Pro nabití náhlavní soupravy použijte dodaný kabel USB-C. Plné nabití náhlavní soupravy trvá přibližně 2,5 hodiny. Během nabíjení bliká kontrolka stavu baterie. Když je náhlavní souprava plně nabitá, kontrolka napájení přestaně zeleně blikat a začne zeleně svítit.
Tabulka 1. Stav nabíjení náhlavní soupravy

Kontrolka napájení

Stav nabití

Kontrolka napájení svítí zeleně

Plné nabití

Kontrolka napájení bliká zeleně

Silné nabití

Kontrolka napájení bliká žlutě

Střední nabití

Kontrolka napájení bliká červeně

Slabé nabití

1

Do nabíjecího portu USB-C v dolní části levého sluchátka zasuňte kabel USB-C.

Port USB-C na náhlavní soupravě Cisco 730
2

Konec kabelu USB-A zapojte do napájeného portu USB.