Du kan konfigurere Cisco Webex-board-, lokale- eller bordenhed, der kører RoomOS, til at bruge en proxyserver til HTTPS- og WebSocket-trafik.

Oplysninger om din proxyserver kan tilføjes manuelt eller ved hjælp af automatisk registrering. Automatisk registrering bruger en URL-adresse til at finde en konfigurationsfil, der indeholder de relevante oplysninger om proxyserver.

RoomOS understøtter følgende typer godkendelse:

 • Ingen

 • Basis

 • Digest


Understøttelse af proxyserveren gælder kun til HTTP(S)-signaleringstrafik. Medietrafik (UDP/TCP/TLS) skal stadigvæk have direkte adgang til internettet. Få flere oplysninger under Netværkskrav for Cisco Webex-tjenester.

Manuel konfiguration

1

Hvis din enhed er ny eller er blevet nulstillet:

 • Lokale- eller bordenhed: Vælg Cisco Webex-opkaldstjenesten i førstegangsopsætningsguiden. På registreringsskærmen skal du vælge Proxyindstillinger.

 • Board: Vælg Proxyindstillinger direkte på registreringsskærmen.

Hvis enheden allerede er aktiveret:

 • Tryk på enhedsnavnet på dit startskærmen, og tryk derefter på Indstillinger. Rul til netværk og tjeneste, og tryk på Netværksforbindelse. Gå til næste skærm, og vælg Avancerede netværksindstillinger og rul ned til Proxy.

2

Vælg Manuel i valgmulighederne under proxyindstillingerne. Angiv Proxyvært IP-adresse/FQDN og Proxyportnummeret.

3

Hvis du vil bruge digest-godkendelse:

 1. Slå indstillingen Proxyserver kræver godkendelse til.

 2. Angiv et brugernavn og en adgangsnøgle.

4

Når du er færdig, skal du trykke på det blå flueben i øverste højre hjørne af skærmen.

Automatisk registrering

Indstillingen Brug automatisk registrering (WPAD) er aktiveret som standard. Denne indstilling bruges, hvis din enhed henter proxyserveradressen fra DNS eller DHCP. Hvis det er nødvendigt, kan du manuelt angive din egen URL-adresse til konfigurationsfil.

1

Hvis din enhed er ny eller er blevet nulstillet:

 • Lokale- eller bordenhed: Vælg Cisco Webex-opkaldstjenesten i førstegangsopsætningsguiden. På registreringsskærmen skal du vælge Proxyindstillinger.

 • Board: Vælg Proxyindstillinger direkte på registreringsskærmen.

Hvis enheden allerede er aktiveret:

 • Tryk på enhedsnavnet på dit startskærmen, og tryk derefter på Indstillinger. Rul til netværk og tjeneste, og tryk på Netværksforbindelse. Gå til næste skærm, og vælg Avancerede netværksindstillinger og rul ned til Proxy.

2

Vælg Automatisk under Proxyindstillinger.

Brug automatisk registrering (WPAD) er slået Til som standard. Du kan slå indstillingen til/fra.

3

Angiv PAC-URL-adressen. Denne URL-adresse er den placering, hvor slutpunktet kan få proxyserveradressen.

4

Når du er færdig, skal du trykke på det blå flueben i øverste højre hjørne af skærmen.