Digital signatur er tilgængelig for bord-, bord-og lokale serie enheder.

For at undgå risikoen for tidlig forringelse af skærmen anbefaler vi, at du holder brugen af digital signering under maks. 12 timer pr. dag.

Læs Bedste praksisser for brug af webprogrammet for at få mere at vide om de understøttede funktioner og begrænsninger for webprogrammet. Hvis du støder på et problem med en webside, kan du se i afsnittet Fejlfinding.

Konfigurer fra kontrol hub

Du kan få vist Web-indhold på hele skærmen på dit bræt, bord eller lokale serie enhed. Digital skiltning gør det muligt at få websider vist på skærmen, når enheden er i halvvågen tilstand.


Hvis enheden har et brugerdefineret tapet, er det ikke muligt at gå i tilstanden halv vækning. Sørg for at deaktivere den, hvis du vil konfigurere digitalt skilt.

1

Gå til siden enheder fra kunde visningen i https://admin.webex.com , og vælg din enhed på listen.


 

Vælg flere enheder, hvis du vil konfigurere digitalt skiltning på flere enheder, og klik på Rediger konfigurationer i værktøjslinjen.

2

Gå til konfiguration , og klik på digital Signe ring.

3

Slå on enable digital signering til, og vælg om du vil aktivere interaktivitet.Interaktivitet fungerer kun om bord og bord serie.

4

Angiv URL'en for den webside, du vil have vist. Hvis din organisation har en aktiv Brugerdefineret integration , der har en digital signatur, kan du vælge at bruge den til at logge på. Læs mere om integration af arbejdsområder.

5

Vælg Gem.

Som standard vises websiden i 120 min, før enheden går i standbytilstand.

Konfigurer fra enhedens webgrænseflade

Du kan også aktivere digital skiltning i enhedens webportal, hvor du kan konfigurere flere konfigurationer. Læs artiklen Avancerede indstillinger for at se, hvordan du kan få adgang til den. Bemærk, at hvis enheden har en brugerdefineret baggrund, er det ikke muligt at gå i tilstanden halv vækning. Sørg for at deaktivere den, hvis du vil konfigurere digitalt skilt.

Gå til menuen til venstre, og vælg Indstillinger Under konfigurationer skal du vælge følgende:

  • Webprogram > TIlstand: Vælg Til for at aktivere webprogrammet.

  • Webprogram > Fjernfejlfinding: Fjernfejlfinding gør det muligt at køre Chrome-udviklerkonsollen på din bærbare computer. Sørg for at slå Fjernfejlfinding Fra efter brug. Læs artiklen om fejlfinding for at få flere oplysninger.

Brug derefter følgende konfigurationer for at konfigurere digital skiltning:

  • Standby > Skiltning > Lyd: Lyden er slået fra som standard, men du kan slå den til ved at bruge denne konfiguration. Lydstyrken følger lydstyrkeindstillingen for videosystemet.

  • Standby > Skiltning > Interaktiv tilstand: Vælg Interaktiv, hvis du vil aktivere muligheden for at interagere med websiden. Hvis du vælger ikke-interaktivt, vil brugerne blive ført tilbage til startskærmen, når du trykker på et sted på websiden.

  • Standby > Skiltning > TIlstand: Slå til for at aktivere webvisningen.

  • Standby > Skiltning > Opdateringsinterval: Webvisningen opdateres hvert N. sekund. Denne indstilling er nyttig for websider, der ikke kan opdatere sig selv. Det anbefales ikke at bruge denne indstilling med den interaktive tilstand.

  • Skiltning > URL: Angiv URL-adressen for den webside, du vil vise på skærmen.

Da websiden vises på din skærm, før enheden går i standbytilstand, kan det være en god ide at konfigurere følgende standbykonfigurationer:

  • Standby > Kontrol: Slå indstillingen til, for at få enheden til at gå i standbytilstand, når der er timeout for standardforsinkelse. Når den er deaktiveret, går enheden ikke i standbytilstand.

  • Standby > Forsinkelse > 120: Definer, hvor længe (i minutter) enheden venter, før den går i standbytilstand. Vi anbefaler, at du indstiller timeren til 120.

  • Standby > Aktivér ved registrering af bevægelse: Hvis den er slået fra, er indstillingen til aktivering ved registrering af bevægelse slået fra. Hvis indstillingen er indstillet til aktiveret, vågner systemet automatisk fra standby, når folk føres ind i lokalet.