Nastavení dosahu jednoho čísla se liší v závislosti na telefonní službě, kterou máte. Pokud si nejsi jistý, existuje snadný způsob, jak toříct.

Přejděte na Nastavení telefonu a přesměrování a zapněte single number reach.

Po zapnutí dosahu na jedno číslo a nezapnutí přeposílání volání se místo najedete myší na ikonu a když najedete myší na ikonu, uvidíte, že je povolen dosah s jedním číslem.


 

Pokud nastavení Dosah jediného čísla nevidíte, možná ho budete muset nejprve zapnout na portálu Péče o sebe sama. Je možné, že jste obeznámeni s používáním portálu Péče o sebe sama k nastavení možností telefonu. Webex používá tato nastavení a umožňuje k nim pro pohodlí přidávat z aplikace.

Přejděte Nastavení telefonu a přesměrovánína , vyberte Otevřít předvolbyvolání a kliknutím na Portál vlastní péče otevřete portál ve webovém prohlížeči. Pak vyberte Moje telefony a podle pokynů přidejte další telefon s číslem, na které chcete zazvonit, když přijímáte pracovní hovory.

1

Přejděte na a vyberte Otevřít předvolby volání.

2

Přejděte na kartu Dosah na jedno číslo a vyberte + Přidat číslo.

3

Přidejte číslo (bez kódu země) a popis a pak vyberte Uložit.

Pokud zahrnete kód země, hovory nemusí fungovat. Nezapomeňte proto zahrnout pouze své místní číslo a číslo.

4

Čísla pak můžete zaškrtnout nebo zrušte zaškrtnutí přímo v rozbalovací požádce S jedním číslem.

Klepněte na svůjprofilový obrázek , přejdětena Hovory a pak zapněte single number reach vedle čísel podle vašeho výběru.

Z desktopové aplikace můžete přidat další čísla.


 

Jedná se o stejná čísla, která můžete použít pro funkci Zpět volání , která je vám k dispozici pouze v případě, že jste nastaveni s webexovým voláním nebo voláním hostovaným poskytovatelem služeb.