1

Iść do https://settings.webex.com i wybierz Połączenia z Webex.

2

Od Dzwonienie do portalu użytkownika, Kliknij Informator.

3

Kliknij Moje kontakty patka.

4

Wejdz do Nazwa i Numer telefonu kontaktu do dodania.

5

(Opcjonalnie) Wybierz a Szybkie wybieranie numer z menu rozwijanego.


 

Możesz ustawić do 100 (00-99) kodów szybkiego wybierania dla często wybieranych numerów. Utworzone tutaj numery szybkiego wybierania nie są synchronizowane z numerami szybkiego wybierania utworzonymi na telefonie stacjonarnym IP, ale można je wybrać z telefonu stacjonarnego.

Co zrobic nastepnie

Aby nawiązać połączenie z kontaktem szybkiego wybierania, wybierz #, następnie kod szybkiego wybierania, a następnie #. Można to zrobić za pomocą telefonu stacjonarnego, Webex lub Webex Calling.