Skift dit profilbillede

1

Log ind på dit Webex-websted , vælg dit navn øverst til højre på ditWebex-websted, og vælg så Min profil .

Min profil valgmulighed.
2

Vælg Skift i dit profilbillede.

Profilbillede med valgmuligheden Vælg Skift.

Hvis du ikke allerede har tilføjet et billede, ser du i stedet dine initialer i en cirkel.

3

Vælg Overfør billede, og søg derefter efter det billede, du vil overføre.

Brug et billede, der er større end eller på størrelse med 720 × 720 pixel og mindre end 5 MB.


 

Brug skydebjælken nederst for at zoome ind. Træk billedet for at flytte det.

4

Vælg Gem.

Fjern din profilbillede

Når du har tilføjet en profilbillede, kan du kun erstatte den med et andet billede. Du kan ikke vende tilbage til den originale systemgenererede avatar, der viser dine initialer. Du kan dog oprette og overføre et billede for at vise dine initialer.

1

Ved hjælp af din yndlingssoftware til billedredigering skal du oprette et billede, der er større end eller på størrelse med 720 × 720 pixel og mindre end 5 MB.

Start med en neutral fast farve (anbefales). Vælg en skrifttype, der er let at læse, i den største tilgængelige størrelse for den pågældende skrifttype, og centreret dine initialer i billedet. Du kan oprette et billede, der ligner systemgenererede avatarer, eller være kreativ.

2

Følg trinene for at ændre din profilbillede , ogoverfør dit nye billede.