Osobiste urządzenie użytkownika ma te same uprawnienia, co on, jednak nawet jeśli użytkownik ma subskrypcję Webex Calling, nie może nawiązywać (ani odbierać) połączeń z osobami spoza swojej organizacji przy użyciu numeru telefonu ani korzystać z połączeń wewnętrznych z urządzenia.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do zakładki Użytkownicy i wybierz użytkownika, któremu chcesz przypisać urządzenie.

2

W panelu użytkownika, który zostanie otwarty po prawej stronie, przewiń w dół do pozycji Urządzenia, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Jeśli użytkownik ma już przypisane co najmniej jedno urządzenie, kliknij przycisk ..., a następnie wybierz opcję Dodaj urządzenie pokoju Webex.
  • Jeśli użytkownik nie ma jeszcze przypisanych żadnych urządzeń, kliknij Dodaj urządzenie pokoju Webex.
3

Skopiuj, wyślij pocztą elektroniczną lub wydrukuj 16-cyfrowy kod aktywacyjny i wyślij go do użytkownika, aby mógł on aktywować swoje nowe urządzenie lub, jeśli urządzenie jest w Twoim posiadaniu, możesz aktywować je w imieniu użytkownika.

Jeśli użytkownik nie aktywuje urządzenia przed wygaśnięciem kodu, może wygenerować nowy kod aktywacyjny ze strony https://settings.webex.com. Użytkownicy mogą tam również dodawać swoje własne urządzenia osobiste. Więcej informacji można znaleźć w części Konfigurowanie urządzenia pokojowego lub biurkowego jako urządzenia osobistego.