Med en touch-controller kan du bestille et møderum indtil midnat den samme dag, hvis møderummet er tilgængeligt.

Når du foretager en bestilling, bliver den synlig i møderummets kalender. Den bestilling, der er foretaget fra touch-controlleren, vises ikke i kalenderen for den person, der foretog bestillingen.

Du kan kontrollere dagens bestilling ved at trykke på knappen Rumkalender på startskærmen.


Bestilling i rum er kun tilgængelig for delte enheder.

1

Tryk på knappen Book lokale på startskærmen.

2

Tryk på de tids pladser, der skal bookes til lokalet i 15 minutter eller mere, og tryk på bog .

3

Du kan se en besked, der bekræfter bestillingen af rummet.

Hvis du vil, kan du udvide den bestilling, du netop har oprettet. Tryk på Bestil rum på startskærmen. Tryk derefter på knappen + 15 min. for at udvide bestillingen.

Du kan til enhver tid bestille et møderum under opkaldet.

1

Når du er i et opkald, skal du trykke på kalenderikonet .

2

Tryk på + 15 min. for at udvide bestillingen med 15 minutter. Gentag dette for at forlænge tiden i trin på 15 minutter.Tryk på Rumkalender for at se dagens rum bestillinger.

3

Du kan se en besked, der bekræfter bestillingen af rummet.

Du kan udvide din bestilling på et hvilket som helst tidspunkt under opkaldet.

1

Når du er i et opkald, skal du trykke på kalenderikonet

2

Tryk på + 15 min. for at udvide bestillingen med 15 minutter. Gentag dette for at forlænge tiden i trin på 15 minutter.Tryk på Rumkalender for at se dagens rum bestillinger.

3

Du kan se en besked, der bekræfter bestillingen af rummet.

Du kan kun annullere bestillinger, der er foretaget på lokaleenheden. Du kan ikke annullere bestillinger, der er foretaget fra en kalender.

1

Tryk på knappen Book lokale på startskærmen.

2

Tryk på Fjern for at annullere mødet.