Urządzenie Board, Desk lub Room z systemem RoomOS można skonfigurować do korzystania z serwera proxy dla ruchu HTTPS i WebSocket.

Szczegóły serwera proxy można dodać ręcznie lub za pomocą automatycznego wykrywania. Automatyczne wykrywanie używa adresu URL do zlokalizowania pliku konfiguracyjnego zawierającego odpowiednie szczegóły serwera proxy.

RoomOS obsługuje następujące typy uwierzytelniania:

 • Brak

 • Podstawowe

 • Przy użyciu mieszania


Obsługa serwera proxy dotyczy tylko ruchu sygnalizacyjnego HTTP(S). Ruch medialny (UDP/TCP/TLS) nadal wymaga bezpośredniego dostępu do Internetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania sieciowe dla usług Webex.

 1. Przejdź do ustawień serwera proxy.

  Jeśli urządzenie jest nowe lub zostało zresetowane:

  Wybierz Opcje serwera proxy na ekranie rejestracji. Być może trzeba będzie najpierw wybrać usługę wywołania w Kreatorze konfiguracji po raz pierwszy - wybierz Cisco Webex.

  Jeśli urządzenie jest już aktywowane:

  Otwórz Ustawienia urządzenia. Przewiń do opcji Sieć i usługa , a następnie stuknij pozycję Połączenie sieciowe. Na następnym ekranie wybierz Zaawansowane ustawienia sieci i przewiń w dół do pozycji Proxy.

 2. Dodaj szczegóły serwera proxy ręcznie lub przez automatyczne wykrywanie.

  Konfiguracja ręczna:

  Wybierz opcję Ręcznie z opcji serwera proxy . Wprowadź adres IP hosta proxy/numer FQDN oraz numer portu serwera proxy. Aby użyć uwierzytelniania szyfrowanego (opcjonalnie), przełącz Serwer proxy wymaga uwierzytelniania WŁ. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

  Automatyczne wykrywanie:

  Wybierz opcję Automatycznie z opcji serwera proxy . Użyj automatycznego wykrywania (WPAD) jest domyślnie włączone. Pozostaw to ustawienie włączone, jeśli urządzenie pobiera adres serwera proxy z DNS lub DHCP. Można też wyłączyć ustawienie, a następnie wpisać adres URL PAC, pod którym punkt końcowy może uzyskać adres serwera proxy.

 3. Po zakończeniu dotknij znacznika wyboru w prawym górnym rogu menu.

 1. Przejdź do ustawień serwera proxy.

  Jeśli urządzenie jest nowe lub zostało zresetowane:

  Wybierz Opcje serwera proxy na ekranie rejestracji. Być może będziesz musiał najpierw wybrać usługę połączeń - wybierz Cisco Webex.

  Jeśli urządzenie jest już aktywowane:

  Otwórz menu Ustawienia . Przewiń do pozycji Sieć i usługa , a następnie wybierz pozycję Połączenie sieciowe. Na następnym ekranie wybierz Zaawansowane ustawienia sieci i przewiń w dół do pozycji Proxy.

 2. Dodaj szczegóły serwera proxy ręcznie lub przez automatyczne wykrywanie.

  Konfiguracja ręczna:

  Wybierz opcję Ręcznie z opcji serwera proxy . Wprowadź adres IP hosta proxy/numer FQDN oraz numer portu serwera proxy. Aby użyć uwierzytelniania szyfrowanego (opcjonalnie), przełącz Serwer proxy wymaga uwierzytelniania WŁ. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

  Automatyczne wykrywanie:

  Wybierz opcję Automatycznie z opcji serwera proxy . Użyj automatycznego wykrywania (WPAD) jest domyślnie włączone. Pozostaw to ustawienie włączone, jeśli urządzenie pobiera adres serwera proxy z DNS lub DHCP. Można też wyłączyć ustawienie, a następnie wpisać adres URL PAC, pod którym punkt końcowy może uzyskać adres serwera proxy.

 3. Po zakończeniu dotknij znacznika wyboru w prawym górnym rogu ekranu.