Følgende enheder og kameraer understøtter PresenterTrack:

 • Board Pro med PTZ 4K

 • Codec EQ med PTZ 4K- eller Precision 60-kamera

 • Codec Plus og Codec Pro med PTZ 4K-, Precision 60- eller SpeakerTrack 60-kamera

 • Værelse 55 Dual, Værelse 70 og Værelse 70 G2 med PTZ 4K eller Precision 60 som eksternt kamera

 • SX80 med Precision 60- eller SpeakerTrack 60-kamera

 • MX700 og MX800 med enkelt eller dobbelt kamera

Funktioner og begrænsninger

 • Når den er konfigureret, aktiverer og deaktiverer du PresenterTrack fra kamerapanelet på touchcontrolleren.

 • Kameraet bruger digital panorering, hældning og zoom, så det ikke bevæger sig fysisk, mens du sporer præsentationsværten.

 • PresenterTrack understøtter sporing af en eller flere personer på scenen. Hvis de står for langt fra hinanden, så de passer ind i en zoomet visning, zoomer kameraet ud for at vise hele scenen.

 • Du kan bruge PresenterTrack som en enkeltstående funktion eller som en del af scenarierne for briefingrummet og klasseværelset .

 • Du kan konfigurere en enhed til at bruge et af kameraerne i en SpeakerTrack 60-kameraenhed (eller et MX700/MX800 dobbeltkamera) til PresenterTrack.

 • Du kan ikke bruge PresenterTrack og højttalersporing samtidigt. Når du aktiverer PresenterTrack, deaktiveres sporing af højttalere automatisk. Når du aktiverer højttalersporing, deaktiveres PresenterTrack automatisk.

  Der er en undtagelse fra dette: I briefingrummet og klasseværelsesscenarierne er begge funktioner aktive samtidigt i Q&A-tilstand (når nogen i det lokale publikum stiller et spørgsmål, mens enheden er i lokal præsentationstilstand).

Overvejelser, før du placerer kameraet

Når du indstiller PresenterTrack, skal du definere et sceneområde og en udløsningszone. Overvej placeringen og brugen af disse områder, når du placerer kameraet, der sporer præsentationsværten på scenen.

Sceneområde: Sceneområdet er det oversigtsbillede, der er zoomet ud.

 • Gør det stort nok, så præsentationsværten kan bevæge sig på scenen. Når præsentationværten forlader scenen, stopper kameraet sporingen.

 • Lad publikum eller mødedeltagere bevæge sig naturligt i lokalet uden at udløse sporing.

Udløserzone: Sporing af præsentationsvært starter ikke, før kameraet registrerer et hoved i udløserzonen.

 • Vælg en placering, hvor præsentationsværten naturligt kommer ind på scenen, for eksempel ved et præsentationsbord eller podium.

 • Gør zonen stor nok til, at kameraet kan registrere præsentationsværtens hoved.

 • For at undgå registrering af falsk hoved skal du sørge for, at udløserzonens baggrund er neutral. Undgå at have udløsningszonen foran en skærm.

Definition af sceneområde og udløsningszone

Konfigurere PresenterTrack

Før du begynder

Vi anbefaler, at du er i samme rum som enheden og kameraet, når du konfigurerer PresenterTrack.

1

Fra kundevisningen i https:/​/​admin.webex.com skal du gå til siden Enheder og klikke på din enhed på listen. Klik på Lokale enhedskontroller underSupport for at starte den lokale enheds webgrænseflade.

Hvis du har konfigureret en administrator - eller integratorbruger lokalt på enheden, kan du få direkte adgang til enhedens webgrænseflade. Bare åbn en webbrowser og skriv https://<device ip eller værtsnavn>.

2

For Board- og Room-serier skal du gå til Indstillinger, åbnefanen Lyd og video og klikke på Præsentationsspor . For SX- og MX-serien skal du gå til Setup > Presenter Tracking.

3

Aktivér Aktivér PresenterTrack , og klik på Konfigurer for at åbne konfigurationssiden.

Hvis du åbner denne side, deaktiveres standby- og sporing af præsentationsværkt, aktiverer selvvisningen i fuld skærm og viser rektanglet for udløsningszonen på enhedens skærm.

