Hoteling se skládá ze dvou funkcí: Hoteling Host a Hoteling Guest. Tyto funkce spolupracují, aby ti umožnily určit konkrétní telefony (hostitele), do kterých se mohou uživatelé (hosté) dočasně přihlásit a používat je jako svůj vlastní telefon. Když se host přihlásí do hostitelského telefonu, jeho uživatelský profil se automaticky přenese do zařízení. Hostitelské zařízení se stává na určitou dobu primárním zařízením uživatele.

Zde uvedené kroky lze provést pro konfiguraci uživatele jako hotelového hosta. Informace o hostitelském telefonu najdeš v části Nastavení hostitelského telefonu.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

2

Vyberte Volání, zvolte Pokročilá nastavení hovorua klikněte na Hotelování.

3

Zapni Hotelovánía klikni na Uložit.