Följande enheter och kameror har stöd för PresenterTrack:

 • Styrelse Pro med PTZ 4K

 • Codec EQ med PTZ 4K eller precision 60-kamera

 • Codec plus och codec Pro med PTZ 4K, precision 60 eller SpeakerTrack 60-kamera

 • Rum 55 dubbla, rum 70 och rum 70 G2 med PTZ 4K eller precision 60 som extern kamera

 • SX80 med Precision 60- eller SpeakerTrack 60-kamera

 • MX700 och MX800 med enkel eller dubbel kamera

Funktioner och begränsningar

 • När du väl har ställt in aktiverings-och inaktive ras PresenterTrack på kamera panelen på tryck kontrollen.

 • Kameran kan digitalt panorera, luta och zooma så den behöver inte fysiskt följa presentatören.

 • PresenterTrack har stöd för spårning av en eller fler personer på scen. Om de är placerade för långt i sär i en zoomad vy, zoomar kameran ut och visar hela scenen.

 • Du kan använda PresenterTrack som en fristående funktion eller som en del av det kortare rummet och klass rums scenarier.

 • Du kan ställa in en enhet för att använda en av kamerorna i en SpeakerTrack 60 kamera sammansättning (eller en MX700/MX800 Dual kamera) för PresenterTrack.

 • Du kan inte använda PresenterTrack-och högtalar spårning samtidigt. När du aktiverar PresenterTrack inaktive ras högtalar spårning automatiskt. När du aktiverar högtalar spårning inaktive ras PresenterTrack automatiskt.

  Det finns ett undantag till detta: i det kortare rummet och i klass rums scenarierna är båda funktionerna aktiva samtidigt i meddelandets mitt & läge (när någon på den lokala publiken ställer en fråga medan enheten är i läget lokal presentation).

Tänk på följande innan du placerar kameran

När du ställer in PresenterTrack ska du definiera scenområdet och en utlösarzon. Överväg plats och användning av områdena när du placerar kameran som ska följa presentatören på scen.

Scenområde: Scenområdet är den utzoomade översiktsbilden.

 • Gör det stort nog så att presentatören är fri att röra sig på scen. När presentatören lämnar scenområdet avbryts spårningen.

 • Tillåt publik och mötesdeltagare att röra sig fritt i rummet utan att lösa ut spårningen.

Zonen trigger (Utlös ande zon ): Presentatörens spårning startas inte innan kameran identifierar ett huvud i trigger-zonen.

 • Välj en plats där presentatören oftast kommer in på scenen, exempelvis vid ett presentatörsbord eller podium.

 • Gör zonen tillräckligt stor för att kameran ska kunna identifiera föredrags hållarens huvud.

 • Om du vill undvika en falsk huvud identifiering ser du till att bakgrunden i utlösarens zon är neutral. Ha inte utlösarzonen framför en skärm.

Definition av scenområde och utlösarzon

Konfigurera PresenterTrack

Innan du börjar

Vi rekommenderar att du består i samma rum som enheten och kameran när du konfigurerar PresenterTrack.

1

Från kund-vyn i https:/​/​admin.webex.com går du till sidan Devices (enheter ) och klickar på enheten i listan. Under support klickar du på lokala enhets kontroller för att starta den lokala enhetens webb gränssnitt.

Om du har ställt in en Administratörs -eller Integrator -användare lokalt på enheten kan du komma åt enhets webb gränssnittet direkt. Öppna bara en webbläsare och skriv https://<device IP-adress eller värdnamn >.

2

För kort-och rums serier går du till Inställningar, öppnar fliken ljud och video och klickar på föredrags hållarens spår . För SX-och MX-serien går du till installations programmet > presentatör-spårning.

3

Aktivera PresenterTrack och klicka på Konfigurera för att öppna konfigurations sidan.

När du öppnar sidan inaktiveras standby och presentatörsspårning, egenbild aktiveras på helskärm och visar utlösarzonrektangeln på enhetens skärm.

