Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel om uw headset op te laden. Het duurt ongeveer 2,5 uur om de headset volledig op te laden. Tijdens het laden van de headset knippert het voedingslampje om de batterij status weer te geven. Wanneer de headset volledig is opgeladen, verandert het voedingslampje van knipperend groen naar onafgebroken groen.
Tabel 1. Laadstatus van de headset

Voedingslampje

Laadstatus

Voedingslampje is onafgebroken groen

Volledig opladen

Voedingslampje knippert groen

Hoog

Voedingslampje knippert geel

Medium

Voedingslampje knippert rood

Laag

1

Plaats de USB-C-kabel in de USB-C-poort onder aan de linkeroorschelp.

USB-C-poort op de Cisco-headset 730
2

Sluit het USB-A-uiteinde van de kabel aan op een USB-poort met stroomvoorziening.