Osobní zařízení uživatelů má stejná práva jako oni sami. I když však mají předplatné služby Webex Calling, nemohou ze zařízení volat (ani přijímat hovory) lidem mimo svou organizaci pomocí telefonního čísla nebo používat volání na základě interního čísla linky.

1

V zobrazení zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte na Uživatelé a zvolte uživatele, kterému chcete přiřadit zařízení.

2

Na uživatelském panelu, který se otevře vpravo, přejděte dolů na položku Zařízení a vyberte jednu z následujících možností:

  • Pokud má uživatel již přiřazeno alespoň jedno zařízení, klikněte na položku … a poté vyberte možnost Přidat zařízení Webex pro místnosti.
  • Pokud uživatel ještě nemá přiřazené žádné zařízení, klikněte na možnost Přidat zařízení Webex pro místnosti.
3

Zkopírujte, pošlete e-mailem nebo vytiskněte 16místný aktivační kód a odešlete jej uživateli, aby mohl aktivovat své nové zařízení. Pokud je zařízení ve vašem vlastnictví, můžete jej aktivovat jménem uživatele.

Pokud uživatel neaktivuje zařízení před vypršením platnosti kódu, může si vygenerovat nový aktivační kód na adrese https://settings.webex.com. Uživatelé si z této adresy mohou přidávat i svá osobní zařízení. Další informace naleznete v článku Nastavení zařízení Room nebo Desk jako osobního zařízení.