Tilføj, rediger eller slet en kategori

Som en valgmulighed kan du guide mødedeltagere til specifikke eller relaterede live og optagede undervisningssessioner ved at gruppere dem i en kategori. Kategorierne kan være angivede (offentlige) eller ikke angivede (private). Du kan tildele en kategori til hver session eller optagelse.

Denne opgave beskriver, hvordan du tilføjer en kategori fra vært for en session > Administrere kategorier. Du kan også tilføje en kategori, når du planlægger en undervisningssession.

1

Log ind på dit Webex-undervisnings websted, og vælg Vær vært for en session > Administrer kategori.

2

Gør ét af følgende:

Valg Beskrivelse
Sådan tilføjes en kategori
 1. Klik på Ny kategori.

 2. Indtast et navn og om nødvendigt en beskrivelse.

 3. For Kategoristatus skal du vælge, om du ønsker, at kategorien skal være offentlig (Angivet) eller privat (Ikke angivet).

 4. Klik på Opret.

  Kategorier opføres alfabetisk.

Sådan redigeres en kategori
 1. Klik på kategorien.

  Du kan redigere de kategorier, du ejer.

 2. Klik på Rediger kategori.

 3. Rediger navn, beskrivelse eller status.

 4. Klik på Opdatér.

Sådan slettes en kategori
 1. Vælg kategorier, som du vil slette.

  Du kan slette de kategorier, du ejer.

 2. Klik på Slet kategori.

  Kategorien slettes fra hver undervisningssession, som den blev anvendt til.

Tilføj eller slet en undervisningssession eller optagelse fra en kategori

Følgende inkluderer vejledninger til tilføjelse af en kategori, efter en undervisningssession er planlagt. Du kan også tilføje en kategori, når du planlægger en undervisningssession.

1

Log ind på dit Webex-undervisnings websted, og vælg Vær vært for en session > Administrer kategori.

2

Klik på navnet for en kategori.

3

Gør ét af følgende:

Valg Beskrivelse
Sådan tilføjes en session eller optagelse til en kategori
 1. Klik på Tilføj live session eller Tilføj optaget session.

 2. Vælg sessionen, som du vil tilføje, og klik på Tilføj.

 3. Klik på Fortsæt.

  Sessioner tilføjes i omvendt kronologisk rækkefølge.

For at slette en session eller optagelse fra en kategori
 1. Klik på knappen Mere (…) ved siden af sessionen eller optagelsen.

 2. Klik på Slet.

For at tildele en session eller optagelse til en anden kategori
 1. Klik på knappen Mere (…) ved siden af sessionen eller optagelsen.

 2. Klik på Tildel igen.

 3. Vælg den kategori, som du vil tilføje sessionen eller optagelsen til, og klik på Tildel.

Giv brugere en URL-adresse til en kategori af undervisningssessioner

Hvis kategorien ikke er angivet (privat), kan du dele en URL-adresse, som angiver alle de live og optagede undervisningssessioner i kategorien.

1

Log ind på dit Webex-undervisnings websted, og vælg Vær vært for en session > Administrer kategori.

2

Klik på navnet for en kategori.

3

Kopier Kategori URL-adresse.

4

Send linket via e-mail til brugere direkte eller slå linket op på et websted.