Aveți posibilitatea să configurați un dispozitiv Cisco Webex Board, Room sau Desk care execută RoomOS pentru a utiliza un server delegat pentru traficul HTTPS și WebSocket.

Puteți să adăugați manual datele serverului delegat sau să utilizați descoperirea automată. Descoperirea automată utilizează un URL pentru a găsi un fișier de configurare care conține detaliile relevante ale serverului delegat.

RoomOS acceptă următoarele tipuri de autentificare:

 • Fără

 • De bază

 • Digest


Suportul pentru servere delegate este disponibil numai pentru traficul de semnalizare HTTP(S). Traficul media (UDP/TCP/TLS) are încă nevoie de acces direct la internet. Pentru mai multe detalii, consultați Cerințele de rețea pentru serviciile Cisco Webex.

Configurarea manuală

1

Dacă dispozitivul este nou sau a fost resetat:

 • Dispozitiv Room sau Desk: alegeți serviciul de apelare Cisco Webex în Asistentul pentru prima configurare. Pe ecranul de înregistrare, selectați Proxy options (Opțiuni server delegat).

 • Board: selectați direct Proxy options (Opțiuni server delegat) pe ecranul de înregistrare.

Dacă dispozitivul este deja activat:

 • Atingeți numele dispozitivului de pe ecranul principal, apoi atingeți Settings (Setări). Derulați la Network and service (Rețea și semnal) și atingeți Network connection (Conexiune rețea). Pe ecranul următor , selectați Advanced network settings (Setări avansate de rețea) și derulați în jos la Proxy (Delegat).

2

Selectați Manual la Proxy options (Opțiuni server delegat). Introduceți adresa IP/FQDN pentru gazda delegată și numărul portului delegat.

3

Dacă doriți să utilizați autentificarea rezumat:

 1. Activați Proxy server requires authentication (Serverul delegat necesită autentificare).

 2. Completați câmpurile Username (Nume utilizator) și Passphrase (Parolă).

4

Când ați terminat, atingeți bifa din partea dreaptă sus a ecranului.

Descoperirea automată

Setarea Use Auto Discovery (WPAD) (Utilizare descoperire automată (WPAD)) este activată în mod prestabilit. Această setare este utilizată dacă dispozitivul obține adresa serverului delegat de la DNS sau DHCP. Dacă este necesar, aveți posibilitatea să introduceți manual adresa URL a propriului dvs. fișier de configurare.

1

Dacă dispozitivul este nou sau a fost resetat:

 • Dispozitiv Room sau Desk: alegeți serviciul de apelare Cisco Webex în Asistentul pentru prima configurare. Pe ecranul de înregistrare, selectați Proxy options (Opțiuni server delegat).

 • Board: selectați direct Proxy options (Opțiuni server delegat) pe ecranul de înregistrare.

Dacă dispozitivul este deja activat:

 • Atingeți numele dispozitivului de pe ecranul principal, apoi atingeți Settings (Setări). Derulați la Network and service (Rețea și semnal) și atingeți Network connection (Conexiune rețea). Pe ecranul următor , selectați Advanced network settings (Setări avansate de rețea) și derulați în jos la Proxy (Delegat).

2

Selectați Auto (Automat) la Proxy options (Opțiuni server delegat).

Setarea Use Auto Discovery (WPAD) (Utilizare descoperire automată (WPAD)) este activată în mod prestabilit. O puteți dezactiva.

3

Introduceţi adresa PAC URL. Acest URL este locația în care punctul de sfârșit poate obține adresa serverului delegat.

4

Când ați terminat, atingeți bifa din partea dreaptă sus a ecranului.