Het persoonlijke apparaat van een gebruiker heeft dezelfde rechten als de gebruiker, maar zelfs als de gebruiker een Webex Calling-abonnement heeft, kan deze geen gesprekken starten met (of ontvangen van) personen buiten de organisatie op het apparaat met behulp van een telefoonnummer of via bellen op basis van toestelnummer .

1

Ga vanuit de klantweergave op https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer de gebruiker waaraan u het apparaat wilt toewijzen.

2

Schuif in het gebruikersdeelvenster dat naar rechts wordt geopend, naar Apparaten en kies een van de volgende opties:

  • Als er al ten minste één apparaat aan de gebruiker is toegewezen, klikt u op ... en selecteert u vervolgens Webex-ruimteapparaat toevoegen.
  • Als er nog geen apparaten zijn toegewezen aan de gebruiker, klikt u op Webex-ruimteapparaat toevoegen.
3

U kunt de activeringscode van 16 cijfers kopiëren, e-mailen of afdrukken en naar de gebruiker verzenden zodat ze het nieuwe apparaat kunnen activeren of, als het apparaat in uw bezit is, kunt u het apparaat voor de gebruiker activeren.

Als de gebruiker het apparaat niet activeert voordat de code verloopt, kan deze een nieuwe activeringscode genereren vanuit https://settings.webex.com. Gebruikers kunnen ook hun eigen persoonlijke apparaten toevoegen. Zie Een ruimte- of bureauapparaat instellen als persoonlijk apparaat voor meer informatie.