Undlad at forlade denne webside uden at klikke på Udført, ellers bliver rektanglet for udløsningszonen synlig på enhedens skærm. (Hvis du glemmer det, kan du fjerne rektanglet på denne måde: For Board- og Room-serien skal du åbne kontrolpanelet på enhedens brugergrænseflade, trykke på Kamera, og vælg en ny kameratilstand eller forudindstilling. For SX- og MX-serien skal du trykke på kameraikonet på touchcontrolleren og vælge en kameraposition på listen.)

4

For Board- og Room-serien skal du åbne kontrolpanelet på enhedens brugergrænseflade, trykke på Kamera efterfulgt af Manuel og vælge det korrekte kamera fra rullelisten. For SX- og MX-serien skal du på enhedens brugergrænseflade vælge et kamera på rullelisten Kamerakilde . Brug derefter kamerakontrollerne (zoom, panorering, vipning) til at definere sceneområdet for alle enheder.

Du får vist en meddelelse, hvis kameraet ikke understøtter PresenterTrack-funktionen.

5

Et blåt stiplet rektangel, som repræsenterer udløserzonen, vises på enhedens webgrænseflade. Flyt og tilpas størrelsen på rektanglet, mens du ser enhedens skærm. Du ser det samme rektangel, der er overlejret på kameraets selvvisning. Anbring rektanglet der, hvor udløsningszonen skal være.

Hvis du vil konfigurere en mere avanceret polygonal udløserzone, skal du se afsnittet Konfigurer en polygonal udløserzone .

6

Klik på Udført.

7

For Board- og Room-serien skal du åbne kontrolpanelet og vælge Kamera efterfulgt af Præsentationsvært . For SX- og MX-serien skal du trykke på kameraikonet i øverste højre hjørne af touchcontrolleren og vælge Præsentationsvært på listen over kamerapositioner .

Dette aktiverer sporing af præsentationsværten.
8

Placer dig selv i udløsningszonen, og se, at kameraet zoomer ind på dig. Gå rundt på scenen og kontroller, at kameravisningen følger dig. Kontrollér også, at sporing af præsentationsvært stopper, når du forlader scenen.

Hvis noget mislykkes, skal du gå tilbage til trin 4, 5 og 6 for at justere størrelsen og placeringen af sceneområdet og udløserzonen.

Du kan få mere hjælp til fejlfinding ved at aktivere PresenterTrack-diagnosticeringstilstand som beskrevet i afsnittet Diagnosticeringstilstand .

Oprette en polygonal udløserzone

Du kan kun konfigurere rektangulære udløserzoner fra websiden Præsentationsspor . Hvis du vil definere en mere avanceret polygonudløsningszone, skal du indstille konfigurationen Kameraer > PresenterTrack > Udløsningszone (læs artiklen Avancerede indstillinger for at få oplysninger om, hvordan du får adgang til enhedens konfigurationer).

Værdien af denne indstilling er en streng, der indeholder koordinatpar for alle knudepunkterne i en polygon.

Eksempel: Definer følgende udløsningszone, som har 12 knudepunkter. Diagrammet viser koordinaterne for alle knudepunkterne. En sådan udløsningszone kan være praktisk, hvis der er en skærm, som du vil undgå, bag præsentationsværten.

Eksempel på polygonudløsningszone

Startende fra øverste venstre toppunkt og med uret er den tilsvarende værdi for Cameras >PresenterTrack > TriggerZone :

"300,100,1700,100,1700,700,1100,700,1100,600,1300,600,1300,300,700,300,700,600,900,600,900,700,300,700"

Diagnosticeringstilstand

Diagnosticeringstilstanden for PresenterTrack kan være et nyttigt værktøj, når du foretager fejlfinding af et problem. For at indstille enheden i diagnostiktilstand skal du køre en API-kommando. Læs artiklen Avancerede indstillinger for at få oplysninger om, hvordan du bruger API'et.

Følgende kommando indstiller enheden i diagnosticeringstilstanden for PresenterTrack:

xCommand-kameraer PresenterTrack-sættilstand: Diagnostisk

I denne tilstand kan du se sceneområdet (det udzoomede oversigtsbillede) på skærmen og en overlejring med følgende indikatorer:

 • RØD ramme: udløsningszonen.

 • GUL ramme: den indzoomede visning af præsentationsværten.

 • GRØN ramme: Et hoved, der registreres og spores.

 • GRØN eller RØD blinkende fyldt ramme: Hovedregistreringer. Grøn farve indikerer en høj tillid, rød farve indikerer en lav tillid.

 • BLÅ ramme: Et hoved, der registreres, men ikke spores.

Indikatorer for diagnosticeringstilstand for PresenterTrack