RoomOSowy, biurkowy lub serii pokojów można skonfigurować w Webex taki sposób, aby korzystał z serwera proxy dla ruchu HTTPS i WebSocket

Szczegóły dotyczące serwera proxy można dodać ręcznie lub za pośrednictwem funkcji automatycznego odnajdywania. Funkcja automatycznego odnajdowania korzysta z adresu URL do lokalizowania pliku konfiguracyjnego zawierającego odpowiednie szczegóły serwera proxy.

RoomOS obsługuje następujące typy uwierzytelniania:

 • Brak

 • Podstawowe

 • Przy użyciu mieszania


Obsługa serwera proxy dotyczy tylko ruchu sygnalizacyjnego HTTP(S). Ruch medialny (UDP/TCP/TLS) nadal wymaga bezpośredniego dostępu do Internetu. Więcej informacji można znaleźć w części Wymagania sieciowe dla usług Cisco Webex.

 1. Uzyskać dostęp do ustawień serwera proxy.

  Jeśli urządzenie jest nowe lub zostało zresetowane:

  Na ekranie rejestracji wybierz opcję Opcje serwera proxy. W pierwszym oknie kreatora konfiguracji może być konieczne wybranie usługi połączenia, a następnie wybranie opcji Cisco Webex.

  Jeśli urządzenie jest już aktywowane:

  Otwórz okno Ustawienia urządzenia. Przewiń do opcji Sieć i usługa , a następnie dotknij opcji system Connection (Sieć) Na następnym ekranie wybierz kolejno opcje Zaawansowane ustawienia sieci i przewiń w dół do strony proxy.

 2. Ręczne dodawanie szczegółów serwera proxy lub automatyczne odnajdowanie

  Konfiguracja ręczna:

  W opcji proxy Wybierz opcję ręcznie . Wprowadź adres IP hosta proxy/numer FQDN oraz numer portu serwera proxy. Aby używać uwierzytelniania skróconego (opcjonalne), opcja Przełącz serwer proxy wymaga uwierzytelniania Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

  Automatyczne wykrywanie:

  Wybierz opcję automatycznie z opcji serwera proxy . Funkcja automatycznego odnajdowania (ang. RDP) jest domyślnie włączana. To ustawienie należy pozostawić, jeśli urządzenie pobiera adres serwera Proxy z DNS lub DHCP. Można też wyłączyć ustawienie, a następnie wpisać adres URL PAC, pod którym punkt końcowy może uzyskać adres serwera proxy.

 3. Po zakończeniu zaznacz pole wyboru u góry po prawej stronie menu.

 1. Uzyskać dostęp do ustawień serwera proxy.

  Jeśli urządzenie jest nowe lub zostało zresetowane:

  Na ekranie rejestracji wybierz opcję Opcje serwera proxy. Konieczne może być wybranie usługi telefonicznej jako pierwszej opcji Cisco Webex.

  Jeśli urządzenie jest już aktywowane:

  Otwórz menu ustawienia . Przewiń do opcji Sieć i usługa , a następnie wybierz opcję połączenie sieciowe Na następnym ekranie wybierz kolejno opcje Zaawansowane ustawienia sieci i przewiń w dół do strony proxy.

 2. Ręczne dodawanie szczegółów serwera proxy lub automatyczne odnajdowanie

  Konfiguracja ręczna:

  W opcji proxy Wybierz opcję ręcznie . Wprowadź adres IP hosta proxy/numer FQDN oraz numer portu serwera proxy. Aby używać uwierzytelniania skróconego (opcjonalne), opcja Przełącz serwer proxy wymaga uwierzytelniania Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

  Automatyczne wykrywanie:

  Wybierz opcję automatycznie z opcji serwera proxy . Funkcja automatycznego odnajdowania (ang. RDP) jest domyślnie włączana. To ustawienie należy pozostawić, jeśli urządzenie pobiera adres serwera Proxy z DNS lub DHCP. Można też wyłączyć ustawienie, a następnie wpisać adres URL PAC, pod którym punkt końcowy może uzyskać adres serwera proxy.

 3. Po zakończeniu zaznacz pole wyboru u góry po prawej stronie ekranu.