Brug det medfølgende USB-C-kabel til at oplade din hovedtelefon. Det tager ca. 2,5 timer at oplade hovedtelefonen helt. Når din hovedtelefon oplader, blinker batteriets LED for at vise batteristatus. Når din hovedtelefon er fuldt opladet, skifter strømmens LED fra at blinke grønt til konstant grønt.
Tabel 1. Status for opladning af hovedtelefon

Tænd/sluk-LED

Opladningsstatus

Tænd/sluk-LED lyser konstant grønt

Fuld opladning

Tænd/sluk-LED blinker grønt

Ofte

Tænd/sluk-LED blinker gult

Mellem

Tænd/sluk-LED blinker rødt

Lav

1

Sæt USB-C-kablet i USB-C-opladningsporten i bunden af den venstre ørekop.

Cisco-hovedtelefon 730 USB-C port
2

Slut enden af USB-A-kablet til en strømdrevet USB-port.