Add a contact

Když někoho hledáte v aplikaci Webex , hledání automaticky zahrne vaše místní kontakty aplikace Outlook (Windows) nebo místní adresář (Mac), abyste mohli snadno najít lidi mimo aplikaci a uskutečňovat hovor. Pokud používáte systém Mac, stačí aplikaci Webex udělit oprávnění pro přístup k adresář .

 

V systému Windows je nutné mít nakonfigurovanou pouze jednu poštovní schránku aplikace Outlook, abyste mohli ve výsledcích hledání zobrazit kontakty aplikace Outlook. Je to způsobeno omezením rozhraní Microsoft Outlook MAPI.

1

Přejít naa vyberte možnost Přidat kontakt nebo klikněte na možnostv horní části seznamu Kontakty vyberte možnost Přidat kontakt.


 

Můžete také kliknout pravým tlačítkem na spodní část stránky Kontakty nebo v prostoru s jinou osobou ze seznamu prostorů a vyberte Přidat do kontaktů odtud.

V aplikaci Webex pro Windows můžete také kliknout pravým tlačítkem na jméno osoby ve výsledcích hledání a přidat ji jako kontakt.

2

Vyberte jednu z následujících možností:

  • Zadejte jméno osoby do Hledat pole, klikněte na rozevírací seznam a přiřaďte osobu do výchozí skupiny (Hlavní kontakty nebo Jiné kontakty), nebo Vytvořit novou skupinu a klikněte na tlačítko Přidat .

    Pokud vytváříte novou skupinu, zadejte název skupiny a poté klikněte Vytvořit .

  • Klikněte Vytvořte vlastní kontakt , zadejte informace o osobě a potom klikněte na Uložit . Vlastní kontakty lze použít například ve své oblíbené pizzerii. Pizzu můžete zavolat a objednat přímo z aplikace Webex .
Osoba se nyní zobrazí v seznamu kontaktů.v příslušné skupině a můžete jim poslat zprávu nebo zavolat přímo odtud. Můžete je přidat do dalších skupin tak, že kliknete pravým tlačítkem na kontakt a vyberete možnost Kopírovat do skupiny . Kontakt můžete také přesunout do jiné skupiny.

 

Pokud chcete k některému z uložených kontaktů přidat další telefonní čísla nebo adresu protokol SIP , můžete kontakt otevřít a kliknout Upravit kontakt a potom klikněte na tlačítko Přidejte další telefonní číslo . Můžete přidat více položek a zobrazí se jako možnosti při příštím zvukovém hovoru nebo videohovor nebo videohovoru s vaším kontaktem.

Když někoho hledáte v aplikaci Webex , prohlížíte si také kontakty v místním telefonu, takže můžete snadno najít lidi mimo aplikaci a uskutečnit hovor. Aplikaci bude pouze nutné udělit oprávnění pro přístup k těmto kontaktům.
1

Ve spodní části aplikace přejděte na Volání a klepněte naa poté vyberte možnost Přidat kontakt.

Můžete také Vytvořte skupinu odtud.

2

Vyberte jednu z následujících možností:

  • Zadejte jméno osoby do Hledat a pak z výsledků zvolte jméno osoby. Potom můžete danou osobu přiřadit do výchozí skupiny (Hlavní kontakty nebo Jiné kontakty) nebo Vytvořit novou skupinu .

    Pokud vytváříte novou skupinu, dejte skupině název a pak klepněte na Vytvořit .

  • Klepněte na Přizpůsobit nový kontakt , zadejte informace o osobě a potom klepněte na Uložit . Vlastní kontakty lze použít například ve své oblíbené pizzerii. Přímo z aplikace můžete zavolat a objednat si pizzu.
3

Klepněte na Hotovo .

Osoba se nyní zobrazí v seznamu kontaktův rámci příslušné skupiny. Klepněte na jejich jméno a odtud mu můžete poslat zprávu nebo mu zavolat. Hovor zůstane v aplikaci Webex ; nepoužíváte aplikaci telefonu ve vašem zařízení.

 

Pokud chcete k jednomu z uložených kontaktů přidat další telefonní čísla nebo adresu protokol SIP , můžete kontakt otevřít a klepněte na možnost a potom klepněte na položku Přidejte telefonní číslo . Můžete přidat více položek a zobrazí se jako možnosti při příštím zvukovém hovoru nebo videohovor nebo videohovoru s vaším kontaktem.