Lämna inte den här webbsidan utan att klicka på Klar, annars förblir rektangeln för utlösarzonen synlig på enhetens skärm. (Om du har glömt kan du ta bort den här rektangeln så här: för kort-och rums serier öppnar du kontroll panelen i enhetens användar gränssnitt och trycker på Kamera och välj ett nytt kamera läge eller förval. För SX-och MX-serien trycker du på kamera ikonen på tryck kontrollen och väljer en kamera position i listan.)

4

Om du vill visa en kort-och rums serie går du till enhetens användar gränssnitt, öppnar kontroll panelen, trycker på kamera följt av manual och väljer rätt kamera i den nedrullningsbara listan. För SX-och MX-serien väljer du en kamera i den nedrullningsbara listan kamera källa på enhetens användar gränssnitt. Använd sedan kamera kontrollerna (zoom, panorera, luta) för alla enheter för att definiera scen området.

Det visas ett meddelande om kameran inte har stöd för PresenterTrack.

5

En blå streckad rektangel, som representerar zonen trigger, visas på enhetens webb gränssnitt. Flytta och ändra storlek på rektangeln när du tittar på enhetens skärm. Samma rektangel ligger som överlägg över kamerans egenbild. Placera rektangeln där du vill ha utlösarzonen.

Om du vill ställa in en mer avancerad zon utlösare, se avsnittet om hur du ställer in en inlösnings zon för polygon.

6

Klicka på Klar.

7

För kort-och rums serier öppnar du kontroll panelen och väljer kamera följt av presentatör. För SX-och MX-serien trycker du på kamera ikonen i det övre högra hörnet på tryck kontrollen och väljer presentatör i listan med kamera lägen.

Det aktiverar presentatörsspårning.
8

Placera dig i utlösarzonen och kontrollera att kameran zoomar in dig. Gå vidare till scenen och kontrol lera att kameravy följer dig. Kontrollera också att spårningen avbryts då du lämnar scenen.

Om något Miss lyckas går du tillbaka till steg 4, 5 och 6 för att justera storleken och placeringen för scen området och Utlös ande zon.

Om du vill ha mer information om fel sökning kan du växla till PresenterTrack diagnos läge enligt beskrivningen i avsnittet diagnostik läge .

Ställ in en zon för utlösare för polygon

Du kan bara ställa in rektangulära utlösnings zoner från webb sidan föredrags hållarens spår . Om du vill definiera en mer avancerad utlösarzonpolygon måste du ställa in Kameror > PresenterTrack > Utlösarzon (I artikeln Avancerade inställningar kan du läsa mer om att få åtkomst till enhetens konfiguration).

Värdet för inställningen är en sträng som innehåller koordinatpar för alla polygonens hörn.

Exempel: Definiera följande utlösarzon med 12 hörn. Diagrammet visar koordinater för alla hörn. En sådan utlösarzon kan passa om det finns en skärm, som du,vill undvika, bakom presentatören.

Exempel på utlösarzonpolygon

Med början från den övre vänstra hörnet och går medsols kommer motsvarande värde för kameror > PresenterTrack > TriggerZone att vara:

"300,100,1700,100,1700,700,1100,700,1100,600,1300,600,1300,300,700,300,700,600,900,600,900,700,300,700"

Diagnostik, läge

PresenterTracks diagnostikläge kan vara bra vid felsökning av problem. Innan du kan ställa in enheten i diagnostikläge måste du köra ett API kommando. I artikeln Avancerade inställningar kan du läsa mer om att använda API:et.

Följande kommando sätter enheten i PresenterTracks diagnostikläge:

xCommand kameror PresenterTrack set mode: diagnostik

I detta läge kan du se scenområdet (den utzoomade översikten) på skärmen och överlägg med följande indikatorer:

 • RÖD ram: Utlösarzon.

 • GUL ram: Inzoomad vy av presentatören.

 • GRÖN ram: ett huvud som upptäcks och spåras.

 • GRÖN eller röd blinkande fylld ram: huvud identifiering. Grönt innebär hög sannolikhet, röd innebär låg sannolikhet.

 • BLÅ ram: ett huvud som upptäckts men inte spåras.

PresenterTracks indikatorer i diagnostikläge