Du kan konfigurere en Webex tavle, pult eller rom serienhet som kjører RoomOS, for å bruke en proxy-server for HTTPS-og websocket-trafikk.

Du kan legge til detaljene for proxy-serveren manuelt eller ved hjelp av automatisk oppdaging. Automatisk søk bruker en URL-adresse for å finne en konfigurasjons fil som inneholder de relevante proxy-server-detaljene.

RoomOS støtter følgende typer godkjenning:

 • Ingen

 • Grunnleggjande

 • Ufullstendig


Støtte for proxy-server er bare for HTTPs-signalisering. Medie trafikk (UDP/TCP/TLS) trenger fremdeles å ha direkte tilgang til internet t. Se nettverks kravene for Cisco Webex tjenester for mer.

 1. Få tilgang til proxy-innstillingene.

  Hvis enheten er ny eller har blitt tilbakestilt:

  Velg proxy-alternativer på registrerings skjerm bildet. Det kan hende at du må velge en anrops tjeneste i vei viseren for første gangs oppsett først – velg Cisco Webex.

  Hvis enheten allerede er aktivert:

  Åpne enhets innstillingene. Bla til nettverk og tjeneste og trykk nettverks tilkobling. I den neste skjermen velger du avanserte Nettverks innstillinger og blar ned til proxy.

 2. Legg til proxy-serverens detaljer manuelt eller ved automatisk oppdaging.

  Manuell konfigurasjon:

  Velg manuell fra proxy - alternativene. angi proxy-verten IP adresse/FQDN og Proxy- portnummeret . Hvis du vil bruke Digest-godkjenning (valg fritt), må proxy-serveren kreve godkjenning på. Skriv inn et bruker navn og en passfrase.

  Automatisk oppdaging:

  Velg automatisk fra proxy - alternativene. Bruk automatisk oppdaging (WPAD) er aktivert som standard. La denne innstillingen være på hvis enheten mottar Proxy-serverens adresse fra DNS eller DHCP. Du kan også slå av innstillingen og deretter skrive inn URL-adressen til PAC, der ende punktet kan få proxy-serveradresse.

 3. Når du er ferdig, trykker du på merkingen øverst til høyre på menyen.

 1. Få tilgang til proxy-innstillingene.

  Hvis enheten er ny eller har blitt tilbakestilt:

  Velg proxy-alternativer på registrerings skjerm bildet. Det kan hende at du må velge en anrops tjeneste for første valg Cisco Webex.

  Hvis enheten allerede er aktivert:

  Åpne menyen innstillinger . Bla til nettverk og tjeneste og velg nettverks tilkobling. I den neste skjermen velger du avanserte Nettverks innstillinger og blar ned til proxy.

 2. Legg til proxy-serverens detaljer manuelt eller ved automatisk oppdaging.

  Manuell konfigurasjon:

  Velg manuell fra proxy - alternativene. angi proxy-verten IP adresse/FQDN og Proxy- portnummeret . Hvis du vil bruke Digest-godkjenning (valg fritt), må proxy-serveren kreve godkjenning på. Skriv inn et bruker navn og en passfrase.

  Automatisk oppdaging:

  Velg automatisk fra proxy - alternativene. Bruk automatisk oppdaging (WPAD) er aktivert som standard. La denne innstillingen være på hvis enheten mottar Proxy-serverens adresse fra DNS eller DHCP. Du kan også slå av innstillingen og deretter skrive inn URL-adressen til PAC, der ende punktet kan få proxy-serveradresse.

 3. Når du er ferdig, trykker du på merkingen øverst til høyre på skjermen.