Add a contact

Keď niekoho hľadáte v aplikácii Webex, vaše vyhľadávanie automaticky zahŕňa aj vaše miestne kontakty programu Outlook (Windows) alebo miestny adresár (Mac), takže môžete ľahko nájsť ľudí mimo aplikácie a uskutočniť hovor. Ak používate Mac, musíte aplikácii Webex udeliť povolenie na prístup k vášmu adresáru.

 

V systéme Windows musíte mať nakonfigurovanú iba jednu poštovú schránku programu Outlook, aby sa vaše kontakty programu Outlook zobrazovali vo výsledkoch vyhľadávania. Je to kvôli obmedzeniu s Microsoft Outlook MAPI.

1

Ísť doa vyberte Pridajte kontakt alebo kliknitev hornej časti vášho Kontakty zoznam a potom vyberte Pridajte kontakt.


 

Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na spodok Kontakty v zozname alebo v priestore s inou osobou zo zoznamu Spaces a vyberte Pridať do kontaktov odtiaľ.

V aplikácii Webex pre Windows môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na meno osoby vo výsledkoch vyhľadávania a pridať ju ako kontakt.

2

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Do poľa zadajte meno osoby Vyhľadávanie kliknite na rozbaľovací zoznam a priraďte osobu do predvolenej skupiny (Najčastejšie kontakty alebo Ostatné kontakty) alebo Vytvoriť novú skupinua kliknite Pridať.

    Ak vytvárate novú skupinu, pomenujte ju a potom kliknite Vytvorte.

  • Kliknite Vytvorte si vlastný kontakt, zadajte informácie o osobe a potom kliknite Uložiť. Vlastné kontakty možno použiť na veci, ako je vaša obľúbená pizzeria. Môžete zavolať a objednať si pizzu priamo z aplikácie Webex.
Osoba sa teraz objaví vo vašom Kontakty zoznampod príslušnou skupinou a môžete im priamo odtiaľ poslať správu alebo im zavolať. Môžete ich pridať do ďalších skupín kliknutím pravým tlačidlom myši na kontakt a následným výberom Kopírovať do skupiny. Kontakt môžete tiež presunúť do inej skupiny.

 

Ak chcete k jednému z uložených kontaktov pridať ďalšie telefónne čísla alebo adresu SIP, môžete kontakt otvoriť a kliknúť Upraviť kontakta potom kliknite Pridajte ďalšie telefónne číslo. Môžete pridať viacero záznamov, ktoré sa zobrazia ako možnosti pri ďalšom uskutočnení zvukového hovoru alebo videohovoru s vaším kontaktom.

Keď niekoho hľadáte v aplikácii Webex, prezeráte si aj svoje miestne telefónne kontakty, takže môžete ľahko nájsť ľudí mimo aplikácie a zavolať im. Aplikácii budete musieť iba udeliť povolenie na prístup k týmto kontaktom.
1

V dolnej časti aplikácie prejdite na Volanie, klepnite naa potom vyberte Pridať kontakt.

Môžete tiež Vytvorte skupinu odtiaľ.

2

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Do poľa zadajte meno osoby Vyhľadávanie a potom z výsledkov vyberte meno osoby. Potom môžete osobu priradiť do predvolenej skupiny (Najčastejšie kontakty alebo Ostatné kontakty) alebo Vytvoriť novú skupinu.

    Ak vytvárate novú skupinu, pomenujte ju a potom klepnite na Vytvorte.

  • Klepnite Prispôsobte nový kontakt, zadajte informácie o osobe a potom klepnite na Uložiť. Vlastné kontakty možno použiť na veci, ako je vaša obľúbená pizzeria. Môžete zavolať a objednať si pizzu priamo z aplikácie.
3

Klepnite hotový.

Osoba sa teraz zobrazí vo vašom zozname kontaktovpod príslušnou skupinou. Klepnite na ich meno a odtiaľ im môžete poslať správu alebo im zavolať. Hovor zostáva v aplikácii Webex; telefónna aplikácia vášho zariadenia sa nepoužíva.

 

Ak chcete k jednému z uložených kontaktov pridať ďalšie telefónne čísla alebo adresu SIP, otvorte kontakt a ťuknite na položku a potom klepnite na Pridajte telefónne číslo. Môžete pridať viacero záznamov, ktoré sa zobrazia ako možnosti pri ďalšom uskutočnení zvukového hovoru alebo videohovoru s vaším kontaktom.