השתמש בכבל ה-USB-C הכלול כדי לחייב את האוזניות. לוקח בערך 2.5 שעות להטעין את האוזניות במלואן. כאשר מטעני האוזניות, נורית ההפעלה מהבהבת כדי להציג את מצב הסוללה. כאשר האוזנייה טעונה במלואה, נורית ההפעלה משתנה מירוק מהבהב לירוק מוצק.
. שולחן 1 מצב טעינה של אוזניות

נורית ההפעלה

מצב חיוב

נורית ההפעלה מציגה ירוק מוצק

תשלום מלא

נורית ההפעלה מהבהבת בירוק

גבוהה

נורית ההפעלה מהבהבת בצהוב

בינוני

נורית ההפעלה מהבהבת באדום

נמוך

1

הכנס את כבל ה-USB-C ליציאת הטעינה של USB-C בתחתית הספל של האוזן השמאלית.

Cisco אוזניות 730 USB-C
2

חבר את ה-USB-קצה הכבל ליציאת USB מופעלת.