Zestaw słuchawkowy Cisco z serii 500 z Cisco Jabber

Obsługuj połączenia przychodzące i aktywne połączenia w usłudze Cisco Jabber za pomocą zestawów słuchawkowych Cisco 531 i Cisco 532.

Zestaw słuchawkowy Cisco z serii 500

Cisco zestaw słuchawkowy 531 i Cisco zestawu słuchawkowy 532 to dwa zestawy słuchawkowe opracowane dla produktów i usług firmy Cisco, w tym Cisco Jabber. Zestaw słuchawkowy 531 posiada jedną słuchawkę i odznacza się małym ciężarem. Zestaw słuchawkowy 532 posiada dwie słuchawki i jest przeznaczony do pracy w hałaśliwym środowisku lub biurze.

Adapter ułatwia korzystanie z podstawowych funkcji połączeń. Za pomocą pojedynczego dotknięcia przycisku zestawu nagłownego możesz odebrać połączenie przychodzące. Następne pojedyncze dotknięcie spowoduje wstrzymanie aktywnego połączenia. Naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby zakończyć bieżące połączenie.

Rys. 1. Adapter USB zestawu słuchawkowego Cisco

Odbieranie połączenia

Naciśnij przycisk na adapterze USB.

Kończenie połączenia

Naciśnij przycisk na adapterze USB i przytrzymaj go przez 2 sekundy.

Odrzucanie połączenia

Naciśnij dwukrotnie przycisk na adapterze USB.

Regulacja głośności

Naciskaj przyciski i na adapterze USB.

Wyciszanie siebie w trakcie połączenia

Naciśnij przycisk na adapterze USB.

Wyłączanie swojego wyciszenia w trakcie połączenia

Naciśnij przycisk na adapterze USB.

Zawieszanie i wznawianie połączenia

    1Na adapterze USB naciśnij przycisk , aby zawiesić połączenie.
    2Aby wznowić połączenie, na adapterze USB ponownie naciśnij przycisk .

    Czy ten artykuł był pomocny?