Kada tražite nekoga u aplikaciji Webex , pretraga automatski uključuje i lokalne Outlook kontakte (Windows) ili lokalni adresar (Mac) tako da lako možete da pronađete osobe izvan aplikacije i obavite poziv. Samo treba da date dozvolu aplikaciji Webex da pristupi vašem adresaru ako koristite Mac.

1

Idite na , i izaberite Dodaj kontakt ili kliknite u zaglavlje aplikacije, a zatim izaberite Dodaj kontakt.


 

Takođe možete kliknuti desnim tasterom miša na dno liste kontakata ili na prostor sa drugom osobom sa liste "Razmaci" i odatle izabrati stavku "Dodaj kontaktima".

U aplikaciji Webex za Windows takođe možete kliknuti desnim tasterom miša na ime osobe u rezultatima pretrage i dodati ih kao kontakt odatle.

2

Odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Unesite ime osobe u polje za pretragu, kliknite na padajuću listu da biste tu osobu dodelili podrazumevanoj grupi (najbolji kontakti ili drugi kontakti) ili Kreiraj novu grupu , a zatim kliknite na dugme Dodaj.

    Ako kreirate novu grupu, dajte grupi ime, a zatim kliknite na dugme Kreiraj .

  • Izaberite stavku Kreiraj prilagođeni kontakt ,unesite informacije o osobi, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Prilagođeni kontakti se mogu koristiti za stvari kao što je vaša omiljena picerija. Picu možete pozvati i naručiti direktno iz Webex aplikacije.
Osoba se sada pojavljuje na vašoj listi kontakata u okviru odgovarajuće grupe i odatle joj možete poslati poruku ili je pozvati. Možete ih dodati dodatnim grupama tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na kontakt, a zatim izabrati stavku Kopiraj u grupu. Kontakt možete premestiti i u drugu grupu.

 

Ako želite da dodate dodatne telefonske brojeve ili SIP adresu jednom od sačuvanih kontakata, možete da otvorite kontakt, kliknete na dugme "Uredi kontakt", azatim kliknete na dugme Dodaj drugi broj telefona. Možete da dodate više stavki i one će se pojaviti kao opcije kada sledeći put postavite audio ili video poziv kontaktu.

Kada tražite nekoga u Webex aplikaciji, takođe pretražujete lokalne telefonske kontakte, tako da lako možete da pronađete ljude izvan aplikacije i obavite poziv. Moraćete da date dozvolu aplikaciji Webex da pristupi tim kontaktima.

1

Na dnu aplikacije idite na stavku Kontakti , dodirnite , a zatim izaberite Dodaj kontakt.

Odavde takođe možete kreirati grupu.

2

Odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Unesite ime osobe u polje za pretragu, a zatim odaberite ime osobe iz rezultata. Zatim možete da dodelite tu osobu podrazumevanoj grupi (najviši kontakti ili drugi kontakti) ili da kreirate novu grupu.

    Ako kreirate novu grupu, dajte grupi ime, a zatim kliknite na dugme Kreiraj .

  • Kliknite na dugme Prilagodi novi kontakt ,unesite informacije o osobi, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Prilagođeni kontakti se mogu koristiti za stvari kao što je vaša omiljena picerija. Picu možete pozvati i naručiti direktno iz Webex aplikacije.
Osoba se sada pojavljuje na vašoj listi kontakata u okviru odgovarajuće grupe i odatle joj možete poslati poruku ili je pozvati. Možete ih dodati dodatnim grupama tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na kontakt, a zatim izabrati stavku Kopiraj u grupu. Kontakt možete premestiti i u drugu grupu.

 

Ako želite da dodate dodatne telefonske brojeve ili SIP adresu jednom od sačuvanih kontakata, možete da otvorite kontakt, kliknete na dugme "Uredi kontakt", azatim kliknete na dugme Dodaj drugi broj telefona. Možete da dodate više stavki i one će se pojaviti kao opcije kada sledeći put postavite audio ili video poziv kontaktu.

3

Kliknite na dugme Gotovo.

Osoba se sada pojavljuje na vašoj listi kontakata ispod odgovarajuće grupe. Odatle možete da pošaljete poruku ili da ih pozovete. Poziv ostaje u Webex aplikaciji; aplikacija za telefon vašeg uređaja se ne koristi. Možete ih dodati dodatnim grupama tako što ćete dugo pritiskati kontakt, a zatim odabrati opciju "Kopiraj u grupu". Kontakt možete premestiti i u drugu grupu.

 

Ako želite da dodate dodatne telefonske brojeve ili SIP adresu jednom od sačuvanih kontakata, možete da otvorite kontakt, dodirnete uredi kontakt , a zatim dodirnite DODAJ DRUGI TELEFONSKI BROJ. Možete da dodate više stavki i one će se pojaviti kao opcije kada sledeći put postavite audio ili video poziv kontaktu.