Administrere kategorier i Cisco Webex Training

Du kan bruke kategorier til å dele direktesendte og innspilte opplæringsøkter inn i passende grupperinger. Kategorier kan legges til, redigeres og slettes etter at de er opprettet.

Legge til, redigere eller slette en kategori

Eventuelt kan du veilede deltakere til bestemte eller relaterte direktesendte og innspilte opplæringsøkter ved å gruppere dem i en kategori. Kategorier kan være listet opp (offentlige) eller ikke listet opp (private). Du kan tilordne én kategori til hver økt eller opptak.

Denne oppgaven beskriver hvordan du legger til en kategori fra Vær vert for en økt > Administrer kategorier. Du kan også legge til en kategori når du planlegger en opplæringsøkt.

  1Logg på nettstedet for Webex Training, og velg Vær vert for en økt > Administrer kategori.
  2Gjør én av følgende:
  Alternativ Beskrivelse
  Slik legger du til en kategori
  1. Klikk på Ny kategori.

  2. Angi et navn og eventuelt en beskrivelse.

  3. For Kategoristatus velger du om du vil at kategorien skal være offentlig (Listet opp) eller privat (Ikke listet opp).

  4. Klikk på Opprett.

   Kategorier vises alfabetisk.

  Slik redigerer du en kategori
  1. Klikk på kategorien.

   Du kan redigere kategoriene du eier.

  2. Klikk på Rediger kategori.

  3. Rediger navn, beskrivelse eller status.

  4. Klikk på Oppdater.

  Slik sletter du en kategori
  1. Velg kategoriene du vil slette.

   Du kan slette kategoriene du eier.

  2. Klikk på Slett kategori.

   Kategorien slettes fra hver opplæringsøkt den ble brukt på.

  Legge til eller slette en opplæringsøkt eller et opptak fra en kategori

  Nedenfor finner du instruksjoner for hvordan du legger til en kategori etter at en opplæringsøkt er planlagt. Du kan også legge til en kategori når du planlegger en opplæringsøkt.
   1Logg på nettstedet for Webex Training, og velg Vær vert for en økt > Administrer kategori.
   2Klikk på navnet på kategorien.
   3Gjør én av følgende:
   Alternativ Beskrivelse
   Slik legger du til en økt eller et opptak i en kategori
   1. Klikk på Legg til direktesendt økt eller Legg til innspilt økt.

   2. Velg økten du vil legge til, og klikk på Legg til.

   3. Klikk på Fortsett.

    Økter legges til i omvendt kronologisk rekkefølge.

   Slik sletter du en økt eller et opptak fra en kategori
   1. Klikk på knappen Mer (…) ved siden av økten eller opptaket.

   2. Klikk på Slett.

   Slik tilordner du en økt eller et opptak til en annen kategori
   1. Klikk på knappen Mer (…) ved siden av økten eller opptaket.

   2. Klikk på Tilordne på nytt.

   3. Velg kategorien du vil tilordne økten eller opptaket til, og klikk på Tilordne.

   Gi brukere en URL-adresse til en kategori med opplæringsøkter

   Hvis kategorien ikke er listet opp (privat), kan du dele en URL-adresse som viser alle direktesendte og innspilte opplæringsøkter i kategorien.
    1Logg på nettstedet for Webex Training, og velg Vær vert for en økt > Administrer kategori.
    2Klikk på navnet på kategorien.
    3Kopier URL-adressen til kategorien.
    4Send koblingen direkte via e-post til brukere, eller legg inn koblingen til et nettsted.
    Var denne artikkelen nyttig?