Zatímco lidé hovoří, jejich mikrofony zachytí vše, co řeknou, a Webex Assistant to automaticky přidá jako přeložené titulky nad ovládacími prvky schůzky.

Překlad v reálném čase je k dispozici jako doplněk pro Webex Meetings na stránkách verze 41.5 a novějších.


Překlad v reálném čase musí být povolen správcem webu.

Pro více informací o překladech v reálném čase viz Překlad v reálném čase v sekci Webex Meetings.

1

Zapněte funkci Webex Assistant tak, že najedete na funkci Webex Assistant a kliknete na možnost Zapnout funkci Webex Assistant.

2

Vyberte možnosti překladu pro uzavřené titulky a vyberte jazyk, do kterého chcete Webex Assistant přeložit řeč.


 

Ne všechny dialekty jsou zahrnuty v překladu.

Každý účastník si může vybrat svůj vlastní preferovaný jazyk, do kterého bude Webex Assistant překládat. Maximální počet jedinečných jazyků, které mohou být použity současně na schůzce, je však pět.

1

Zapněte funkci Webex Assistant klepnutím na možnost Webex Assistant > Zapnout funkci Webex Assistant.

2

Klepni na Webex Assistant a zapni skryté titulky.

3

Klepněte na možnost Vybrat jazyk a vyberte jazyk, do kterého má být řeč přeložena pomocí Webex Assistant.


 

Ne všechny dialekty jsou zahrnuty v překladu.

Každý účastník si může vybrat svůj vlastní preferovaný jazyk, do kterého bude Webex Assistant překládat. Maximální počet jedinečných jazyků, které mohou být použity současně na schůzce, je však pět.

4

Ukončením nastavení Webex Assistant tato nastavení uložíte.