Categorie toevoegen, bewerken of verwijderen

Het is ook mogelijk om uw deelnemers naar specifieke of gerelateerde live en opgenomen trainingssessies te leiden door hen als groep in een categorie te plaatsen. Categorieën kunnen 'in lijst' (openbaar) of 'niet in lijst' (privé) zijn. U kunt één categorie toewijzen aan elke sessie of opname.

In deze taak wordt beschreven hoe u een categorie kunt toevoegen vanuit een sessie hosten > Categorieën beheren. U kunt ook een categorie toevoegen wanneer u een trainingssessie plant.

1

Meld u aan bij uw Webex-trainings site en selecteer een sessie hosten. > Categorie beheren.

2

Voer een van de volgende handelingen uit:

Optie Beschrijving
Een categorie toevoegen
 1. Klik op Nieuwe categorie.

 2. Voer een naam en eventueel een beschrijving in.

 3. Selecteer bij Categoriestatus of u wilt dat de categorie openbaar (Vermeld) of privé (Niet-weergegeven) is.

 4. Klik op Maken.

  Categorieën staan op alfabetische volgorde.

Een categorie bewerken
 1. Klik op de categorie.

  U kunt uw eigen categorieën bewerken.

 2. Klik op Categorie bewerken.

 3. Bewerk de naam, beschrijving of status.

 4. Klik op Bijwerken.

Een categorie verwijderen
 1. Selecteer de categorieën die u wilt verwijderen.

  U kunt uw eigen categorieën verwijderen.

 2. Klik op Categorie verwijderen.

  De categorie is verwijderd uit elke trainingssessie waarop deze werd toegepast.

Trainingssessie of opname toevoegen of verwijderen uit een categorie

De volgende informatie bevat instructies over het toevoegen van een categorie nadat u een trainingssessie hebt gepland. U kunt ook een categorie toevoegen wanneer u een trainingssessie plant.

1

Meld u aan bij uw Webex-trainings site en selecteer een sessie hosten. > Categorie beheren.

2

Klik op de naam van de categorie.

3

Voer een van de volgende handelingen uit:

Optie Beschrijving
Een sessie of opname aan een categorie toevoegen
 1. Klik op Live-sessie toevoegen of Opgenomen sessie toevoegen.

 2. Selecteer de sessie die u wilt toevoegen en klik op Toevoegen.

 3. Klik op Doorgaan.

  Sessies worden op omgekeerde chronologische volgorde toegevoegd.

Een sessie of opname verwijderen uit een categorie
 1. Klik naast de sessie of opname op de knop Meer (…).

 2. Klik op Verwijderen.

Een sessie of opname toewijzen aan een andere categorie
 1. Klik naast de sessie of opname op de knop Meer (…).

 2. Klik op Opnieuw toewijzen.

 3. Selecteer de categorie waaraan u de sessie of opname wilt toewijzen, en klik op Toewijzen.

Gebruikers een URL geven naar een categorie voor trainingssessies

Als de categorie niet wordt weergegeven (privé), kunt u een URL delen waarop alle live en opgenomen trainingssessies in de categorie worden weergegeven.

1

Meld u aan bij uw Webex-trainings site en selecteer een sessie hosten. > Categorie beheren.

2

Klik op de naam van de categorie.

3

Kopieer de Categorie-URL.

4

E-mail de link rechtstreeks naar gebruikers of plaats de koppeling op een website.