טעינת אוזניות Cisco 730 באמצעות כבל USB-C

השתמש בכבל USB-C המצורף לטעינת האוזניות שלך. טעינת האוזניות במלואה אורכת כשעתיים וחצי. בזמן שהדיבורית שלך נטענת, נורית ההפעלה מהבהבת כדי להציג את מצב הסוללה. כאשר האוזניות טעונות במלואן, נורית ההפעלה משתנה מירוק מהבהב לירוק מלא.
שולחן 1. מצב טעינת האוזניות

LED כוח

מצב טעינה

ירוק קבוע

חיוב מלא

מהבהבת בירוק

גבוהה

צהוב מהבהב

בינוני

מהבהבת באדום

נמוכה

1

הכנס את כבל ה-USB-C ליציאת הטעינה USB-C בתחתית כוס האוזן השמאלית.

Cisco Headset 730 USB-C port
2

חבר את קצה ה-USB-A של הכבל לכל יציאת USB מופעלת.