Hvis du ikke endrer standarden til et bestemt språk for organisasjonen, bestemmer hybridkalenderen hvilket språk som skal brukes på en annen måte, avhengig av typen kalenderintegrasjon:

Integreringstype for kalender

Standard hvis ingen bestemte språk er valgt

Office 365 (ved hjelp av Microsoft Graph API gjennom den skybaserte tjenesten)

"språk":{"nasjonal innstilling"} fra planleggerens postboksinnstillinger

Google G Suite-kalender

innstilling for nasjonal innstilling fra planleggerens kalenderinnstillinger

Microsoft Exchange eller Office 365 (ved hjelp av EWS via Expressway-basert kalendertilkobling)

Egenskapen item.Culture fra møteinvitasjonen

1

Logg på Kontrollhub på https://admin.webex.com , og gå til Tjenester > Hybrid.

2

Klikk på Rediger innstillinger på hybridkalenderkortet for kalendermiljøet.


 

Hvis du har konfigurert hybridkalendertjeneste for flere kalendermiljøer, kan du få tilgang til Standardspråk-innstillingen fra flere steder i Control Hub. Hvis du angir den på ett sted, overstyres innstillingen på en hvilken som helst annen plassering, og språket for sammenføyningsdetaljene endres for alle møter som hybridkalenderen behandler.

3

Velg et språk fra rullegardinlisten Standardspråk under Møteinvitasjoner , og klikk Lagre.

Når du har lagret endringen, bruker hybridkalenderen språket du velger hver gang den legger til sammenføyning i et møte. Det endrer ikke språket for eksisterende deltakelsesdetaljer.