Cisco Headset 500-serie met Cisco Jabber

Inkomende oproepen en actieve gesprekken beheren op Cisco Jabber via uw Cisco Headset 531 en Cisco Headset 532.

Cisco Headset 500-serie

Een gesprek beantwoorden

Druk op op de USB-adapter.

Een gesprek beëindigen

Druk 2 seconden lang op op de USB-adapter.

Een gesprek weigeren

Druk twee keer op op de USB-adapter.

Het volume aanpassen

Druk op en op de USB-adapter.

Uzelf dempen tijdens een gesprek

Druk op de op de USB-adapter.

Het dempen van uzelf opheffen tijdens een gesprek

Druk op de op de USB-adapter.

Een gesprek in de wacht zetten en hervatten

    1Druk op op de USB-adapter om een gesprek in de wacht te zetten.
    2Als u het gesprek wilt hervatten, drukt u opnieuw op op de USB-adapter.

    Vond u dit artikel nuttig?