Cisco Headset 500-serien med Cisco Jabber

Administrer indgående opkald og aktive opkald på Cisco Jabber fra din Cisco Headset 531 og Cisco Headset 532.

Cisco Headset 500-serien

Besvare et opkald

Tryk på på USB-adapteren.

Afslutte et opkald

Tryk på på USB-adapteren i 2 sekunder.

Afvis et opkald

Tryk to gange på på USB-adapteren.

Juster lydstyrken

Tryk på og på USB-adapteren.

Slå din egen lyd fra i et opkald

Tryk på på USB-adapteren.

Slå din egen lyd til i et opkald

Tryk på på USB-adapteren.

Sæt et opkald i venteposition, og genoptag et opkald

    1Tryk på på USB-adapteren for at sætte et opkald i venteposition.
    2Hvis du vil fortsætte opkaldet, skal du trykke på på USB-adapteren igen.
    Var denne artikel nyttig?