Když hledáte někoho v aplikaci Webex, vaše vyhledávání automaticky zahrnuje také místní kontakty aplikace Outlook (Windows) nebo místní adresář (Mac), takže můžete snadno najít lidi mimo aplikaci a zavolat. Pokud používáte Mac, stačí dát aplikaci Webex oprávnění k přístupu k adresáři.

1

Přejděte na a vyberte Přidat kontakt nebo klikněte v záhlaví aplikace a pak vyberte Přidat kontakt .


 

Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši v dolní části seznamu kontaktů nebo v prostoru s jinou osobou ze seznamu Prostory a odtud vybrat Přidat ke kontaktům.

V aplikaci Webex pro Windows můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na jméno osoby ve výsledcích vyhledávání a přidat je jako kontakt odtud.

2

Vyberte jednu z následujících možností:

  • Do pole Hledat zadejte jméno osoby, kliknutím na rozevírací seznam přiřaďte osobu do výchozí skupiny (Hlavní kontakty nebo Jiné kontakty) nebo Vytvořte novou skupinua klikněte na Přidat.

    Pokud vytváříte novou skupinu, pojmenujte ji a klikněte na Vytvořit.

  • Klikněte na Vytvořit vlastní kontakt ,zadejte informace o osobě a potom klikněte na Uložit. Vlastní kontakty lze použít pro věci, jako je váš oblíbený pizzerii. Pizzu si můžete zavolat a objednat přímo z aplikace Webex.
Osoba se nyní zobrazí ve vašem seznamu kontaktů v příslušné skupině a můžete mu poslat zprávu nebo ji zavolat přímo odtud. Můžete je přidat do dalších skupin kliknutím pravým tlačítkem myši na kontakt a pak zvolíte Kopírovat do skupiny. Kontakt můžete také přesunout do jiné skupiny.

 

Pokud chcete k jednomu z uložených kontaktů přidat další telefonní čísla nebo adresu SIP, můžete kontakt otevřít, kliknout na Upravit kontakt a potomkliknout na Přidat další telefonní číslo . Můžete přidat více položek, které se zobrazí jako možnosti při příštím umístění zvukového nebo video hovoru ke svému kontaktu.

Když hledáte někoho v aplikaci Webex, také procházíte místní telefonní kontakty, takže můžete snadno najít lidi mimo aplikaci a zavolat. Budete muset dát Aplikaci Webex oprávnění pro přístup k těmto kontaktům.

1

V dolní části aplikace přejděte na Kontakty, klepněte na a pak vyberte Přidat kontakt .

Odtud můžete také vytvořit skupinu.

2

Vyberte jednu z následujících možností:

  • Do pole Hledat zadejte jméno osoby a z výsledků vyberte jméno osoby. Poté můžete osobu přiřadit ke výchozí skupině (Horní kontakty nebo Jiné kontakty) nebo vytvořit novou skupinu.

    Pokud vytváříte novou skupinu, pojmenujte ji a klikněte na Vytvořit.

  • Klikněte na Přizpůsobit nový kontakt ,zadejte informace o osobě a potom klikněte na Uložit. Vlastní kontakty lze použít pro věci, jako je váš oblíbený pizzerii. Pizzu si můžete zavolat a objednat přímo z aplikace Webex.
Osoba se nyní zobrazí ve vašem seznamu kontaktů v příslušné skupině a můžete mu poslat zprávu nebo ji zavolat přímo odtud. Můžete je přidat do dalších skupin kliknutím pravým tlačítkem myši na kontakt a pak zvolíte Kopírovat do skupiny. Kontakt můžete také přesunout do jiné skupiny.

 

Pokud chcete k jednomu z uložených kontaktů přidat další telefonní čísla nebo adresu SIP, můžete kontakt otevřít, kliknout na Upravit kontakt a potomkliknout na Přidat další telefonní číslo . Můžete přidat více položek, které se zobrazí jako možnosti při příštím umístění zvukového nebo video hovoru ke svému kontaktu.

3

Klikněte na Hotovo.

Osoba se nyní zobrazí v seznamu kontaktů v příslušné skupině. Můžete poslat zprávu nebo jim zavolat přímo odtud. Hovor zůstane v aplikaci Webex– aplikace telefonu vašeho zařízení se nepoužívá. Můžete je přidat do dalších skupin dlouhým stisknutím kontaktu a následným výběrem možnosti Kopírovat do skupiny. Kontakt můžete také přesunout do jiné skupiny.

 

Pokud chcete k jednomu z uložených kontaktů přidat další telefonní čísla nebo sip adresu, můžete kontakt otevřít, otevřít kontakt, klepnout na Upravit kontakt a potomklepnout na PŘIDAT DALŠÍ TELEFONNÍ ČÍSLO . Můžete přidat více položek, které se zobrazí jako možnosti při příštím umístění zvukového nebo video hovoru ke svému kontaktu.