Hvis du ikke ændrer standarden til et specifikt sprog for organisationen, bestemmer Hybrid-kalendertjenester hvilket sprog, der skal bruges forskelligt, afhængigt af typen af kalenderintegration:

Kalenderintegrationstype

Standard, hvis der ikke er valgt et specifikt sprog

Microsoft Exchange eller Office 365 (med EWS igennem den Expressway-baserede kalendertilslutter)

item.Culture-egenskab fra mødeinvitationen

Office 365 (med Microsoft Graph API via den cloud-baserede tjeneste)

"sprog":{"lokalitet"}-indstilling fra brugerens postkasseindstillinger

Google G Suite-kalender

lokalitet-indstilling fra brugers kalenderindstillinger

1

Fra kundevisningen i skal du gå til Tjenester.https://admin.webex.com

2

Fra kortet med hybrid-kalender til dit kalendermiljø skal du klikke på Rediger indstillinger.


 

Hvis du har Hybrid-kalendertjenester opsætt til flere kalendermiljøer, har du adgang til indstillingen Standardsprog fra flere steder i Control Hub. Indstilling af det på én placering tilsidesætter indstillingen på enhver anden placering og ændrer sproget for deltag-oplysninger for alle møder, som Hybrid-kalendertjenester behandler.

3

Vælg et sprog fra standardsproget for rullegardinmenu, og klik på Gem.

Når du har gemt ændringen, bruger Hybrid-kalendertjenester det sprog, du vælger, hver gang den tilføjer deltag for at få oplysninger om et møde. Det ændrer ikke sproget for eksisterende deltag-oplysninger.