Du kan konfigurere en Board-, Desk- eller Room Series-enhed, der kører RoomOS, til at bruge en proxyserver til HTTPS- og WebSocket-trafik.

Du kan tilføje dine proxyserveroplysninger manuelt eller ved at bruge automatisk registrering. Automatisk opdagelse bruger en URL til at finde en konfigurationsfil, der indeholder de relevante proxyserverdetaljer.

RoomOS understøtter følgende typer godkendelse:

 • Ingen

 • Basis

 • Digest


Hvis du vil have medietrafik til at gå gennem en proxyserver, skal du også indstille konfigurationen Webex Meetings HttpProxyForMedia Mode til Auto. Husk, at dette kan føre til lavere mediekvalitet. For at holde mediekvaliteten bedst muligt, skal proxyen understøtte de bithastigheder, der bruges af de installerede enheder i miljøet, og den samlede rundturstid fra enheden til medieserveren bør være så lav som muligt.

 1. Få adgang til proxyindstillingerne.

  • Ny enhed eller fabriksnulstilling: Vælg Proxyindstillinger på registreringsskærmen. Du skal muligvis først vælge en opkaldstjeneste i guiden Førstegangsopsætning - vælg Cisco Webex.

  • Registreret enhed: Åbn Enhedsindstillinger. Rul til Netværk og tjeneste og tryk på Netværksforbindelse. På den næste skærm skal du vælge Avancerede netværksindstillinger og rulle ned til Proxy.

 2. Tilføj proxyserveroplysningerne manuelt eller ved automatisk registrering.

  • Manuel konfiguration: Vælg Manuel fra Proxy indstillingerne. Angiv Proxyvært IP-adresse/FQDN og Proxyportnummeret. For at bruge digest-godkendelse (valgfrit), skal du slå Proxyserver kræver godkendelse TIL. Angiv et brugernavn og en adgangsnøgle.

  • Automatisk opdagelse: Vælg Auto fra Proxy indstillingerne. Brug automatisk opdagelse (WPAD) er som standard slået TIL. Lad denne indstilling være aktiveret, hvis din enhed får proxyserverens adresse fra DNS eller DHCP. Eller du kan slå indstillingen fra og derefter indtaste PAC URL hvor endepunktet kan hente proxyserveradressen.

 3. Når du er færdig, skal du trykke på fluebenet øverst til højre i menuen.

 1. Få adgang til proxyindstillingerne.

  • Ny enhed eller fabriksnulstilling: Vælg Proxyindstillinger på registreringsskærmen. Du skal muligvis vælge en opkaldstjeneste først - vælg Cisco Webex.

  • Registreret enhed: Åbn menuen Indstillinger . Rul til Netværk og tjeneste og vælg Netværksforbindelse. På den næste skærm skal du vælge Avancerede netværksindstillinger og rulle ned til Proxy.

 2. Tilføj proxyserveroplysningerne manuelt eller ved automatisk registrering.

  • Manuel konfiguration: Vælg Manuel fra Proxy indstillingerne. Angiv Proxyvært IP-adresse/FQDN og Proxyportnummeret. For at bruge digest-godkendelse (valgfrit), skal du slå Proxyserver kræver godkendelse TIL. Angiv et brugernavn og en adgangsnøgle.

  • Autoregistrering: Vælg Auto fra Proxy indstillingerne. Brug automatisk opdagelse (WPAD) er som standard slået TIL. Lad denne indstilling være aktiveret, hvis din enhed får proxyserverens adresse fra DNS eller DHCP. Eller du kan slå indstillingen fra og derefter skrive PAC-URL'en hvor endepunktet kan hente proxyserveradressen.

 3. Når du er færdig, skal du trykke på fluebenet øverst til højre på skærmen.