1

Přejděte https://settings.webex.com na a vyberte Webex Volání.

2

Na uživatelském portálu volání kliknětena položku Adresář.

3

Klikněte na kartu Moje kontakty.

4

Zadejte jméno a telefonní číslo kontaktu , který chcete přidat.

5

(Volitelné) Z rozbalovací nabídky vyberte číslo rychlé volby.


 

Pro často volaná čísla můžete nastavit až 100 (00-99) kódů rychlé volby. Rychlá vytáčení, která zde vytváříte, se nesynchronizují s rychlými vytáčeními, která vytváříte ve svém IP stolním telefonu, ale lze je vytáčet z vašeho stolního telefonu.

Co dělat dál

Chcete-li uskutečnit hovor s kontaktem rychlé volby, vytočte #, následovaný kódem rychlé volby, pak #. To lze provést na vašem stolním telefonu, Webexu nebo Webexu Volání.