Digital signering är tillgängligt för enheter för kort, skriv bord och rums serier.

För att undvika risken för att skärmen ska försämras tidigt rekommenderar vi att du behåller användningen av digital signering på högst 12 timmar per dag.

Läs Bästa metoder för hur du använder webbmotorn om funktioner som stöds av och begränsningar för webbmotorn. Gå till avsnittet Felsökning om du stöter på ett problem med en webbsida.

Konfigurera från kontroll navet

Du kan visa webb innehåll på hela skärmen på din enhet i ditt kort, på Skriv bordet eller på rums serierna. Med digital signatur kan du se till att webbsidorna visas på skärmen när din enhet är i viloläge.


Om din enhet har ett anpassat bakgrunds kan den inte ange en halv Väcknings status. Se till att avaktivera bakgrunden om du vill ställa in digital skyltning.

1

Från kund-vyn i https://admin.webex.com går du till sidan Devices (enheter ) och väljer din enhet i listan.


 

Välj flera enheter för att använda digital skyltning på flera enheter och klicka på Redigera konfigurationer i verktygsfältet.

2

Gå till konfigurationer och klicka på digital signering.

3

Växla på Aktivera Digital inloggning och välj om du vill aktivera interaktivitet.Interaktivitet fungerar bara på kort-och skriv bords serien.

4

Ange URL-adressen till webb sidan som du vill visa. Om din organisation har en aktiv anpassad integrering som ger digital signering kan du välja att använda den för inloggning. Läs mer om integrering av arbets platser.

5

Välj Spara.

Som standard visas webbsidan i 120 minuter innan enheten övergår i vänteläge.

Konfigurera från enhetens webb gränssnitt

Du kan även aktivera digital skyltning via webbportalen på enheten där du kan ställa in fler konfigurationer. Läs artikeln Avancerade inställningar för information om hur man kommer åt det. Observera att enheten inte kan försättas i viloläge om den har en anpassad bakgrund. Se till att avaktivera bakgrunden om du vill ställa in digital skyltning.

Välj först Inställningar på menyn till vänster. Under konfigurationer väljer du följande:

  • Webbmotor > Läge: Välj för att aktivera webbmotorn.

  • Webbmotor > FjärrrFelsökning: Med fjärrfelsökning kan du köra Chromes utvecklarkonsol på din bärbara dator. Se till att stänga av fjärrrfelsökning efter användning. Mer information finns i artikeln Felsökning.

Använd sedan följande konfigurationer för att ställa in digital skyltning:

  • Vänteläge > Skyltning > Ljud: Ljudet är avstängt som standard men du kan slå på det med denna konfiguration. Ljudvolymen följer videosystemets ljudinställning.

  • Vänteläge > Skyltning > InteraktivtLäge: Välj interaktivt för att aktivera möjligheten att interagera med webbsidan. Om du väljer EjInteraktiv dirigeras användarna tillbaka till startskärmen när de klickar på på webbsidan.

  • Vänteläge > Skyltning > Läge: Slå för att aktivera webbvyn.

  • Vänteläge > Skyltning > UppdateringsIntervall: Webbvyn uppdateras efter N sekunder. Den här inställningen är användbar för webbsidor som inte kan uppdatera sig själva. Du bör inte använda den här inställningen i interaktivt läge.

  • Skyltning > Url: Ange URL för webbsidan som du ska visa på skärmen.

Eftersom webbsidan visas på skärmen innan enheten övergår till vänteläge kan det vara bra att ställa in följande konfigurationer för vänteläge:

  • Vänteläge > Kontroll: Slå på för att enheten ska gå till vänteläge när väntelägesfördröjning är slut. När enheten stängs av går det inte att ange vänteläge.

  • Vänteläge > Fördröj > 120: Definiera hur länge (i minuter) som enheten ska vänta innan den går till vänteläge. Vi rekommenderar att du ställer in timern på 120.

  • Vänteläge > VaknaVidRörelseavkänning: Om inställd som av är vakna vid rörelseavkänning inaktiverad. Om inställningen är På aktiveras systemet automatiskt från viloläge när folk går in i rummet.