Du kan konfigurere en Board-, Desk- eller Room Series-enhed, der kører RoomOS, til at bruge en proxyserver til HTTPS- og WebSocket-trafik.

Du kan tilføje dine proxyserveroplysninger manuelt eller ved hjælp af automatisk registrering. Automatisk registrering bruger en URL-adresse til at finde en konfigurationsfil, der indeholder de relevante proxyserveroplysninger.

RoomOS understøtter følgende typer godkendelse:

 • Ingen

 • Basis

 • Digest


Hvis du ønsker, at medietrafik skal gå gennem en proxyserver, skal du også indstille konfigurationen Webex Meetings HttpProxyForMedia-tilstand til Auto. Husk, at dette kan føre til lavere mediekvalitet. For at bevare mediekvaliteten bedst muligt skal proxyen understøtte de bithastigheder, der bruges af de installerede enheder i miljøet, og den samlede rundturstid fra enheden til medieserveren skal være så lav som muligt.

 1. Få adgang til proxyindstillingerne.

  • Ny enhed eller fabriksnulstilling: Vælg proxyindstillinger på registreringsskærmen. Du skal muligvis først vælge en opkaldstjeneste i førstegangsopsætningsguiden - vælg Cisco Webex.

  • Registreret enhed: Åbn enhedsindstillingerne . Rul til Netværk og tjeneste , og tryk på Netværksforbindelse. På den næste skærm skal du vælge Avancerede netværksindstillinger og rulle ned til HTTP-proxy.

 2. Tilføj proxyserveroplysningerne manuelt ved automatisk registrering (WPAD), eller brug et PAC URL-script.

  • Manuel konfiguration: Vælg Manuel fra proxyindstillingerne . Angiv Proxyvært IP-adresse/FQDN og Proxyportnummeret. Hvis du vil bruge samlet godkendelse (valgfrit), skal du slå Proxyserver kræver godkendelse TIL. Angiv et brugernavn og en adgangsnøgle.

  • WPAD: Når du vælger WPAD fra proxyindstillingerne , er HTTP-proxyen fuldt konfigureret automatisk. Din enhed får proxyserverens adresse fra DNS eller DHCP.

  • PAC-URL: Vælg PAC-URL-adresse fra proxyindstillingerne , og indtast derefter PAC-URL-adresse for PAC-scriptet (Proxy Auto Configuration).

 3. Tryk på Anvend , nårdu er færdig.

 1. Få adgang til proxyindstillingerne.

  • Ny enhed eller fabriksnulstilling: Vælg proxyindstillinger på registreringsskærmen. Du skal muligvis vælge en opkaldstjeneste først - vælg Cisco Webex.

  • Registreret enhed: Åbn menuen Indstillinger . Rul til Netværk og tjeneste, og vælg Netværksforbindelse. På den næste skærm skal du vælge Avancerede netværksindstillinger og rulle ned til Proxy.

 2. Tilføj proxyserveroplysningerne manuelt eller ved automatisk registrering.

  • Manuel konfiguration: Vælg Manuel fra proxyindstillingerne . Angiv Proxyvært IP-adresse/FQDN og Proxyportnummeret. Hvis du vil bruge samlet godkendelse (valgfrit), skal du slå Proxyserver kræver godkendelse TIL. Angiv et brugernavn og en adgangsnøgle.

  • Automatisk registrering: Vælg Auto i proxyindstillingerne . Brug automatisk registrering (WPAD) er som standard slået TIL. Lad denne indstilling være slået til, hvis enheden får proxyserverens adresse fra DNS eller DHCP. Eller du kan slå indstillingen fra og derefter skrive PAC-URL-adressen , hvor slutpunktet kan få proxyserveradressen.

 3. Når du er færdig, skal du trykke på fluebenet øverst til højre på skærmen.