik administratora lokacije za njih nije bio na programu.
CSCvu39734 3 Webex sastanci (Mac) Rešen je problem zbog kojeg sve Webex kontrole nisu prikazivane u režimu reprodukcije Apple ključnih reči.
CSCvu84548 3 Webex obuke (Windows) Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži treningu prekida kao što se očekivalo.
CSCvu88415 3 Webex sastanci (Windows) Otklonjen je problem zbog kojeg se zvuk neće osuti na očekivani način kada je korisnik koristio pozivno upozorenje da bi se pridružio sastanku.
CSCvu95290 2 Webex Meetings Rešen je problem zbog kojeg je upotreba CPU-a za korisnika bila velika kada je koristio Webex aplikaciju za radnu površinu.
CSCvu95821 2 Administracija Webex lokacije Rešen je problem zbog kojeg je jezik prikazivan na engleskom, a ne na tradicionalnom kineskom kao što se očekivalo kada je korisnik kliknuo na dugme "Proveri da li ima ažuriranja za nadogradnju".
CSCvu92716 3 Webex događaji (Windows) Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži događaju na očekivani način.
CSCvu82000 2 Webex sastanci (Windows) Otklonjen je problem kada Webex aplikacija za radnu površinu neće pokrenuti sastanak na očekivani način.
CSCvu81568 3 Webex Meetings Rešen je problem zbog kojeg sastanak nije mogao da počne na očekivani način zbog virtuelne infrastrukture radne površine (VDI).
CSCvv00887 3 Webex Events Rešen je problem zbog kojeg korisničko ime novog domaćina nije prikazano na očekivani način.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvu81623 3 Webex Events Otklonjen je problem zbog kojeg je poruka o grešci "Ovaj ID registracije već korišćen" prikazana kada je korisnik pokušao da se pridruži događaju.
CSCvu84340 3 Webex Events Otklonjen je problem zbog kog je odgovor na pitanje ankete prikazan u koloni drugačijoj od očekivane.
CSCvu75957 2 Webex Meetings Otklonjen je problem zbog kojeg se sastanak završio pre očekivanog kada je prezentator prestao da deli, a drugi korisnik je spustio prozor sastanka u drugi monitor.
CSCvu58667 3 Webex sastanci (Mac) Rešen je problem zbog kojeg se znakovi koje je Mac korisnik otkucao na italijanskoj tastaturi ne mogu podudarati na Windows prezentatoru.
CSCvu62516 3 Webex sastanci (Windows) Rešen je problem zbog kojeg je podrazumevano korisničko ime prikazano kada se korisnik prvi put pridružio sastanku.
CSCvu66677 3 Webex događaji (Windows) Otklonjen je problem zbog kojeg se učesnik pridružio događaju koji nije ometen iako je postavljen "Priguši ton pri unosu".
CSCvu82000 2 Webex sastanci (Windows) Otklonjen je problem kada Webex aplikacija za radnu površinu neće pokrenuti sastanak na očekivani način.
CSCvu84981 3 Administracija Webex lokacije Rešen je problem zbog kojeg sastanak nije počeo na očekivani način.
CSCvu71627 3 Webex Meetings Rešen je problem zbog kog je korisnik, kada je kliknuo na dugme za spajanje, počeo da se okreće i pokreće pregledač, a ne sastanak kao što se očekivalo.

CSCvu86749

2

Administracija Webex lokacije

Rešen je problem zbog kojeg izabrani jezik nije prikazan za klijenta sastanka.

CSCvu88619 3 Webex Meetings Rešen je problem zbog kojeg Linux korisnik nije mogao da se pridruži sastanku kao što se očekivalo.