Zařízení Cisco Webex Board, Room nebo Desk se systémem RoomOS můžete nakonfigurovat tak, aby používalo proxy server pro přenosy HTTPS a WebSocket.

Podrobnosti o proxy serveru můžete přidat ručně nebo pomocí funkce Auto Discovery. Funkce Auto Discovery používá adresu URL k vyhledání konfiguračního souboru obsahujícího příslušné údaje o serveru proxy.

RoomOS podporuje následující typy ověřování:

 • Žádné

 • Základní

 • Digest


Podpora serveru proxy je určena pouze pro signalizační provoz HTTP(S). Mediální provoz (UDP/TCP/TLS) stále potřebuje přímý přístup k  internetu. Další informace naleznete v části Síťové požadavky pro služby Cisco Webex.

Ruční konfigurace

1

Pokud je vaše zařízení nové nebo bylo resetováno:

 • Zařízení Room nebo Desk: V Průvodci počátečním nastavením vyberte službu hovorů Cisco Webex. Na obrazovce registrace klepněte na tlačítko Možnosti serveru proxy.

 • Zařízení Board: Na registrační obrazovce vyberte možnost Proxy.

Pokud je zařízení již aktivováno:

 • Klepněte na název zařízení na domovské obrazovce a potom na položku Nastavení. Přejděte na položku Síť a služby a klepněte na položku Síťové připojení. Na další obrazovce vyberte možnost Rozšířené nastavení sítě a  posuňte se dolů na položku Proxy.

2

Vyberte možnost Ručně z možností Proxy. Zadejte adresu IP/FQDN hostitele serveru proxy a číslo portu serveru proxy.

3

Pokud chcete použít Digest authentication::

 1. Aktivujte funkci Server proxy požaduje ověření.

 2. Zadejte uživatelské jménopřístupovou frázi.

4

Po dokončení klepněte na zaškrtávací políčko v pravém horním rohu obrazovky.

Auto Discovery

Nastavení Použít Auto Discovery (WPAD) je ve výchozím nastavení zapnuto. Toto nastavení se používá, pokud zařízení získává adresu serveru proxy z DNS nebo DHCP. V případě potřeby můžete ručně zadat vlastní adresu URL konfiguračního souboru.

1

Pokud je vaše zařízení nové nebo bylo resetováno:

 • Zařízení Room nebo Desk: V Průvodci počátečním nastavením vyberte službu hovorů Cisco Webex. Na obrazovce registrace klepněte na tlačítko Možnosti serveru proxy.

 • Zařízení Board: Na registrační obrazovce vyberte možnost Proxy.

Pokud je zařízení již aktivováno:

 • Klepněte na název zařízení na domovské obrazovce a potom na položku Nastavení. Přejděte na položku Síť a služby a klepněte na položku Síťové připojení. Na další obrazovce vyberte možnost Rozšířené nastavení sítě a  posuňte se dolů na položku Proxy.

2

Vyberte možnost Automaticky z možností Proxy.

Použít Auto Discovery (WPAD) je ve výchozím nastavení zapnuto. Přepínač můžete vypnout.

3

Zadejte adresu PAC URL. Tato adresa URL je místo, kde může koncový bod získat adresu serveru proxy.

4

Po dokončení klepněte na zaškrtávací políčko v pravém horním rohu obrazovky.