Pokud požadujete, aby se účastníci zaregistrovali na schůzku nebo událost, můžete před a během relace udělat následující kroky:

 • Zobrazením seznamu účastníků zjistíte, zda se zaregistrovali ke schůzce nebo události.

 • Před připojením ke schůzce nebo události získejte jména účastníků, e-mailové adresy a další informace.

 • Přijměte nebo zamítate jednotlivé žádosti o registraci.

Pokud někoho pozvete na schůzku nebo událost, která vyžaduje registraci, obdrží e-mailovou zprávu s pozvánkou, která obsahuje následující:

 • Informace o schůzce, včetně registračního hesla, pokud ji zadáte.

 • Odkaz pro registraci ke schůzce.

Nastavení požadované registrace pro schůzku nebo událost:

1

Přihlaste se k webu Webex a pak vyberte Naplánovat schůzku > naplánování schůzky nebo události > Zobrazit upřesňující možnosti > plánování.

2

V části Registrace vyberteVyžadovat registraci účastníka.


 

Registraci nelze použít při opakovaných schůzkách nebo pokud je vybrána možnost Připojit se před hostitelem. Další informace o těchto funkcích naleznete v tématu Pokročilé možnosti plánování schůzek a událostí webexu.

 • Do pole Maximální počet žadatelů o registraci zadejte číslonižší, než je kapacita licence pro nastavení registračního limitu.
 • Ponechat automaticky schválit všechny žádosti o registraci nezaškrtnuto, aby byla zajištěna schůzka nebo událost před neoprávněným přístupem. Hostitel ručně přijme nebo odmítne všechny žádosti o registraci. Další informace najdete v tématu Přijetí nebo odmítnutí žádostí o schůzku a registraci událostí.

   

  Pokud toto políčko ponecháte nezaškrtnutá a účastník se zaregistruje po tom, co schůzka nebo událost již začala, nemůže se ke schůzce připojit, dokud neobdrží e-mail s potvrzením registrace a nezadá heslo schůzky. Další informace naleznete v tématu Přijetí nebo odmítnutí žádostí o schůzku a registraci událostí.

 • Pokud zaškrtnete políčko Automaticky schválit všechny žádosti o registraci a účastník se zaregistruje po tom, co schůzka nebo událost již začala, může se účastník připojit ke schůzce nebo události okamžitě bez zadání hesla.
3

(Nepovinné) Chcete-li přizpůsobit registrační formulář tak, aby získal další informace o každém účastníkovi, prokončete kroky v části Přizpůsobení registračního formuláře Schůzkywebexu a události Webex(nový).

4

Klepněte na tlačítko Naplánovat.