När du söker efter någon i Webex-appen inkluderar din sökning automatiskt dina lokala Outlook-kontakter (Windows) eller lokala adressbok (Mac), så att du enkelt kan hitta personer utanför appen och ringa ettsamtal. Du behöver bara ge Webex-appen behörighet att komma adressbok användare om du använder en Mac.

1

Gå till och välj Lägg till en kontakt eller klicka i apprubriken, välj sedan Lägg till en kontakt.


 

Du kan också högerklicka längst ner i kontaktlistan eller i ett utrymme med en annan person från din Rumslista och välja Lägg till i kontakter därifrån.

I Webex-appen för Windows kan du också högerklicka på en persons namn i Sökresultaten och lägga till dem som en kontakt därifrån.

2

Välj något av följande alternativ:

  • Ange personens namn i sökfältet, klicka på listruta för att antingen tilldela personen till en standardgrupp (toppkontakter eller andra kontakter) eller skapa ny grupp och klicka på Lägg till .

    Om du skapar en ny grupp ger du gruppen ett namn och klickar sedan på Skapa.

  • Klicka på Skapa en anpassad kontakt , angepersonens information och klicka sedan på Spara . Anpassade kontakter kan användas för saker som din favoritpisparlor. Du kan ringa och beställa pizza direkt från Webex-appen.
Personen visas nu i kontaktlistan under lämplig grupp och du kan skicka ett meddelande eller ringa till dem därifrån. Du kan lägga till dem i ytterligare grupper genom att högerklicka på kontakten och sedan välja Kopiera tillgrupp. Du kan även flytta kontakten till en annan grupp.

 

Om du vill lägga till extra telefonnummer eller en SIP-adress till en av dina sparade kontakter, kan du öppna kontakten, klicka på Redigera kontakt och sedan klicka på Lägg till ett annat telefonnummer. Du kan lägga till flera poster och de visas som alternativ nästa gång du ringer ett ljud- eller videosamtal till din kontakt.

När du söker efter någon i Webex-appen tittar du även igenom dina lokala telefonkontakter så att du enkelt kan hitta personer utanför appen och ringa ett samtal. Du behöver bara ge appen behörighet till de kontakterna.

1

Längst ner i appen går du till Samtal , knackar på och väljer sedan Lägg till en kontakt .

Du kan även skapa en grupp härifrån.

2

Välj något av följande alternativ:

  • Ange personens namn i sökfältet och välj sedan personens namn bland resultaten. Du kan sedan antingen tilldela personen till en standardgrupp (toppkontakter eller andra kontakter) eller skapa nygrupp.

    Om du skapar en ny grupp ger du gruppen ett namn och knackar sedan på Skapa.

  • Knacka på Anpassa en ny kontakt , angepersonens information och knacka sedan på Spara . Anpassade kontakter kan användas för saker som din favoritpisparlor. Du kan ringa och beställa pizza direkt från appen.
3

Tryck på Klar.

Personen visas nu i kontaktlistan under lämplig grupp. Knacka på deras namn så kan du skicka ett meddelande eller ringa dem direkt. Samtalet finns kvar i Webex-appen– telefonappen till din enhet används inte.

 

Om du vill lägga till extra telefonnummer eller en SIP-adress till en av dina sparade kontakter, kan du öppna kontakten, knacka på och sedan knacka på Lägg tilltelefonnummer. Du kan lägga till flera poster och de visas som alternativ nästa gång du ringer ett ljud- eller videosamtal till din kontakt.