Om ett mötesrum finns tillgängligt kan du boka det tills midnatt samma dag, med en touch Controller.

När du gör en bokning från en pekplatta kommer den att visas i Mötes rummets kalender. Den visas inte i din personliga kalender.

Så här kontrollerar du dagens bokning tryck på kalender knappen På Touch controllers Start skärm.


Bokning i rummet är bara tillgängligt för delade enheter.

1

Tryck på bok rummet Knapp på Start sidan.

2

Tryck på tids luckorna för att boka in rummet i 15 minuter eller mer och tryck sedan på bok.3

Du kommer att få ett bekräftelse meddelande som bekräftar din bokning.

Om du vill utvidga den bokning som du just har skapat trycker du på bok rum på Start sidan. Tryck sedan på knappen + 15 min .

Du kan boka ett mötes rum när som helst under ett samtal.

1

När du är i ett samtal trycker du på kalender ikonen på Touch Controller.

2

Tryck på + 15 min för att lägga till tid. Upprepa för att förlänga med 15 minuters segment

Om du vill se dagens Room-böcker trycker du på rums kalender.

3

Du ser en bekräftelse på att bokningen har gjorts.

Du kan förlänga din bokning när som helst under samtalet.

1

Tryck på kalender ikonen under ett samtal.

2

Tryck på + 15 min för att lägga till tid. Upprepa för att utöka bokningen i 15 minuters segment.

Om du vill se dagens Room-böcker trycker du på rums kalender.

3

Du får ett bekräftelse meddelande som bekräftar bokningen.

Du kan bara annullera bokningar som har gjorts på rums enheten. Du kan inte annullera bokningar som gjorts från en kalender.

1

Tryck på kalendern Knapp på Start sidan.

2

Knacka på Ta bort för att annullera mötet.1

Tryck på bok rummet Knapp på Start sidan.

2

Tryck på tids luckorna för att boka in rummet i 15 minuter eller mer och tryck sedan på bok .

3

Du kommer att få ett bekräftelse meddelande:

Om du vill utvidga den bokning som du just har skapat trycker du på bok rum på Start sidan. Tryck sedan på knappen + 15 min .

Du kan boka ett mötes rum när som helst under ett samtal.

1

Knacka på kalenderikonen under ett samtal På Touch Controller.

2

Tryck på + 15 min för att lägga till tid. Upprepa för att förlänga med 15 minuters segmentOm du vill se dagens Room-böcker trycker du på rums kalender.

3

Du kommer att få en bekräftelse:

Du kan förlänga din bokning när som helst under samtalet.

1

Tryck på kalender ikonen under ett samtal. .

2

Tryck på + 15 min för att lägga till tid. Upprepa för att utöka bokningen i 15 minuters segment.Om du vill se dagens Room-böcker trycker du på rums kalender.

3

Du kommer att få ett bekräftelse meddelande:

Du kan bara annullera bokningar som har gjorts på rums enheten. Du kan inte annullera bokningar som gjorts från en kalender.

1

Tryck på bok rummet Knapp på Start sidan.

2

Knacka på Ta bort för att annullera mötet.