Cisco Headset 500-serien med Cisco Jabber

Hantera inkommande samtal och aktiva samtal på Cisco Jabber från din Cisco Headset 531 och Cisco Headset 532.

Cisco Headset 500-serien

Besvara ett samtal

Tryck på på USB-adaptern.

Avsluta samtal

Tryck på på USB-adaptern i två sekunder.

Avvisa ett samtal

Tryck två gånger på på USB-adaptern.

Justera volymen

Tryck på och på USB-adaptern.

Stänga av din mikrofon i ett samtal

Tryck på på USB-adaptern.

Slå på ljudet på din mikrofon i ett samtal

Tryck på på USB-adaptern.

Sätta ett samtal i vänteläge och återuppta ett samtal

    1Tryck på på USB-adaptern om du vill pausa ett samtal.
    2Om du vill återuppta samtalet trycker du på på USB-adaptern igen.
    Var den här artikeln användbar?