Du kan ringe til en person fra din liste med favoritter, seneste eller telefonbog. Du kan også indtaste deres nummer i feltet Søg eller opkald.


Søgning i telefon returnerer maksimalt 100 poster.

Du kan kun ringe til én person eller ét mødelokale ad gangen fra din bordenhed.

1

Åbn menuen Opkald ved at vælge på Opkald på startskærmen.

2

Tryk på Favoritter, Seneste eller Telefonbog.

3

Vælg en kontakt, og tryk på den grønne knap Ring op.

1

Åbn menuen Opkald ved at vælge på Opkald på startskærmen.

2

Gå til enten Favoritter, Seneste eller Telefonbog, og vælg en kontakt på listen for at åbne opkaldsmenuen.

3

Tryk på Flere (···) og Rediger og opkald. Der åbnes et skærmtastatur, og du kan foretage de nødvendige ændringer.

4

Når du har redigeret angivelsen, skal du trykke på den grønne knap Opkald.

1

Åbn menuen Ring op ved at vælge Ring op på startskærmen og trykke på feltet Søg.

2

Der åbnes et skærmtastatur, og du kan indtaste navnet, nummeret eller videoadressen til din kontakt. Du kan også indtaste en videoadresse for at deltage i eller starte et planlagt møde. Tryk på grønne knap Ring op for at foretage opkaldet.

1

Åbn menuen Opkald ved at vælge på Opkald på startskærmen.


2

Tryk på Favoritter, Seneste eller Telefonbog.


3

Vælg en kontakt, og tryk på den grønne knap Ring op.

1

Åbn menuen Opkald ved at vælge på Opkald på startskærmen.


2

Gå til enten Favoritter, Seneste eller Telefonbog, og vælg en kontakt på listen for at åbne opkaldsmenuen.

3

Tryk på Flere (···) og Rediger og opkald. Der åbnes et skærmtastatur, og du kan foretage de nødvendige ændringer.

4

Når du har redigeret angivelsen, skal du trykke på den grønne knap Opkald.

1

Åbn menuen Ring op ved at vælge Ring op på startskærmen og trykke på feltet Søg.

2

Der åbnes et skærmtastatur, og du kan indtaste navnet, nummeret eller videoadressen til din kontakt. Du kan også indtaste en videoadresse for at deltage i eller starte et planlagt møde. Tryk på grønne knap Ring op for at foretage opkaldet.