Digitální podpis je k dispozici pro zařízení řady přístrojů, stolní a konverzační skupiny.

Aby se předešlo riziku včasného zhoršení obrazovky, doporučujeme používat digitální podpis podle maximálního počtu 12 hodin za den.

Další informace o podporovaných funkcích a omezeních webového modulu najdete v části Osvědčené postupy při použití webového modulu. Pokud narazíte na problém s webovou stránkou, podívejte se do části Řešení problémů.

Nastavit z řídicího centra

Webový obsah můžete zobrazit na celé obrazovce na zařízení, na ploše nebo v zařízení pro sérii místností. Digitální značení umožňuje zobrazit webové stránky na obrazovce, když je zařízení v polobdělém stavu.


Pokud má zařízení vlastní tapetu, nelze do něj zadat stav polovičního probuzení. Pokud chcete nastavit digitální značení, nezapomeňte vypnout vlastní tapetu.

1

V zobrazení zákazník v https://admin.webex.com přejděte na stránku zařízení a vyberte zařízení ze seznamu.


 

Pokud chcete nastavit digitální značení na více zařízeních, vyberte několik zařízení a klikněte na tlačítko Upravit konfigurace na panelu nástrojů.

2

Přejděte na konfigurace a klikněte na digitální podpis.

3

Přepněte na Povolení digitálního podpisu a zvolte, zda chcete povolit interaktivitu.Interaktivita funguje pouze na hrací desce.

4

Zadejte adresu URL webové stránky, kterou chcete zobrazit. Pokud vaše organizace disponuje aktivní vlastní integrací , která zajišťuje digitální podpis, můžete zvolit použití tohoto zařízení k podpisu. Další informace o integrech do pracovních prostorů

5

Klepněte na příkaz Uložit.

Ve výchozím nastavení se webová stránka zobrazuje po dobu 120 minut, než zařízení přejde do pohotovostního režimu.

Nastavit ve webovém rozhraní zařízení

Digitální značení můžete povolit také ve webovém portálu zařízení, kde můžete nastavit další konfigurace. Přečtěte si článek rozšířených nastavení , kde najdete další informace o přístupu. Pokud má zařízení vlastní tapetu, nemůže se přepnout do polobdělého stavu. Pokud chcete nastavit digitální značení, nezapomeňte vypnout vlastní tapetu.

Nejprve v nabídce vlevo vyberte možnost Nastavení. V části konfigurace klepněte na následující položky:

  • Webový engine > Režim: Zvolte Zapnout pro aktivaci webového enginu.

  • Webový engine > Vzdálené ladění: Vzdálené ladění umožňuje spustit vývojářskou konzoli Chrome na notebooku. Po použití nezapomeňte vypnout vzdálené ladění. Další informace naleznete v článku Řešení problémů.

Poté pomocí následujících konfigurací nastavte digitální značení:

  • Pohotovostní režim > Značení > Zvuk: Zvuk je ve výchozím nastavení vypnutý, ale můžete jej zapnout pomocí této konfigurace. Hlasitost se řídí nastavením hlasitosti videosystému.

  • Pohotovostní > přihlašovací znak > InteractiveMode : Pokud chcete povolit možnost interakce s webovou stránkou, zvolte interaktivní. Pokud vyberete možnost Neinteraktivní, budou uživatelé po klepnutí na webovou stránku přesměrováni zpět na domovskou obrazovku.

  • Pohotovostní režim > Značení > Režim: Zapněte pro aktivaci webového zobrazení.

  • Pohotovostní režim > Značení > Interval obnovení: Webové zobrazení se obnovuje každých N sekund. Toto nastavení je užitečné pro webové stránky, které se nemohou aktualizovat samy. Toto nastavení se nedoporučuje používat v interaktivním režimu.

  • Značení > Adresa URL: Zadejte adresu URL webové stránky, kterou chcete zobrazit na obrazovce.

Protože se webová stránka zobrazí na obrazovce dříve, než zařízení přejde do pohotovostního režimu, může být vhodné nastavit následující konfigurace pohotovostního režimu:

  • Pohotovostní režim > Ovládání: Aktivujte, aby zařízení přešlo do pohotovostního režimu, když uplyne časová prodleva pohotovostního režimu. Po vypnutí zařízení nepřejde do pohotovostního režimu.

  • Pohotovostní režim > Zpoždění > 120: Definujte, jak dlouho (v minutách) bude zařízení čekat před přechodem do pohotovostního režimu. Doporučujeme nastavit časovač na 120.

  • Pohotovostní režim > Probuzení při detekci pohybu: Pokud je nastaveno na vypnuto, je probuzení při detekci pohybu vypnuto. Pokud je funkce nastaveno na zapnuto, systém se automaticky probudí z pohotovostního režimu, když do místnosti vstoupí lidé.